Vì một cộng đồng hưng thịnh

0949 600 555

Tiến độ Moonlight Boulevard

Tháng Ba, 2019

 • 5 Tháng Ba

  Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/03/2019

  Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard ngày 04/03/2019

  Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/03/2019 Hình ảnh tổng quan block A Công tác thi công xây tường tầng 19 block A Công tác thi công xây tường tầng 19 block A Hình ảnh tổng quan block B và C Công tác thi công xây tường tầng 19 block B …

Tháng Hai, 2019

 • 4 Tháng Hai

  Hình ảnh thi công Moonlight Boulevard ngày 04/02/2019

  Hình ảnh Lễ cất nóc dự án Moonlight Boulevard ngày 29/1/2019

  Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/02/2019 Hình ảnh Lễ cất nóc dự án Moonlight Boulevard ngày 29/1/2019 Hình ảnh Lễ cất nóc dự án Moonlight Boulevard ngày 29/1/2019 Hình ảnh tổng quan dự án Đã cất nóc block A Công tác thi công xây tường tầng 17 block A Công …

Tháng Một, 2019

 • 4 Tháng Một

  Tiến độ thi công Moonlight Boulevard ngày 04/01/2019

  hình ảnh xây dựng Moonlight Boulevard ngày 04/01/2019

  Hình ảnh xây dựng Moonlight Boulevard ngày 04/01/2019 Hình ảnh tổng quan block A Hoàn thành thi công cốp pha sàn tầng 19 block A Hoàn thành thi công cốp pha sàn tầng 19 block A Hình ảnh tổng quan block B và C Hoàn thành thi công cốp pha …

Tháng Mười Hai, 2018

 • 4 Tháng Mười Hai

  Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/12/2018

  Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/12/2018

  Hình ảnh thi công Moonlight Boulevard ngày 04/12/2018 Hình ảnh tổng quan block A Thi công cốt thép sàn tầng 16 block A Thi công cốt thép sàn tầng 16 block A Hình ảnh tổng quan block B và C Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 18 block B …

Tháng Mười Một, 2018

 • 4 Tháng Mười Một

  Moonlight Boulevard ngày 04/11/2018

  Moonlight Boulevard ngày 04/11/2018

  Hình ảnh tổng quan block A Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 13 block A Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 13 block A Hình ảnh tổng quan block B và C Thi công cốp pha sàn tầng 16 block B Thi công cốp pha sàn tầng 16 …

Tháng Mười, 2018

 • 4 Tháng Mười

  Hình ảnh Moonlight Boulevard ngày 04/10/2018

  Moonlight Boulevard 04/10/2018

  Hình ảnh tổng quan block A Thi công cốp pha sàn tầng 11 block A .Thi công cốp pha sàn tầng 11 block A Hình ảnh tổng quan block B và C Thi công cốt thép sàn tầng 13 block B Thi công cốt thép sàn tầng 13 block B …

Tháng Chín, 2018

 • 4 Tháng Chín

  Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/09/2018

  Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/09/2018

  Hình ảnh tổng quan block A Thi công cốt thép sàn tầng 8 block A Hình ảnh tổng quan block B Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 10 block B Hình ảnh tổng quan block C Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 10 block C

Tháng Tám, 2018

 • 4 Tháng Tám

  Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/08/2018

  Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/08/2018

  Hình ảnh tổng quan block A Thi công cốt thép sàn tầng 6 block A Thi công cốt thép sàn tầng 6 block A Hình ảnh tổng quan block B Thi công cốp pha sàn tầng 8 block B Thi công cốp pha sàn tầng 8 block B Hình ảnh …

Tháng Bảy, 2018

 • 4 Tháng Bảy

  Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04-07-2018

  Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/07/2018

  Hình ảnh thi công xây dựng dự án Moonlight Boulevard ngày 04-07-2018 Hình ảnh tổng quan block A Thi công cốt thép cột sàn tầng 4 block A Thi công cốt thép cột sàn tầng 4 block A Hình ảnh tổng quan block B Thi công cốt thép sàn tầng 5 …

Tháng Sáu, 2018

 • 4 Tháng Sáu

  Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04-06-2018

  Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/06/2018

  Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard ngày 04-06-2018 Thi công lắp đặt cốp pha sàn tầng 3 block A Thi công lắp đặt cốp pha sàn tầng 3 block B Hình ảnh tổng quan block C Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 3 block C Thi công cốt thép cột …