Vì một cộng đồng hưng thịnh

0949 600 555

 Logo Hưng Thịnh Land
1.tien do q7 saigon riverside thang 7 2021
1.tien do q7 saigon riverside thang 7 2021

Cập nhật tiến độ dự án Q7 Saigon Riverside mới nhất!

Tiến độ xây dựng Q7 Saigon Riverside là mối quan tâm rất lớn của những khách hàng đã mua và đang quan tâm đến để mua dự án, hiện tại tiến độ Q7 Riverside đến nay đã cất nốc, đang hoàn thiện nội thất bên trong để bàn giao trong năm 2021. Hình ảnh thi công xây dựng mới nhất dự án căn hộ Q7 Saigon Riverside Complex sẽ được cập nhật thường xuyên vào mỗi tháng cho khách hàng tiện theo dõi bên dưới.

Dự án Q7 Saigon Riverside đã khởi công từ quý 3-4/2019, hiện tiến độ dự án Q7 Saigon Riverside đã hoàn thiện xong phần thô, đã cất nốc và đang hoàn thiện các chi tiết nội thất để chuẩn bị bàn giao cho khách hàng vào khoảng quý 2-4/2021. Tất cả các thông tin mới nhất về tiến độ xây dựng, hình ảnh thi công của dự án Q7 Riverside sẽ được cập nhật đầy đủ và thường xuyên vào mỗi tháng cho quý khách hàng.

Quý khách hàng có bất cứ yêu cầu hay thắt mắt gì về tiến độ thi công xây dựng dự án Q7 Riverside có thể để lại thông tin vào form liên hệ bên dưới, chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay cho quý khách, hoặc quý khách hàng cũng có thể để lại thông tin, đại chỉ email, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật những hình ảnh thi công xây dựng mới nhất của dự án Q7 Riverside qua email cho quý khách, trân trọng!

Khách hàng quan tâm đầu tư các dự án của tập đoàn Hưng Thịnh có thể tham khảo thêm các danh sách sau:

Tiến độ xây dựng Q7 Saigon Riverside mới nhất

Hình ảnh thi công Q7 Saigon Riverside mới nhất

Hình ảnh thi công Q7 Saigon Riverside mới nhất

1 tien do q7 saigon riverside thang 11 2021
1 tien do q7 saigon riverside thang 11 2021
2 tien do q7 saigon riverside thang 11 2021
2 tien do q7 saigon riverside thang 11 2021
3 tien do q7 saigon riverside thang 11 2021
3 tien do q7 saigon riverside thang 11 2021
4 tien do q7 saigon riverside thang 11 2021
4 tien do q7 saigon riverside thang 11 2021
5 tien do q7 saigon riverside thang 11 2021
5 tien do q7 saigon riverside thang 11 2021
6 tien do q7 saigon riverside thang 11 2021
6 tien do q7 saigon riverside thang 11 2021
7 tien do q7 saigon riverside thang 11 2021
7 tien do q7 saigon riverside thang 11 2021

Tiến độ thi công Q7 Riverside tháng 10/2021

Hình ảnh thi công Q7 Riverside tháng 10/2021

Hình ảnh thi công Q7 Riverside tháng 10/2021

Hình ảnh tổng thể công trình dự án Q7 Riverside đã thi công hoàn thiện mặt ngoài

1 tien do q7 saigon riverside thang 10 2021 1
1 tien do q7 saigon riverside thang 10 2021 1
3 tien do q7 saigon riverside thang 10 2021 1
3 tien do q7 saigon riverside thang 10 2021 1
6 tien do q7 saigon riverside thang 10 2021
6 tien do q7 saigon riverside thang 10 2021
8 tien do q7 saigon riverside thang 10 2021
8 tien do q7 saigon riverside thang 10 2021
10 tien do q7 saigon riverside thang 10 2021 1
10 tien do q7 saigon riverside thang 10 2021 1
11 tien do q7 saigon riverside thang 10 2021 1
11 tien do q7 saigon riverside thang 10 2021 1
12 tien do q7 saigon riverside thang 10 2021
12 tien do q7 saigon riverside thang 10 2021
14 tien do q7 saigon riverside thang 10 2021 1
14 tien do q7 saigon riverside thang 10 2021 1
15 tien do q7 saigon riverside thang 10 2021
15 tien do q7 saigon riverside thang 10 2021

