Vì một cộng đồng hưng thịnh

0949 600 555

 Logo Hưng Thịnh Land
1.tien do moonlight boulevard thang 05 2020
1.tien do moonlight boulevard thang 05 2020

Cập nhật tiến độ dự án Moonlight Boulevard mới nhất

Hình ảnh tiến độ thi công dự án Moonlight Boulevard sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục hàng tháng tại đây, khách hàng có thể vào website này theo dõi hoặc điền vào form thông tin bên dưới, chúng tôi sẽ gửi hình ảnh thi công xây dựng mới nhất cho quý khách hàng tháng, trân trọng.

Từ khu Căn hộ Moonlight Boulevard Kinh Dương Vương dễ dàng kết nối đến những trung tâm thành phố, các quận 5, 6, 7, 10 và các tỉnh miền Tây trong thời gian ngắn thông qua những tuyến giao thông chính: Kinh Dương Vương, Đại lộ Võ Văn Kiệt, Quốc lộ 1A… Trong vòng bán kính 2km, quý khách có thể đi đến được những địa điểm quan trọng, nổi tiếng: bến xe miền Tây, công viên Phú Lâm, Chợ Lớn, Metro Bình Phú, AEON Mall.

Khách hàng quan tâm đầu tư các dự án của tập đoàn Hưng Thịnh có thể tham khảo thêm các danh sách sau:

Hình ảnh hoàn thiện dự án Moonlight Boulevard

HÌNH ẢNH HOÀN THIỆN MOONLIGHT BOULEVARD

HÌNH ẢNH HOÀN THIỆN MOONLIGHT BOULEVARD

Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard
Hình ảnh hoàn thiện Moonlight Boulevard
Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard
Hình ảnh hoàn thiện Moonlight Boulevard
Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard
Hình ảnh hoàn thiện Moonlight Boulevard
Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard
Hình ảnh hoàn thiện Moonlight Boulevard
Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard
Hình ảnh hoàn thiện Moonlight Boulevard
Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard
Hình ảnh hoàn thiện Moonlight Boulevard
Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard
Hình ảnh hoàn thiện Moonlight Boulevard
Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard
Hình ảnh hoàn thiện Moonlight Boulevard
Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard
Hình ảnh hoàn thiện Moonlight Boulevard
Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard
Hình ảnh hoàn thiện Moonlight Boulevard
Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard
Hình ảnh hoàn thiện Moonlight Boulevard
Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard
Hình ảnh hoàn thiện Moonlight Boulevard
Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard
Hình ảnh hoàn thiện Moonlight Boulevard
Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard
Hình ảnh hoàn thiện Moonlight Boulevard
Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard
Hình ảnh hoàn thiện Moonlight Boulevard
Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard
Hình ảnh hoàn thiện Moonlight Boulevard
Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard
Hình ảnh hoàn thiện Moonlight Boulevard
Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard
Hình ảnh hoàn thiện Moonlight Boulevard
Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard
Hình ảnh hoàn thiện Moonlight Boulevard
Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard
Hình ảnh hoàn thiện Moonlight Boulevard
Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard
Hình ảnh hoàn thiện Moonlight Boulevard
Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard
Hình ảnh hoàn thiện Moonlight Boulevard
Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard
Hình ảnh hoàn thiện Moonlight Boulevard

Tiến độ dự án Moonlight Boulevard tháng 11/2019

Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard tháng 11/2019

Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard tháng 11/2019

Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard
Tiến độ Moonlight Boulevard 11-2020
Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard
Tiến độ Moonlight Boulevard 11-2020
Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard
Tiến độ Moonlight Boulevard 11-2020
Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard
Tiến độ Moonlight Boulevard 11-2020
Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard
Tiến độ Moonlight Boulevard 11-2020
Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard
Tiến độ Moonlight Boulevard 11-2020
Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard
Tiến độ Moonlight Boulevard 11-2020
Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard
Tiến độ Moonlight Boulevard 11-2020

