Thi công cốp pha sàn tầng 21 Block B dự án Lavita Garden Hưng Thịnh
Thi công cốp pha sàn tầng 21 Block B dự án Lavita Garden Hưng Thịnh

Tiến độ xây dựng căn hộ Lavita Garden ngày 17/03/2017

Thi công cột sàn tầng 19 Block A dự án Lavita Garden
Thi công cột sàn tầng 19 Block A dự án Lavita Garden
Thi công cột sàn tầng 19 Block A dự án Lavita Garden
Thi công cột sàn tầng 19 Block A dự án Lavita Garden
Thi công cột sàn tầng 19 Block A chung cư Lavita Garden
Thi công cột sàn tầng 19 Block A chung cư Lavita Garden
Xây tường bao căn hộ tầng 11 Block A căn hộ Lavita Garden Thủ Đức
Tiến độ xây dựng căn hộ Lavita Garden ngày 17/03/2017 Xây tường bao căn hộ tầng 11 Block A căn hộ Lavita Garden Thủ Đức
Xây tường bao căn hộ tầng 11 Block A dự án Lavita Garden Thủ Đức
Xây tường bao căn hộ tầng 11 Block A dự án Lavita Garden Thủ Đức
Lắp đặt lan can an toàn tầng 5 Block A chung cư Lavita Garden Thủ Đức
Lắp đặt lan can an toàn tầng 5 Block A chung cư Lavita Garden Thủ Đức
Thi công cốp pha sàn tầng 21 Block B căn hộ Lavita Garden Hưng Thịnh
Thi công cốp pha sàn tầng 21 Block B căn hộ Lavita Garden Hưng Thịnh
Thi công cốp pha sàn tầng 21 Block B chung cư Lavita Garden Hưng Thịnh
Thi công cốp pha sàn tầng 21 Block B chung cư Lavita Garden Hưng Thịnh
Thi công cốp pha sàn tầng 21 Block B dự án Lavita Garden Hưng Thịnh
Tiến độ xây dựng căn hộ Lavita Garden ngày 17/03/2017 Thi công cốp pha sàn tầng 21 Block B dự án Lavita Garden Hưng Thịnh
Xây tường bao căn hộ tầng 15 Block B căn hộ chung cư Lavita Garden Hưng Thịnh
Xây tường bao căn hộ tầng 15 Block B căn hộ chung cư Lavita Garden Hưng Thịnh
Tô tường bao căn hộ tầng 5 và 6 Block B dự án Lavita Garden Thủ Đức
Tô tường bao căn hộ tầng 5 và 6 Block B dự án Lavita Garden Thủ Đức
Thi công hệ thống M&E tầng 5 và 6 Block B dự án Lavita Garden Hưng Thịnh
Thi công hệ thống M&E tầng 5 và 6 Block B dự án Lavita Garden Hưng Thịnh
Hoàn chỉnh công tác đấu nối và đóng điện vận hành tuyến cáp ngầm dự án căn hộ Lavita Garden
Hoàn chỉnh công tác đấu nối và đóng điện vận hành tuyến cáp ngầm dự án căn hộ Lavita Garden
Hoàn chỉnh công tác đấu nối và đóng điện vận hành tuyến cáp ngầm dự án chung cư Lavita Garden
Hoàn chỉnh công tác đấu nối và đóng điện vận hành tuyến cáp ngầm dự án chung cư Lavita Garden
Hoàn chỉnh công tác đấu nối và đóng điện vận hành tuyến cáp ngầm Lavita Garden Hưng Thịnh
Hoàn chỉnh công tác đấu nối và đóng điện vận hành tuyến cáp ngầm Lavita Garden Hưng Thịnh

Tiến độ xây dựng căn hộ Lavita Garden ngày 17/03/2017 như sau:

– Thi công cột sàn tầng 19 Block A chung cư Lavita Garden
– Xây tường bao căn hộ tầng 11 Block A căn hộ Lavita Garden Thủ Đức
– Lắp đặt lan can an toàn tầng 5 Block A chung cư Lavita Garden Thủ Đức
– Thi công cốp pha sàn tầng 21 Block B căn hộ Lavita Garden Hưng Thịnh
– Xây tường bao căn hộ tầng 15 Block B căn hộ chung cư Lavita Garden Hưng Thịnh
– Tô tường bao căn hộ tầng 5 và 6 Block B dự án Lavita Garden Thủ Đức
– Thi công hệ thống M&E tầng 5 và 6 Block B dự án Lavita Garden Hưng Thịnh
– Hoàn chỉnh công tác đấu nối và đóng điện vận hành tuyến cáp ngầm dự án căn hộ Lavita Garden

Căn hộ Lavita Garden

Tiến độ xây dựng căn hộ Lavita Garden ngày 17/03/2017
5 (100%) 1 vote

HỌ TÊN KHÁCH HÀNG (*bắt buộc)
SỐ ĐIỆN THOẠI (*)
EMAIL LIÊN HỆ (*)
QUÝ KHÁCH MUA ĐẦU TƯ HAY ĐỂ Ở? (*)

Có thể bạn quan tâm!

Hình ảnh lễ cất nóc dự án Lavita Garden ngày 14-05-2017

Lễ cất nóc dự án Lavita Garden ngày 17/05/2017

Lễ cất nóc là một nghi thức vô cùng quan trọng trong xây dựng, nóc là …