Tiến độ xây dựng Q7 Saigon Riverside tháng 07/2021

Tiến độ xây dựng Q7 Saigon Riverside tháng 07/2021

Tiến độ xây dựng Q7 Saigon Riverside tháng 07/2021

 • Hình ảnh tổng thể tiến độ dự án Q7 Saigon Riverside Complex
 • Hình ảnh tổng thể tiến độ dự án Q7 Saigon Riverside Complex
 • Hình tổng thể Block Mercury và Block Uranus
 • Hoàn thành hệ thống M&E hành lang tầng 34 Block Mercury và Block Uranus
 • Hoàn thành hệ thống M&E hành lang tầng 34 Block Mercury và Block Uranus
 • Thi công đóng tấm trần thạch cao tầng 21 Block Mercury và Block Uranus
 • Thi công sơn bả matit căn hộ tầng 21 Block Mercury và Block Uranus
 • Thi công sơn bả matit căn hộ tầng 21 Block Mercury và Block Uranus
 • Thi công lát gạch nền căn hộ tầng 14 Block Mercury và Block Uranus
 • Thi công lát gạch nền căn hộ tầng 14 Block Mercury và Block Uranus
 • Hình ảnh tổng thể Block Saturn
 • Tô tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 10 Block Saturn
 • Tô tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 10 Block Saturn
 • Hình tổng thể Block Venus
 • Tô tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 13 Block Venus
 • Tô tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 13 Block Venus
 • Thi công hệ thống M&E hành lang từ tầng 5 đến tầng 25 Block Saturn và Block Venus
1 tien do q7 saigon riverside thang 7 2021 1
1 tien do q7 saigon riverside thang 7 2021 1
2 tien do q7 saigon riverside thang 7 2021 1
2 tien do q7 saigon riverside thang 7 2021 1
3 tien do q7 saigon riverside thang 7 2021 1
3 tien do q7 saigon riverside thang 7 2021 1
5 tien do q7 saigon riverside thang 7 2021 1
5 tien do q7 saigon riverside thang 7 2021 1
6 tien do q7 saigon riverside thang 7 2021 1
6 tien do q7 saigon riverside thang 7 2021 1
16 tien do q7 saigon riverside thang 7 2021
16 tien do q7 saigon riverside thang 7 2021
4 tien do q7 saigon riverside thang 7 2021 1
4 tien do q7 saigon riverside thang 7 2021 1

Tiến độ xây dựng Q7 Saigon Riverside tháng 05/2021

Tiến độ xây dựng Q7 Saigon Riverside tháng 05/2021

Tiến độ xây dựng Q7 Saigon Riverside tháng 05/2021

 • Hình tổng thể Block Mercury và Block Uranus
 • Tô tường căn hộ tầng 34 Block Mercury và Block Uranus
 • Tô tường căn hộ tầng 34 Block Mercury và Block Uranus
 • Thi công hệ thống M&E hành lang tầng 34 Block Mercury và Block Uranus
 • Thi công hệ thống M&E hành lang tầng 34 Block Mercury và Block Uranus
 • Thi công sơn bả matit hành lang tầng 34 Block Mercury và Block Uranus
 • Thi công lát gạch nền căn hộ tầng 11 Block Mercury và Block Uranus
 • Thi công đóng tấm trần thạch cao tầng 19 Block Mercury và Block Uranus
 • Hình tổng thể Block Saturn
 • Xây tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 19 Block Saturn
 • Xây tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 19 Block Saturn
 • Tô tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 8 Block Saturn
 • Hình tổng thể Block Venus
 • Xây tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 27 Block Venus
 • Tô tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 11 Block Venus
 • Tô tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 11 Block Venus
 • Thi công hệ thống M&E hành lang từ tầng 5 đến tầng 25 Block Saturn và Block Venus
 • Thi công hệ thống M&E hành lang từ tầng 5 đến tầng 25 Block Saturn và Block Venus
1 tien do q7 riverside thang 5 2021 1
1 tien do q7 riverside thang 5 2021 1
2 tien do q7 riverside thang 5 2021 1
2 tien do q7 riverside thang 5 2021 1
3 tien do q7 riverside thang 5 2021 1
3 tien do q7 riverside thang 5 2021 1
4 tien do q7 riverside thang 5 2021 1
4 tien do q7 riverside thang 5 2021 1
5 tien do q7 riverside thang 5 2021 1
5 tien do q7 riverside thang 5 2021 1
6 tien do q7 riverside thang 5 2021 1
6 tien do q7 riverside thang 5 2021 1
7 tien do q7 riverside thang 5 2021 1
7 tien do q7 riverside thang 5 2021 1
8 tien do q7 riverside thang 5 2021 1
8 tien do q7 riverside thang 5 2021 1
9 tien do q7 riverside thang 5 2021 1
9 tien do q7 riverside thang 5 2021 1
10 tien do q7 riverside thang 5 2021 1
10 tien do q7 riverside thang 5 2021 1

Tiến độ xây dựng Q7 Riverside tháng 12/2020

Tiến độ xây dựng Q7 Riverside tháng 12/2020

Tiến độ xây dựng Q7 Riverside tháng 12/2020

Hình ảnh tổng thể block Mercury và block Uranus

Cập nhật tiến độ xây dựng Q7 Saigon Riverside Complex 2021
Tiến độ xây dựng Q7 Riverside tháng 12/2020