Tiến độ dự án Moonlight Boulevard tháng 9/2019

Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard tháng 9/2019

Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard tháng 9/2019

Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard
Tiến độ Moonlight Boulevard 09-2020
Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard
Tiến độ Moonlight Boulevard 09-2020
Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard
Tiến độ Moonlight Boulevard 09-2020
Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard
Tiến độ Moonlight Boulevard 09-2020
Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard
Tiến độ Moonlight Boulevard 09-2020
Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard
Tiến độ Moonlight Boulevard 09-2020
Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard
Tiến độ Moonlight Boulevard 09-2020
Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard
Tiến độ Moonlight Boulevard 09-2020

Tiến độ dự án Moonlight Boulevard tháng 7/2019

Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard tháng 7/2019

Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard tháng 7/2019

Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard
Tiến độ Moonlight Boulevard 07-2020
Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard
Tiến độ Moonlight Boulevard 07-2020
Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard
Tiến độ Moonlight Boulevard 07-2020
Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard
Tiến độ Moonlight Boulevard 07-2020
Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard
Tiến độ Moonlight Boulevard 07-2020
Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard
Tiến độ Moonlight Boulevard 07-2020
Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard
Tiến độ Moonlight Boulevard 07-2020
Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard
Tiến độ Moonlight Boulevard 07-2020

Tiến độ dự án Moonlight Boulevard tháng 6/2019

Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard tháng 6/2019

Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard tháng 6/2019

Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard
Tiến độ Moonlight Boulevard 06-2020
Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard
Tiến độ Moonlight Boulevard 06-2020
Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard
Tiến độ Moonlight Boulevard 06-2020
Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard
Tiến độ Moonlight Boulevard 06-2020
Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard
Tiến độ Moonlight Boulevard 06-2020
Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard
Tiến độ Moonlight Boulevard 06-2020
Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard
Tiến độ Moonlight Boulevard 06-2020
Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard
Tiến độ Moonlight Boulevard 06-2020

Tiến độ dự án Moonlight Boulevard tháng 5/2019

Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard tháng 5/2019

Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard tháng 5/2019

Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard
Tiến độ Moonlight Boulevard 05-2020
Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard
Tiến độ Moonlight Boulevard 05-2020
Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard
Tiến độ Moonlight Boulevard 05-2020
Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard
Tiến độ Moonlight Boulevard 05-2020
Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard
Tiến độ Moonlight Boulevard 05-2020
Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard
Tiến độ Moonlight Boulevard 05-2020
Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard
Tiến độ Moonlight Boulevard 05-2020

Tiến độ dự án Moonlight Boulevard tháng 3/2019

Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/03/2019

Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/03/2019

Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/03/2019 Hình ảnh tổng quan block A

Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard ngày 04/03/2019
Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard ngày 04/03/2019

Công tác thi công xây tường tầng 19 block A

Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard ngày 04/03/2019
Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard ngày 04/03/2019

Công tác thi công xây tường tầng 19 block A

Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard ngày 04/03/2019
Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard ngày 04/03/2019

Hình ảnh tổng quan block B và C

Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard ngày 04/03/2019
Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard ngày 04/03/2019

Công tác thi công xây tường tầng 19 block B

Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard ngày 04/03/2019
Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard ngày 04/03/2019

Công tác thi công xây tường tầng 19 block B

Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard ngày 04/03/2019
Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard ngày 04/03/2019

Công tác thi công xây tường tầng 19 block C

Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard ngày 04/03/2019
Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard ngày 04/03/2019

Công tác thi công xây tường tầng 19 block C

Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard ngày 04/03/2019
Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard ngày 04/03/2019

Lễ cất nóc dự án Moonlight Boulevard tháng 1/2019

Hình ảnh thi công Moonlight Boulevard ngày 04/02/2019

Hình ảnh thi công Moonlight Boulevard ngày 04/02/2019

Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/02/2019 Hình ảnh Lễ cất nóc dự án Moonlight Boulevard ngày 29/1/2019

