Phòng Kinh Doanh Hưng Thịnh

0949 600 555

Tổng thể Block D căn hộ Florita HimLam quận 7
Tổng thể Block D căn hộ Florita HimLam quận 7

Tiến độ thi công dự án Florita HimLam ngày 08/04/2017

Tổng thể Block A dự án Florita
Tổng thể Block A
Tiếp tục thi công tô tường bao căn hộ từ tầng 5 đến tầng 9 - Block A căn hộ Florita
Tiếp tục thi công tô tường bao căn hộ từ tầng 5 đến tầng 9 – Block A
Thi công hệ thống cấp thoát nước đến tầng 15 - Block A dự án Florita
Thi công hệ thống cấp thoát nước đến tầng 15 – Block A
Thi công hệ thống M&E đến tầng 18 - Block A chung cư Florita
Thi công hệ thống M&E đến tầng 18 – Block A
Tổng thể Block B dự án chung cư Florita quận 7
Tổng thể Block B
Thi công tô tường bao căn hộ đến tầng 8 - Block B căn hộ Florita HimLam
Thi công tô tường bao căn hộ đến tầng 8 – Block B
Thi công hệ thống cấp thoát nước đến tầng 9 - Block B dự án Florita HimLam
Thi công hệ thống cấp thoát nước đến tầng 9 – Block B
Thi công hệ thống M&E đến tầng 15 - Block B chung cư Florita HimLam
Thi công hệ thống M&E đến tầng 15 – Block B
Lắp đặt cửa nhôm căn hộ tầng 5 đến tầng 8 - Block B dự án căn hộ florita Him Lam
Lắp đặt cửa nhôm căn hộ tầng 5 đến tầng 8 – Block B
Thi công hệ thống PCCC đến tầng 6 - Block B căn hộ Florita Hưng Thịnh
Thi công hệ thống PCCC đến tầng 6 – Block B
Tổng thể Block C dự án Florita Hưng Thịnh
Tổng thể Block C
Tiếp tục thi công tô tường bao căn hộ từ tầng 5 đến tầng 8 - Block C chung cư Florita Hưng Thịnh
Tiến độ thi công dự án Florita HimLam ngày 08/04/2017 Tiếp tục thi công tô tường bao căn hộ từ tầng 5 đến tầng 8 – Block C
Thi công hệ thống cấp thoát nước đến tầng 9 - Block C dự án Florita Hưng Thịnh
Thi công hệ thống cấp thoát nước đến tầng 9 – Block C
Thi công hệ thống M&E đến tầng 14 - Block C căn hộ Florita quận 7
Thi công hệ thống M&E đến tầng 14 – Block C
Lắp đặt cửa nhôm căn hộ tầng 5 đến tầng 7 - Block C dự án Florita quận 7
Lắp đặt cửa nhôm căn hộ tầng 5 đến tầng 7 – Block C
 Thi công hệ thống PCCC đến tầng 6 - Block C chung cư Florita quận 7

Thi công hệ thống PCCC đến tầng 6 – Block C
Tổng thể Block D căn hộ Florita HimLam quận 7
Tiến độ thi công dự án Florita HimLam ngày 08/04/2017 Tổng thể Block D
Thi công tô tường bao căn hộ từ tầng 5 đến tầng 9 - Block D dự án Florita HimLam quận 7
Thi công tô tường bao căn hộ từ tầng 5 đến tầng 9 – Block D
Thi công hệ thống cấp thoát nước đến tầng 17 - Block D chung cư Florita HimLam quận 7
Thi công hệ thống cấp thoát nước đến tầng 17 – Block D

Tiến độ dự án căn hộ Florita khu Himlam quận 7 đến ngày 08/04/2017 như sau:

– Tiến độ thi công dự án Florita HimLam ngày 08/04/2017 Tiếp tục thi công tô tường bao căn hộ từ tầng 5 đến tầng 9 – Block A 
– Thi công hệ thống cấp thoát nước đến tầng 15 – Block A 
– Thi công hệ thống M&E đến tầng 18 – Block A
– Thi công tô tường bao căn hộ đến tầng 8 – Block B
– Tiến độ thi công dự án Florita HimLam ngày 08/04/2017 Thi công hệ thống cấp thoát nước đến tầng 9 – Block B
– Tiến độ thi công dự án Florita HimLam ngày 08/04/2017 Thi công hệ thống M&E đến tầng 15 – Block B
– Lắp đặt cửa nhôm căn hộ tầng 5 đến tầng 8 – Block B

Tiến độ thi công dự án Florita HimLam ngày 08/04/2017

– Thi công hệ thống PCCC đến tầng 6 – Block B
– Tiếp tục thi công tô tường bao căn hộ từ tầng 5 đến tầng 8 – Block C
– Thi công hệ thống cấp thoát nước đến tầng 9 – Block C
– Tiến độ thi công dự án Florita HimLam ngày 08/04/2017 Thi công hệ thống M&E đến tầng 14 – Block C
– Lắp đặt cửa nhôm căn hộ tầng 5 đến tầng 7 – Block C
– Thi công hệ thống PCCC đến tầng 6 – Block C
– Thi công tô tường bao căn hộ từ tầng 5 đến tầng 9 – Block D
– Thi công hệ thống cấp thoát nước đến tầng 17 – Block D

Tiến độ thi công dự án Florita HimLam ngày 08/04/2017
Đánh giá bài viết

HỌ TÊN KHÁCH HÀNG (*bắt buộc)
SỐ ĐIỆN THOẠI (*bắt buộc)
EMAIL LIÊN HỆ (*bắt buộc)
DỰ ÁN LIÊN HỆ (*bắt buộc)
NỘI DUNG LIÊN HỆ (*bắt buộc)

Có thể bạn quan tâm!

Bán lại căn hộ 3 phòng ngủ sky Center giá tốt

Chính chủ cần bán lại căn hộ chung cư Sky Center Hưng Thịnh giá tốt …