Block Mercury và block Uranus đã cất nóc

Cập nhật tiến độ xây dựng Q7 Saigon Riverside Complex 2021
Tiến độ xây dựng Q7 Riverside tháng 12/2020

Block Mercury và block Uranus đã cất nóc

Cập nhật tiến độ xây dựng Q7 Saigon Riverside Complex 2021
Tiến độ xây dựng Q7 Riverside tháng 12/2020

Hình ảnh tổng thể block Saturn

Cập nhật tiến độ xây dựng Q7 Saigon Riverside Complex 2021
Tiến độ xây dựng Q7 Riverside tháng 12/2020

Hình ảnh tổng thể block Venus

Cập nhật tiến độ xây dựng Q7 Saigon Riverside Complex 2021
Tiến độ xây dựng Q7 Riverside tháng 12/2020

Xây tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 33 block Mercury và block Uranus

Cập nhật tiến độ xây dựng Q7 Saigon Riverside Complex 2021
Tiến độ xây dựng Q7 Riverside tháng 12/2020

Xây tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 33 block Mercury và block Uranus

Cập nhật tiến độ xây dựng Q7 Saigon Riverside Complex 2021
Tiến độ xây dựng Q7 Riverside tháng 12/2020

Tô tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 22 block Mercury và block Uranus

Cập nhật tiến độ xây dựng Q7 Saigon Riverside Complex 2021
Tiến độ xây dựng Q7 Riverside tháng 12/2020

Tô tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 22 block Mercury và block Uranus

Cập nhật tiến độ xây dựng Q7 Saigon Riverside Complex 2021
Tiến độ xây dựng Q7 Riverside tháng 12/2020

Bả sơn matit hành lang căn hộ từ tầng 6 đến tầng 8 block Mercury và block Uranus

Cập nhật tiến độ xây dựng Q7 Saigon Riverside Complex 2021
Tiến độ xây dựng Q7 Riverside tháng 12/2020

Bả sơn matit căn hộ từ tầng 6 đến tầng 8 block Mercury và block Uranus

Cập nhật tiến độ xây dựng Q7 Saigon Riverside Complex 2021
Tiến độ xây dựng Q7 Riverside tháng 12/2020

Đóng khung trần thạch cao từ tầng 5 đến tầng 9 block Mercury và block Uranus

Cập nhật tiến độ xây dựng Q7 Saigon Riverside Complex 2021
Tiến độ xây dựng Q7 Riverside tháng 12/2020

Đóng khung trần thạch cao từ tầng 5 đến tầng 9 block Mercury và block Uranus

Cập nhật tiến độ xây dựng Q7 Saigon Riverside Complex 2021
Tiến độ xây dựng Q7 Riverside tháng 12/2020

Lắp đặt hệ thống M&E từ tầng 5 đến tầng 12 block Mercury và block Uranus

Cập nhật tiến độ xây dựng Q7 Saigon Riverside Complex 2021
Tiến độ xây dựng Q7 Riverside tháng 12/2020

Lắp đặt hệ thống M&E từ tầng 5 đến tầng 12 block Mercury và block Uranus

Cập nhật tiến độ xây dựng Q7 Saigon Riverside Complex 2021
Tiến độ xây dựng Q7 Riverside tháng 12/2020

Thi công cốt thép sàn tầng 28 block Saturn

Cập nhật tiến độ xây dựng Q7 Saigon Riverside Complex 2021
Tiến độ xây dựng Q7 Riverside tháng 12/2020

Thi công cốt thép sàn tầng 28 block Saturn

Cập nhật tiến độ xây dựng Q7 Saigon Riverside Complex 2021
Tiến độ xây dựng Q7 Riverside tháng 12/2020

Thi công cốp pha sàn tầng 26 block Venus

Cập nhật tiến độ xây dựng Q7 Saigon Riverside Complex 2021
Tiến độ xây dựng Q7 Riverside tháng 12/2020

Tiến độ thi công xây dựng Q7 Saigon Riverside tháng 12/2020

Lễ cất nóc 2 block Mercury và Uranus của dự án Q7 Saigon Riverside Complex (16/12/2020)

Lễ cất nóc 2 block Mercury và Uranus của dự án Q7 Saigon Riverside Complex (16/12/2020)

Lễ cất nóc 2 block Mercury và Uranus của dự án Q7 Saigon Riverside Complex. Đây là dấu mốc quan trọng đánh dấu dự án sắp bước vào giai đoạn hoàn thiện để chuẩn bị bàn giao cho khách hàng.