Hình ảnh Lễ cất nóc dự án Moonlight Boulevard ngày 29/1/2019
Hình ảnh Lễ cất nóc dự án Moonlight Boulevard ngày 29/1/2019

Hình ảnh Lễ cất nóc dự án Moonlight Boulevard ngày 29/1/2019

Hình ảnh Lễ cất nóc dự án Moonlight Boulevard ngày 29/1/2019
Hình ảnh Lễ cất nóc dự án Moonlight Boulevard ngày 29/1/2019

Hình ảnh tổng quan dự án

Hình ảnh thi công xây dựng Boulevard ngày 04/02/2019
Hình ảnh thi công xây dựng Boulevard ngày 04/02/2019

Đã cất nóc block A

Hình ảnh thi công xây dựng Boulevard ngày 04/02/2019
Hình ảnh thi công xây dựng Boulevard ngày 04/02/2019

Công tác thi công xây tường tầng 17 block A

Hình ảnh thi công xây dựng Boulevard ngày 04/02/2019
Hình ảnh thi công xây dựng Boulevard ngày 04/02/2019

Công tác thi công xây tường tầng 17 block A

Hình ảnh thi công xây dựng Boulevard ngày 04/02/2019
Hình ảnh thi công xây dựng Boulevard ngày 04/02/2019

Đã cất nóc block B và C

Hình ảnh thi công xây dựng Boulevard ngày 04/02/2019
Hình ảnh thi công xây dựng Boulevard ngày 04/02/2019

Công tác thi công xây tường tầng 17 block B

Hình ảnh thi công xây dựng Boulevard ngày 04/02/2019
Hình ảnh thi công xây dựng Boulevard ngày 04/02/2019

Công tác thi công xây tường tầng 17 block B

Hình ảnh thi công xây dựng Boulevard ngày 04/02/2019
Hình ảnh thi công xây dựng Boulevard ngày 04/02/2019

Công tác thi công xây tường tầng 17 block C

Hình ảnh thi công xây dựng Boulevard ngày 04/02/2019
Hình ảnh thi công xây dựng Boulevard ngày 04/02/2019

Công tác thi công xây tường tầng 17 block C

Hình ảnh thi công xây dựng Boulevard ngày 04/02/2019
Hình ảnh thi công xây dựng Boulevard ngày 04/02/2019

Tiến độ dự án Moonlight Boulevard tháng 1/2019

Tiến độ thi công Moonlight Boulevard ngày 04/01/2019

Tiến độ thi công Moonlight Boulevard ngày 04/01/2019

Hình ảnh xây dựng Moonlight Boulevard ngày 04/01/2019 Hình ảnh tổng quan block A

hình ảnh xây dựng Moonlight Boulevard ngày 04/01/2019
hình ảnh xây dựng Moonlight Boulevard ngày 04/01/2019

Hoàn thành thi công cốp pha sàn tầng 19 block A

hình ảnh xây dựng Moonlight Boulevard ngày 04/01/2019
hình ảnh xây dựng Moonlight Boulevard ngày 04/01/2019

Hoàn thành thi công cốp pha sàn tầng 19 block A

hình ảnh xây dựng Moonlight Boulevard ngày 04/01/2019
hình ảnh xây dựng Moonlight Boulevard ngày 04/01/2019

Hình ảnh tổng quan block B và C

hình ảnh xây dựng Moonlight Boulevard ngày 04/01/2019
hình ảnh xây dựng Moonlight Boulevard ngày 04/01/2019

Hoàn thành thi công cốp pha sàn tầng thượng block B

hình ảnh xây dựng Moonlight Boulevard ngày 04/01/2019
hình ảnh xây dựng Moonlight Boulevard ngày 04/01/2019

Hoàn thành thi công cốp pha sàn tầng thượng block B

hình ảnh xây dựng Moonlight Boulevard ngày 04/01/2019
hình ảnh xây dựng Moonlight Boulevard ngày 04/01/2019

