Vì một cộng đồng hưng thịnh

0949 600 555

Thi công cột sàn tầng 16 Block B căn hộ Lavita Garden Hưng Thịnh
Thi công cột sàn tầng 16 Block B căn hộ Lavita Garden Hưng Thịnh

Tiến độ xây dựng Lavita Garden ngày 04/01/2017

Thi công cốp pha sàn tầng 14 Block A căn hộ Lavita Garden
Thi công cốp pha sàn tầng 14 Block A căn hộ Lavita Garden
Thi công cốp pha sàn tầng 14 Block A dự án Lavita Garden
Thi công cốp pha sàn tầng 14 Block A dự án Lavita Garden
Thi công cốp pha sàn tầng 14 Block A chung cư Lavita Garden
Thi công cốp pha sàn tầng 14 Block A chung cư Lavita Garden
Xây tường bao căn hộ tầng 5 Block A căn hộ Lavita Garden Thủ Đức
Xây tường bao căn hộ tầng 5 Block A căn hộ Lavita Garden Thủ Đức
Xây tường bao căn hộ tầng 5 Block A dự án Lavita Garden Thủ Đức
Xây tường bao căn hộ tầng 5 Block A dự án Lavita Garden Thủ Đức
Thi công cột sàn tầng 16 Block B chung cư Lavita Garden Thủ Đức
Thi công cột sàn tầng 16 Block B chung cư Lavita Garden Thủ Đức
Thi công cột sàn tầng 16 Block B căn hộ Lavita Garden Hưng Thịnh
Thi công cột sàn tầng 16 Block B căn hộ Lavita Garden Hưng Thịnh
Xây tường bao căn hộ tầng 8 Block B chung cư Lavita Garden Hưng Thịnh
Xây tường bao căn hộ tầng 8 Block B chung cư Lavita Garden Hưng Thịnh
Xây tường bao căn hộ tầng 8 Block B dự án Lavita Garden Hưng Thịnh
Xây tường bao căn hộ tầng 8 Block B dự án Lavita Garden Hưng Thịnh
Thi công cáp ngầm điện cao thế căn hộ chung cư Lavita Garden Hưng Thịnh
Thi công cáp ngầm điện cao thế căn hộ chung cư Lavita Garden Hưng Thịnh
Thi công cáp ngầm điện cao thế dự án Lavita Garden Thủ Đức
Thi công cáp ngầm điện cao thế dự án Lavita Garden Thủ Đức
Thi công cáp ngầm điện cao thế dự án Lavita Garden Hưng Thịnh
Thi công cáp ngầm điện cao thế dự án Lavita Garden Hưng Thịnh

Tiến độ thi công xây dựng Lavita Garden đến ngày 04/01/2017 như sau:

– Thi công cốp pha sàn tầng 14 Block A chung cư Lavita Garden
– Xây tường bao căn hộ tầng 5 Block A căn hộ Lavita Garden Thủ Đức
– Thi công cột sàn tầng 16 Block B căn hộ Lavita Garden Hưng Thịnh
– Xây tường bao căn hộ tầng 8 Block B chung cư Lavita Garden Hưng Thịnh
– Thi công cáp ngầm điện cao thế căn hộ chung cư Lavita Garden Hưng Thịnh

Căn hộ Lavita Garden ga Metro số 10 – Thủ Đức

Tiến độ xây dựng Lavita Garden ngày 04/01/2017
5 (100%) 1 vote

HỌ TÊN KHÁCH HÀNG (*bắt buộc)
SỐ ĐIỆN THOẠI (*)
EMAIL LIÊN HỆ
YEU CAU CUA QUÝ KHÁCH? (*)
Biên Hòa New City