Đại diện các bên chủ đầu tư tham gia lễ cất nốc dự án Q7 Riverside
Đại diện các bên chủ đầu tư tham gia lễ cất nốc dự án Q7 Riverside

Tham gia Lễ cất nóc dự án Q7 Saigon Riverside Complex có sự hiện diện của:

Ông Huỳnh Thanh Tứ – Giám đốc Dự án giai đoạn xây thô kiêm Phó Tổng Giám đốc Hưng Thịnh Incons (thứ 3 từ trái sang);

Ông Trần Kim Hải – Giám đốc Dự án giai đoạn hoàn thiện kiêm Phó Tổng Giám đốc Hưng Thịnh Incons (thứ 2 từ phải sang)

Ông Đỗ Anh Tú – Phó ban thường trực, Ban Quản lý dự án (thứ 3 từ phải sang)

Ông Huỳnh Thanh Thái – Chỉ huy Trưởng công trình (ngoài cùng bên phải)

Ban lãnh đạo Công ty cùng đại diện Ban quản lý dự án, Ban chỉ huy công trình chụp hình lưu niệm tại Lễ cất nóc
Ban lãnh đạo Công ty cùng đại diện Ban quản lý dự án, Ban chỉ huy công trình chụp hình lưu niệm tại Lễ cất nóc
Hình ảnh tổng thể block Mercury, block Uranus, block Saturn và block Venus dự án Q7 Saigon Riverside Complex
Hình ảnh tổng thể block Mercury, block Uranus, block Saturn và block Venus dự án Q7 Saigon Riverside Complex
Block Mercury và block Uranus đã hoàn thiện phần thô
Block Mercury và block Uranus đã hoàn thiện phần thô

Tiến độ xây dựng Q7 Riverside ngày 20/11/2020

Tiến độ xây dựng Q7 Riverside ngày 20/11/2020

Tiến độ xây dựng Q7 Riverside ngày 20/11/2020

Hình ảnh tổng thể block Mecury
Hình ảnh tổng thể block Mecury
Hình ảnh tổng thể block Uranus
Hình ảnh tổng thể block Uranus
Hình ảnh tổng thể block Saturn
Hình ảnh tổng thể block Saturn
Hình ảnh tổng thể block Venus
Hình ảnh tổng thể block Venus
Thi công cốt thép sàn tầng 35 block Mecury và block Uranus
Thi công cốt thép sàn tầng 35 block Mecury và block Uranus
Thi công cốt thép sàn tầng 35 block Mecury và block Uranus
Thi công cốt thép sàn tầng 35 block Mecury và block Uranus
Thi công cốt thép sàn tầng 35 block Mecury và block Uranus
Thi công cốt thép sàn tầng 35 block Mecury và block Uranus
Xây tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 27 block Mecury và block Uranus
Xây tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 27 block Mecury và block Uranus
Xây tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 27 block Mecury và block Uranus
Xây tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 27 block Mecury và block Uranus
Xây tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 27 block Mecury và block Uranus
Xây tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 27 block Mecury và block Uranus
Tô tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 11 block Mecury và block Uranus
Tô tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 11 block Mecury và block Uranus
Tô tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 11 block Mecury và block Uranus
Tô tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 11 block Mecury và block Uranus
Thi công cốt thép sàn tầng 24 block Saturn và sàn tầng 21 block Venus
Thi công cốt thép sàn tầng 24 block Saturn và sàn tầng 21 block Venus
Thi công cốt thép sàn tầng 24 block Saturn và sàn tầng 21 block Venus
Thi công cốt thép sàn tầng 24 block Saturn và sàn tầng 21 block Venus
Thi công cốt thép sàn tầng 24 block Saturn và sàn tầng 21 block Venus
Thi công cốt thép sàn tầng 24 block Saturn và sàn tầng 21 block Venus
Thi công cốt thép sàn tầng 24 block Saturn và sàn tầng 21 block Venus
Thi công cốt thép sàn tầng 24 block Saturn và sàn tầng 21 block Venus