Hoàn thành thi công cốp pha sàn tầng thượng block C

hình ảnh xây dựng Moonlight Boulevard ngày 04/01/2019
hình ảnh xây dựng Moonlight Boulevard ngày 04/01/2019

Hoàn thành thi công cốp pha sàn tầng thượng block C

hình ảnh xây dựng Moonlight Boulevard ngày 04/01/2019
hình ảnh xây dựng Moonlight Boulevard ngày 04/01/2019

Tiến độ dự án Moonlight Boulevard tháng 12/2018

Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/12/2018

Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/12/2018

Hình ảnh thi công Moonlight Boulevard ngày 04/12/2018 Hình ảnh tổng quan block A

Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/12/2018
Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/12/2018

Thi công cốt thép sàn tầng 16 block A

Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/12/2018
Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/12/2018

Thi công cốt thép sàn tầng 16 block A

Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/12/2018
Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/12/2018

Hình ảnh tổng quan block B và C

Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/12/2018
Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/12/2018

Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 18 block B

Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/12/2018
Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/12/2018

Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 18 block B

Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/12/2018
Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/12/2018

Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 18 block C

Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/12/2018
Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/12/2018

Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 18 block C

Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/12/2018
Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/12/2018

Tiến độ dự án Moonlight Boulevard tháng 11/2018

Moonlight Boulevard ngày 04/11/2018

Moonlight Boulevard ngày 04/11/2018

Hình ảnh tổng quan block A

Moonlight Boulevard ngày 04/11/2018
Moonlight Boulevard ngày 04/11/2018

Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 13 block A

Moonlight Boulevard ngày 04/11/2018
Moonlight Boulevard ngày 04/11/2018

Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 13 block A

Moonlight Boulevard ngày 04/11/2018
Moonlight Boulevard ngày 04/11/2018

Hình ảnh tổng quan block B và C

Moonlight Boulevard ngày 04/11/2018
Moonlight Boulevard ngày 04/11/2018

Thi công cốp pha sàn tầng 16 block B

Moonlight Boulevard ngày 04/11/2018
Moonlight Boulevard ngày 04/11/2018

Thi công cốp pha sàn tầng 16 block B

Moonlight Boulevard ngày 04/11/2018
Moonlight Boulevard ngày 04/11/2018
Moonlight Boulevard ngày 04/11/2018
Moonlight Boulevard ngày 04/11/2018
Moonlight Boulevard ngày 04/11/2018
Moonlight Boulevard ngày 04/11/2018

Tiến độ dự án Moonlight Boulevard tháng 10/2018

Hình ảnh Moonlight Boulevard ngày 04/10/2018

Hình ảnh Moonlight Boulevard ngày 04/10/2018

Hình ảnh tổng quan block A

Moonlight Boulevard 04/10/2018
Moonlight Boulevard 04/10/2018

Thi công cốp pha sàn tầng 11 block A

Moonlight Boulevard 04/10/2018
Moonlight Boulevard 04/10/2018

.Thi công cốp pha sàn tầng 11 block A

Moonlight Boulevard 04/10/2018
Moonlight Boulevard 04/10/2018

Hình ảnh tổng quan block B và C

Moonlight Boulevard 04/10/2018
Moonlight Boulevard 04/10/2018

Thi công cốt thép sàn tầng 13 block B

Moonlight Boulevard 04/10/2018
Moonlight Boulevard 04/10/2018

Thi công cốt thép sàn tầng 13 block B

Moonlight Boulevard 04/10/2018
Moonlight Boulevard 04/10/2018

Thi công cốt thép sàn tầng 13 block B

Moonlight Boulevard 04/10/2018
Moonlight Boulevard 04/10/2018

Thi công cốt thép sàn tầng 13 block B

Moonlight Boulevard 04/10/2018
Moonlight Boulevard 04/10/2018

Tiến độ dự án Moonlight Boulevard tháng 9/2018

Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/09/2018

Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/09/2018

Hình ảnh tổng quan block A

Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/09/2018
Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/09/2018

