Vì một cộng đồng hưng thịnh

0949 600 555

Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng hầm B2 block B Melody Residences Thủ Đức
Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng hầm B2 block B Melody Residences Thủ Đức

Tiến độ dự án Moonlight Residences Thủ Đức ngày 15-06-2017

Hình ảnh thi công dự án Moonlight Residences Hưng Thịnh ngày 15/06/2017

Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng hầm B1 block A Melody Residences
Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng hầm B1 block A Melody Residences
Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng hầm B1 block A căn hộ Melody Residences
Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng hầm B1 block A căn hộ Melody Residences
Thi công cột sàn tầng 1 block A dự án Melody Residences
Thi công cột sàn tầng 1 block A dự án Melody Residences
Thi công cột sàn tầng 1 block A chung cư Melody Residences
Thi công cột sàn tầng 1 block A chung cư Melody Residences
Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng hầm B2 block B Melody Residences Thủ Đức
Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng hầm B2 block B Melody Residences Thủ Đức
Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng hầm B2 block B Melody Residences Hưng Thịnh
Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng hầm B2 block B Melody Residences Hưng Thịnh
oàn thành đổ bê tông sàn tầng hầm B2 block B dự án chung cư Melody Residences
oàn thành đổ bê tông sàn tầng hầm B2 block B dự án chung cư Melody Residences

Tiến độ thi công xây dựng Moonlight Residences Thủ Đức ngày 15/06/2017 như sau:

  • Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng hầm B1 block A Melody Residences
  • Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng hầm B1 block A căn hộ Melody Residences
  • Thi công cột sàn tầng 1 block A dự án Melody Residences
  • Thi công cột sàn tầng 1 block A chung cư Melody Residences
  • Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng hầm B2 block B Melody Residences Thủ Đức
  • Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng hầm B2 block B Melody Residences Hưng Thịnh
  • Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng hầm B2 block B dự án chung cư Melody Residences
Tiến độ dự án Moonlight Residences Thủ Đức ngày 15-06-2017
5 (100%) 1 vote

HỌ TÊN KHÁCH HÀNG (*bắt buộc)
SỐ ĐIỆN THOẠI (*)
EMAIL LIÊN HỆ
YEU CAU CUA QUÝ KHÁCH? (*)
Biên Hòa New City