Tiến độ xây dựng Q7 Riverside ngày 20/10/2020

Tiến độ xây dựng Q7 Riverside ngày 20/10/2020

Tiến độ xây dựng Q7 Riverside ngày 20/10/2020

Hình ảnh tổng thể block Mecury
Hình ảnh tổng thể block Mecury
Hình ảnh tổng thể block Uranus
Hình ảnh tổng thể block Uranus
Hình ảnh tổng thể block Saturn
Hình ảnh tổng thể block Saturn
Hình ảnh tổng thể block Venus
Hình ảnh tổng thể block Venus
Thi công cốt thép sàn tầng 31 block Mecury và block Uranus
Thi công cốt thép sàn tầng 31 block Mecury và block Uranus
Thi công cốt thép sàn tầng 31 block Mecury và block Uranus
Thi công cốt thép sàn tầng 31 block Mecury và block Uranus
Thi công cốp pha sàn tầng 32 block Mecury và block Uranus
Thi công cốp pha sàn tầng 32 block Mecury và block Uranus
Thi công cốp pha sàn tầng 32 block Mecury và block Uranus
Thi công cốp pha sàn tầng 32 block Mecury và block Uranus
Xây tường căn hộ từ tầng 6 đến tầng 21 block Mecury và block Uranus
Xây tường căn hộ từ tầng 6 đến tầng 21 block Mecury và block Uranus
Xây tường căn hộ từ tầng 6 đến tầng 21 block Mecury và block Uranus
Xây tường căn hộ từ tầng 6 đến tầng 21 block Mecury và block Uranus
Xây tường căn hộ từ tầng 6 đến tầng 21 block Mecury và block Uranus
Xây tường căn hộ từ tầng 6 đến tầng 21 block Mecury và block Uranus
Xây tường căn hộ từ tầng 6 đến tầng 21 block Mecury và block Uranus
Xây tường căn hộ từ tầng 6 đến tầng 21 block Mecury và block Uranus
Lắp đặt hệ thống M&E từ tầng 6 đến tầng 8 block Mecury và block Uranus
Lắp đặt hệ thống M&E từ tầng 6 đến tầng 8 block Mecury và block Uranus
Lắp đặt hệ thống M&E từ tầng 6 đến tầng 8 block Mecury và block Uranus
Lắp đặt hệ thống M&E từ tầng 6 đến tầng 8 block Mecury và block Uranus
Lắp đặt hệ thống M&E từ tầng 6 đến tầng 8 block Mecury và block Uranus
Lắp đặt hệ thống M&E từ tầng 6 đến tầng 8 block Mecury và block Uranus
Thi công cốt thép sàn tầng 20 block Saturn và sàn tầng16 block Venus
Thi công cốt thép sàn tầng 20 block Saturn và sàn tầng16 block Venus
Thi công cốt thép sàn tầng 20 block Saturn và sàn tầng16 block Venus
Thi công cốt thép sàn tầng 20 block Saturn và sàn tầng16 block Venus
Thi công cốt thép sàn tầng 20 block Saturn và sàn tầng16 block Venus
Thi công cốt thép sàn tầng 20 block Saturn và sàn tầng16 block Venus

Tiến độ xây dựng Q7 Riverside ngày 20/09/2020

Tiến độ xây dựng Q7 Riverside ngày 20/09/2020

Tiến độ xây dựng Q7 Riverside ngày 20/09/2020

Hình ảnh tiến độ block Mecury Q7 Riverside
Hình ảnh tiến độ block Mecury Q7 Riverside
Cập nhật tiến độ xây dựng Q7 Saigon Riverside Complex 2021
Hình ảnh thi công block Uranus Q7 Riverside
Cập nhật tiến độ xây dựng Q7 Saigon Riverside Complex 2021
Hình ảnh tiến độ xây dựng block Saturn Q7 Riverside
Hình ảnh tiến độ thi công block Venus Q7 Riverside
Hình ảnh tiến độ thi công block Venus Q7 Riverside
Hoàn thành đổ bê tổng sàn tầng 27 block Mecury và block Uranus
Hoàn thành đổ bê tổng sàn tầng 27 block Mecury và block Uranus
Hoàn thành đổ bê tổng sàn tầng 27 block Mecury và block Uranus
Hoàn thành đổ bê tổng sàn tầng 27 block Mecury và block Uranus
Thi công cốp pha sàn tầng 28 block Mecury và block Uranus
Thi công cốp pha sàn tầng 28 block Mecury và block Uranus
Thi công cốp pha sàn tầng 28 block Mecury và block Uranus
Thi công cốp pha sàn tầng 28 block Mecury và block Uranus
Xây tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 14 block Mecury và block Uranus
Xây tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 14 block Mecury và block Uranus
Xây tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 14 block Mecury và block Uranus
Xây tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 14 block Mecury và block Uranus
Cập nhật tiến độ xây dựng Q7 Saigon Riverside Complex 2021
Thi công cốt thép sàn tầng 16 block Saturn và sàn tầng 12 block Venus
Cập nhật tiến độ xây dựng Q7 Saigon Riverside Complex 2021
Thi công cốt thép sàn tầng 16 block Saturn và sàn tầng 12 block Venus Q7 Riverside
Cập nhật tiến độ xây dựng Q7 Saigon Riverside Complex 2021
Thi công cốt thép sàn tầng 16 block Saturn và sàn tầng 12 block Venus
Cập nhật tiến độ xây dựng Q7 Saigon Riverside Complex 2021
Thi công cốt thép sàn tầng 16 block Saturn và sàn tầng 12 block Venus