Thi công cốt thép sàn tầng 8 block A

Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/09/2018
Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/09/2018

Hình ảnh tổng quan block B

Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/09/2018
Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/09/2018

Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 10 block B

Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/09/2018
Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/09/2018

Hình ảnh tổng quan block C

Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/09/2018
Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/09/2018

Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 10 block C

Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/09/2018
Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/09/2018

Tiến độ dự án Moonlight Boulevard tháng 8/2018

Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/08/2018

Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/08/2018

Hình ảnh tổng quan block A

Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/08/2018
Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/08/2018

Thi công cốt thép sàn tầng 6 block A

Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/08/2018
Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/08/2018

Thi công cốt thép sàn tầng 6 block A

Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/08/2018
Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/08/2018

Hình ảnh tổng quan block B

Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/08/2018
Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/08/2018

Thi công cốp pha sàn tầng 8 block B

Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/08/2018
Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/08/2018

Thi công cốp pha sàn tầng 8 block B

Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/08/2018
Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/08/2018

Hình ảnh tổng quan block C

Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/08/2018
Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/08/2018

Thi công cốp pha sàn tầng 8 block C

Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/08/2018
Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/08/2018

Thi công cốp pha sàn tầng 8 block C

Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/08/2018
Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/08/2018

Tiến độ dự án Moonlight Boulevard tháng 7/2018

Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04-07-2018

Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04-07-2018

Hình ảnh thi công xây dựng dự án Moonlight Boulevard ngày 04-07-2018 Hình ảnh tổng quan block A

Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/07/2018
Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/07/2018

Thi công cốt thép cột sàn tầng 4 block A

Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/07/2018
Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/07/2018

Thi công cốt thép cột sàn tầng 4 block A

Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/07/2018
Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/07/2018

Hình ảnh tổng quan block B

Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/07/2018
Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/07/2018

Thi công cốt thép sàn tầng 5 block B

Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/07/2018
Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/07/2018

Hình ảnh tổng quan block C

Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/07/2018
Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/07/2018

Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 5 block C

Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/07/2018
Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/07/2018

Thi công cột sàn tầng 5 block C

Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/07/2018
Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/07/2018

Xem thêm: Mặt bằng dự án Moonlight Boulevard

Tiến độ dự án Moonlight Boulevard tháng 6/2018

Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04-06-2018

Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04-06-2018

Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard ngày 04-06-2018 Thi công lắp đặt cốp pha sàn tầng 3 block A

Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/06/2018
Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/06/2018

Thi công lắp đặt cốp pha sàn tầng 3 block B

Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/06/2018
Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/06/2018

Hình ảnh tổng quan block C

Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/06/2018
Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/06/2018

Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 3 block C

Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/06/2018
Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/06/2018

Thi công cốt thép cột sàn tầng 4 block C

Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/06/2018
Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/06/2018

Thi công cốt thép cột sàn tầng 4 block C

Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/06/2018
Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/06/2018

Xem thêm: Tiện ích dự án Moonlight Boulevard

Tiến độ dự án Moonlight Boulevard tháng 15/2018

Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard ngày 04-05-2018

Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard ngày 04-05-2018

Hình ảnh xây dựng Moonlight Boulevard ngày 04-05-2018 Thi công cốt thép cột sàn tầng 2 block A

Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/05/2018
Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/05/2018

Thi công cốp pha cột sàn tầng 2 block A

Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/05/2018
Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/05/2018

Thi công cốp pha cột sàn tầng 2 block B

Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/05/2018
Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/05/2018

Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 2 block C

Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/05/2018
Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/05/2018

Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 2 block C

Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/05/2018
Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/05/2018

Xem thêm: Vị trí trắc địa dự án Moonlight Boulevard

Tiến độ dự án Moonlight Boulevard tháng 4/2018

Tiến độ thi công Moonlight Boulevard ngày 04-04-2018

Tiến độ thi công Moonlight Boulevard ngày 04-04-2018

Hình ảnh thi công dự án Moonlight Boulevard ngày 04-04-2018 Thi công lắp đặt cốp pha sàn tầng 1 block A

Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/04/2018
Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/04/2018

Thi công lắp đặt cốp pha sàn tầng 1 block B

Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/04/2018
Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/04/2018

Thi công cốt thép sàn tầng 1 block C

Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/04/2018
Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/04/2018

Thi công cốt thép sàn tầng 1 block C

Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/04/2018
Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/04/2018

Thi công cốt thép cột sàn tầng 2 block C

Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/04/2018
Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/04/2018

Thi công cốt thép cột sàn tầng 2 block C

Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/04/2018
Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/04/2018

Xem thêm: Quy mô dự án Moonlight Boulevard

Tiến độ dự án Moonlight Boulevard tháng 3/2018

Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard ngày 04-03-2018

Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard ngày 04-03-2018

Thực tế xây dựng Moonlight Boulevard ngày 04-03-2018 Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng hầm

Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard ngày 04-03-2018
Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard ngày 04-03-2018

Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng hầm

Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard ngày 04-03-2018
Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard ngày 04-03-2018

Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng hầm

Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard ngày 04-03-2018
Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard ngày 04-03-2018

Thi công cột sàn tầng 1 block C

Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard ngày 04-03-2018
Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard ngày 04-03-2018

Thi công cột sàn tầng 1 block C

Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard ngày 04-03-2018
Tiến độ xây dựng Moonlight Boulevard ngày 04-03-2018

Tiến độ dự án Moonlight Boulevard tháng 2/2018

Tiến độ dự án Moonlight Boulevard ngày 04-02-2018

Tiến độ dự án Moonlight Boulevard ngày 04-02-2018

Hình ảnh thực tế xây dựng dự án Moonlight Boulevard ngày 04-02-2018 Hoàn thành đổ bê tông 70% sàn tầng hầm

Tiến độ căn hộ Moonlight Boulevard ngày 04/02/2018
Tiến độ căn hộ Moonlight Boulevard ngày 04/02/2018

Hoàn thành đổ bê tông 70% sàn tầng hầm

Tiến độ căn hộ Moonlight Boulevard ngày 04/02/2018
Tiến độ căn hộ Moonlight Boulevard ngày 04/02/2018

Hoàn thành đổ bê tông 70% sàn tầng hầm

Tiến độ căn hộ Moonlight Boulevard ngày 04/02/2018
Tiến độ căn hộ Moonlight Boulevard ngày 04/02/2018

Thi công cốt thép 30% sàn tầng hầm còn lại

Tiến độ căn hộ Moonlight Boulevard ngày 04/02/2018
Tiến độ căn hộ Moonlight Boulevard ngày 04/02/2018

Thi công cốt thép 30% sàn tầng hầm còn lại

Tiến độ căn hộ Moonlight Boulevard ngày 04/02/2018
Tiến độ căn hộ Moonlight Boulevard ngày 04/02/2018

Nhận cập nhật tiến độ dự án Moonlight Boulevard qua email

Khách hàng ở xa, muốn theo dõi tiến độ xây dựng dự án Moonlight Boulevard thường xuyên xin vui lòng điền vào form thông tin bên dưới địa chỉ email chính xác, chúng tôi sẽ gửi những hình ảnh thi công mới nhất của dự án vào mỗi tháng cho quý khách hàng qua email

Ngoài việc cập nhật tiến độ dự án Moonlight Boulevard, chúng tôi còn nhận ký gửi, mua bán, sang nhượng căn hộ Moonlight Boulevard, tư vấn giá, chính sách, quy trình, thủ tục sang nhượng,…

Xem thêm: Tiến độ dự án Hưng Thịnh mới nhất!

5/5 - (1 bình chọn)

TẢI BẢNG GIÁ VÀ ƯU ĐÃI TỪ

CHỦ ĐẦU TƯ

tai bang gia chu dau tu

(Vui lòng nhập thông tin chính xác để nhận ưu đãi)

 

    Nhập capcha:    *Lưu ý: Thông tin sẽ được bảo mật