Tiến độ xây dựng Q7 Riverside ngày 20/08/2020

Tiến độ xây dựng Q7 Riverside ngày 20/08/2020

Tiến độ xây dựng Q7 Riverside ngày 20/08/2020

Cập nhật tiến độ tổng thể block Mecury dự án Q7 Riverside
Cập nhật tiến độ tổng thể block Mecury dự án Q7 Riverside
Cập nhật tiến độ tổng thể block Uranus dự án Q7 Riverside
Cập nhật tiến độ tổng thể block Uranus dự án Q7 Riverside
Cập nhật tiến độ tổng thể block Saturn dự án Q7 Riverside
Cập nhật tiến độ tổng thể block Saturn dự án Q7 Riverside
Cập nhật tiến độ tổng thể block Venus dự án Q7 Riverside
Cập nhật tiến độ tổng thể block Venus dự án Q7 Riverside
Thi công cốt thép sàn tầng 23 block Mecury và block Uranus
Thi công cốt thép sàn tầng 23 block Mecury và block Uranus
Thi công cốt thép sàn tầng 23 block Mecury và block Uranus
Thi công cốt thép sàn tầng 23 block Mecury và block Uranus
Thi công cốt thép sàn tầng 23 block Mecury và block Uranus
Thi công cốt thép sàn tầng 23 block Mecury và block Uranus
Xây tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 10 block Mecury và block Uranus
Xây tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 10 block Mecury và block Uranus
Xây tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 10 block Mecury và block Uranus
Xây tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 10 block Mecury và block Uranus
Thi công cốp pha sàn tầng 12 block Saturn và sàn tầng 8 block Venus
Thi công cốp pha sàn tầng 12 block Saturn và sàn tầng 8 block Venus
Thi công cốp pha sàn tầng 12 block Saturn và sàn tầng 8 block Venus
Thi công cốp pha sàn tầng 12 block Saturn và sàn tầng 8 block Venus

Tiến độ xây dựng Q7 Riverside ngày 20/07/2020

Tiến độ xây dựng Q7 Riverside ngày 20/07/2020

Tiến độ xây dựng Q7 Riverside ngày 20/07/2020

Tiến độ xây dựng tổng thể block Mecury dự án Q7 Riverside
Tiến độ xây dựng tổng thể block Mecury dự án Q7 Riverside
Tiến độ xây dựng tổng thể block Uranus dự án Q7 Riverside
Tiến độ xây dựng tổng thể block Uranus dự án Q7 Riverside
Tiến độ xây dựng tổng thể block Saturn dự án Q7 Riverside
Tiến độ xây dựng tổng thể block Saturn dự án Q7 Riverside
Tiến độ xây dựng tổng thể block Venus dự án Q7 Riverside
Tiến độ xây dựng tổng thể block Venus dự án Q7 Riverside
Thi công cốt thép sàn tầng 20 block Mecury và block Uranus
Thi công cốt thép sàn tầng 20 block Mecury và block Uranus
Thi công cốt thép sàn tầng 20 block Mecury và block Uranus
Thi công cốt thép sàn tầng 20 block Mecury và block Uranus
Thi công cốt thép sàn tầng 8 block Saturn
Thi công cốt thép sàn tầng 8 block Saturn
Thi công cốt thép sàn tầng 8 block Saturn
Thi công cốt thép sàn tầng 8 block Saturn
Tiếp tục thi công cốt thép dầm chuyển tầng 4 và tầng 5 block Venus
Tiếp tục thi công cốt thép dầm chuyển tầng 4 và tầng 5 block Venus
Tiếp tục thi công cốt thép dầm chuyển tầng 4 và tầng 5 block Venus
Tiếp tục thi công cốt thép dầm chuyển tầng 4 và tầng 5 block Venus

Tiến độ xây dựng Q7 Riverside ngày 20/06/2020

Tiến độ xây dựng Q7 Riverside ngày 20/06/2020

Tiến độ xây dựng Q7 Riverside ngày 20/06/2020

Tiến độ xây dựng tổng thể block Mecury dự án Q7 Riverside
Tiến độ xây dựng tổng thể block Mecury dự án Q7 Riverside
Tiến độ xây dựng tổng thể block Uranus dự án Q7 Riverside
Tiến độ xây dựng tổng thể block Uranus dự án Q7 Riverside
Tiến độ xây dựng tổng thể block Saturn dự án Q7 Riverside
Tiến độ xây dựng tổng thể block Saturn dự án Q7 Riverside
Tiến độ xây dựng tổng thể block Venus dự án Q7 Riverside
Tiến độ xây dựng tổng thể block Venus dự án Q7 Riverside
Thi công cốp pha cột tầng 15 block Mecury và block Uranus
Thi công cốp pha cột tầng 15 block Mecury và block Uranus
Thi công cốt thép sàn tầng 16 block Mecury và block Uranus
Thi công cốt thép sàn tầng 16 block Mecury và block Uranus
Thi công cốt thép sàn tầng 16 block Mecury và block Uranus
Thi công cốt thép sàn tầng 16 block Mecury và block Uranus
Hoàn thành đổ bê tông dầm chuyển tầng 4 và tầng 5 block Saturn
Hoàn thành đổ bê tông dầm chuyển tầng 4 và tầng 5 block Saturn
Hoàn thành đổ bê tông dầm chuyển tầng 4 và tầng 5 block Saturn
Hoàn thành đổ bê tông dầm chuyển tầng 4 và tầng 5 block Saturn
Thi công cốt thép sàn tầng 5 block Saturn
Thi công cốt thép sàn tầng 5 block Saturn
Thi công cốt thép sàn tầng 5 block Saturn
Thi công cốt thép sàn tầng 5 block Saturn
Thi công cốt thép dầm chuyển tầng 4 và tầng 5 block Venus
Thi công cốt thép dầm chuyển tầng 4 và tầng 5 block Venus
Thi công cốt thép dầm chuyển tầng 4 và tầng 5 block Venus
Thi công cốt thép dầm chuyển tầng 4 và tầng 5 block Venus

Tiến độ xây dựng Q7 Riverside ngày 25/01/2020

Tiến độ xây dựng Q7 Riverside ngày 25/01/2020

Tiến độ xây dựng Q7 Riverside ngày 25/01/2020

Hình ảnh tổng thể block Mecury
Hình ảnh tổng thể block Mecury
Hình ảnh tổng thể block Uranus
Hình ảnh tổng thể block Uranus
Hình ảnh tổng thể block Venus
Hình ảnh tổng thể block Venus
Hình ảnh tổng thể block Saturn
Hình ảnh tổng thể block Saturn
Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 6 block Mecury
Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 6 block Mecury
Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 6 block Mecury
Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 6 block Mecury
Thi công cốt thép sàn tầng 6 block Uranus
Thi công cốt thép sàn tầng 6 block Uranus
Thi công cốt thép sàn tầng 6 block Uranus
Thi công cốt thép sàn tầng 6 block Uranus
Thi công cốt thép sàn tầng 3 block Venus
Thi công cốt thép sàn tầng 3 block Venus
Thi công cốt thép sàn tầng 3 block Venus
Thi công cốt thép sàn tầng 3 block Venus
Hoàn thành đổ bê tông cột sàn tầng 1 block Saturn
Hoàn thành đổ bê tông cột sàn tầng 1 block Saturn
Hoàn thành đổ bê tông cột sàn tầng 1 block Saturn
Hoàn thành đổ bê tông cột sàn tầng 1 block Saturn

Tiến độ xây dựng Q7 Riverside ngày 25/12/2019

Tiến độ xây dựng Q7 Riverside ngày 25/12/2019

Tiến độ xây dựng Q7 Riverside ngày 25/12/2019

Hình ảnh tổng thể block Mecury

tiến độ xây dựng Q7 Riverside ngày 25/12/2019
tiến độ xây dựng Q7 Riverside ngày 25/12/2019

tiến độ xây dựng Q7 Riverside ngày 25/12/2019

Hình ảnh tổng thể block Uranus

tiến độ xây dựng Q7 Riverside ngày 25/12/2019

tiến độ xây dựng Q7 Riverside ngày 25/12/2019
tiến độ xây dựng Q7 Riverside ngày 25/12/2019

Tiếp tục thi công cốp pha sàn tầng 5 block Mecury và block Uranus

tiến độ xây dựng Q7 Riverside ngày 25/12/2019
tiến độ xây dựng Q7 Riverside ngày 25/12/2019

Thi công cốt thép sàn hồ bơi block Mecury và block Uranus

tiến độ xây dựng Q7 Riverside ngày 25/12/2019
tiến độ xây dựng Q7 Riverside ngày 25/12/2019

Hoàn thành đổ bê tông cột tầng 1 block Saturn

tiến độ xây dựng Q7 Riverside ngày 25/12/2019
tiến độ xây dựng Q7 Riverside ngày 25/12/2019

Thi công cốp pha sàn tầng 2 block Saturn

tiến độ xây dựng Q7 Riverside ngày 25/12/2019
tiến độ xây dựng Q7 Riverside ngày 25/12/2019

Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 1 block Venus

tiến độ xây dựng Q7 Riverside ngày 25/12/2019
tiến độ xây dựng Q7 Riverside ngày 25/12/2019

Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 1 block Venus

tiến độ xây dựng Q7 Riverside ngày 25/12/2019
tiến độ xây dựng Q7 Riverside ngày 25/12/2019

Tiến độ xây dựng Q7 Riverside ngày 25/11/2019

Tiến độ xây dựng Q7 Riverside ngày 25/11/2019

Tiến độ xây dựng Q7 Riverside ngày 25/11/2019

Hình ảnh tổng thể block Mecury

Hình ảnh thi công Q7 Riverside ngày 25/11/2019
Hình ảnh thi công Q7 Riverside ngày 25/11/2019

Hình ảnh tổng thể block Uranus

Hình ảnh thi công Q7 Riverside ngày 25/11/2019
Hình ảnh thi công Q7 Riverside ngày 25/11/2019

Thi công cốp pha sàn tầng 5 block Mecury và block Uranus

Hình ảnh thi công Q7 Riverside ngày 25/11/2019
Hình ảnh thi công Q7 Riverside ngày 25/11/2019

Thi công cốp pha sàn tầng 5 block Mecury và block Uranus

Hình ảnh thi công Q7 Riverside ngày 25/11/2019
Hình ảnh thi công Q7 Riverside ngày 25/11/2019

Thi công cốp pha sàn tầng 5 block Mecury và block Uranus

Hình ảnh thi công Q7 Riverside ngày 25/11/2019
Hình ảnh thi công Q7 Riverside ngày 25/11/2019

Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng hầm block Venus

Hình ảnh thi công Q7 Riverside ngày 25/11/2019
Hình ảnh thi công Q7 Riverside ngày 25/11/2019

Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng hầm block Venus

Hình ảnh thi công Q7 Riverside ngày 25/11/2019
Hình ảnh thi công Q7 Riverside ngày 25/11/2019

Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng hầm block Venus

Hình ảnh thi công Q7 Riverside ngày 25/11/2019
Hình ảnh thi công Q7 Riverside ngày 25/11/2019

Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng hầm block Saturn

Hình ảnh thi công Q7 Riverside ngày 25/11/2019
Hình ảnh thi công Q7 Riverside ngày 25/11/2019

Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng hầm block Saturn

Hình ảnh thi công Q7 Riverside ngày 25/11/2019
Hình ảnh thi công Q7 Riverside ngày 25/11/2019

Tiến độ xây dựng Q7 Riverside ngày 25/10/2019

Tiến độ xây dựng Q7 Riverside ngày 25/10/2019

Tiến độ xây dựng Q7 Riverside ngày 25/10/2019

Hình ảnh tổng thể block Mecury

Tiến độ Q7 Riverside ngày 25/10/2019
Tiến độ Q7 Riverside ngày 25/10/2019

Hình ảnh tổng thể block Uranus

Tiến độ Q7 Riverside ngày 25/10/2019
Tiến độ Q7 Riverside ngày 25/10/2019

Thi công cốt thép sàn tầng 4 block Mecury và block Uranus

Tiến độ Q7 Riverside ngày 25/10/2019
Tiến độ Q7 Riverside ngày 25/10/2019

Thi công cốt thép sàn tầng 4 block Mecury và block Uranus

Tiến độ Q7 Riverside ngày 25/10/2019
Tiến độ Q7 Riverside ngày 25/10/2019

Thi công cốt thép sàn tầng 4 block Mecury và block Uranus

Tiến độ Q7 Riverside ngày 25/10/2019
Tiến độ Q7 Riverside ngày 25/10/2019

Thi công cốt thép sàn tầng 4 block Mecury và block Uranus

Tiến độ Q7 Riverside ngày 25/10/2019
Tiến độ Q7 Riverside ngày 25/10/2019

Thi công cốt thép sàn tầng 4 block Mecury và block Uranus

Tiến độ Q7 Riverside ngày 25/10/2019
Tiến độ Q7 Riverside ngày 25/10/2019

Nhận cập nhật tiến độ xây dựng Q7 Saigon Riverside qua email

Khách hàng đã mua hoặc quan tâm đến tiến độ xây dựng Q7 Saigon Riverside Complex muốn nhận những hình ảnh thi côn xây dựng mới nhất của dự án thường xuyên vào mỗi tháng có thể gửi thông tin vào form liên hệ cho chúng tôi, chúng tôi sẽ cập nhật thường xuyên những hình ảnh thi công mới nhất của dự án vào email cho quý khách!

Ngoài việc nhận cập nhật tiến độ thi công Q7 Riverside chúng tôi còn nhận tìm căn Q7 Riverside mua lại theo yêu cầu của khách hàng, khách hàng muốn mua đầu tư, muốn mua 2 căn liền nhau hay muốn mua bất kỳ căn Q7 Riverside nào hãy gọi hoặc gửi thông tin cho chúng tôi, chúng tôi sẽ gọi cho chủ nhà căn đó và thương lượng giá mua phù hợp cho quý khách.

Ngoài ra, không chỉ cung cấp những hình ảnh thi công Q7 Riverside mới nhất, chúng tôi còn nhận ký gửi, định giá căn hộ Q7 Saigon Riverside theo giá thị trường, khách hàng muốn bán lại căn hộ của mình những không biết giá chính xác thị trường hiện tại bao nhiêu, có thể gửi form hoặc gọi điện cho chúng tôi, chúng tôi sẽ báo giá chính xác thị trường đan giao dịch là bao nhiu để khách hàng không bị bán hố giá do sale ép giá!

Khách hàng muốn cập nhật thêm tiến độ xây dựng các dự án của Hưng Thịnh ngoài tiến độ Q7 Riverside có thể vào đây để tham khảo thêm!

5/5 - (4 bình chọn)

NHẬN BẢNG GIÁ


  *Lưu ý: Thông tin sẽ được bảo mật