Hình ảnh dự án Richmond City ngày 30/01/2019
Hình ảnh dự án Richmond City ngày 30/01/2019

Tiến độ xây dựng Richmond City ngày 30/012019

Hình ảnh thi công xây dựng Richmond City ngày 30/012019

Hình ảnh tổng thể block Glory

Hình ảnh dự án Richmond City ngày 30/01/2019
Hình ảnh dự án Richmond City ngày 30/01/2019

Xây tường bao căn hộ từ tầng 5 đến tầng 22 block Glory

Hình ảnh dự án Richmond City ngày 30/01/2019
Hình ảnh dự án Richmond City ngày 30/01/2019

Xây tường bao căn hộ từ tầng 5 đến tầng 22 block Glory

Hình ảnh dự án Richmond City ngày 30/01/2019
Hình ảnh dự án Richmond City ngày 30/01/2019

Tô tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 18 block Glory

Hình ảnh dự án Richmond City ngày 30/01/2019
Hình ảnh dự án Richmond City ngày 30/01/2019

Đóng khung trần thạch cao từ tầng 5 đến tầng 12 block Glory

Hình ảnh dự án Richmond City ngày 30/01/2019
Hình ảnh dự án Richmond City ngày 30/01/2019

Công tác thi công M&E từ tầng 5 đến tầng 17 block Glory

Hình ảnh dự án Richmond City ngày 30/01/2019
Hình ảnh dự án Richmond City ngày 30/01/2019

Hình ảnh tổng thể block Riches và block Lucky

Hình ảnh dự án Richmond City ngày 30/01/2019
Hình ảnh dự án Richmond City ngày 30/01/2019

Thi công cốt thép sàn tầng 9 block Riches

Hình ảnh dự án Richmond City ngày 30/01/2019
Hình ảnh dự án Richmond City ngày 30/01/2019

Thi công cốt thép sàn tầng 9 block Riches

Hình ảnh dự án Richmond City ngày 30/01/2019
Hình ảnh dự án Richmond City ngày 30/01/2019

Thi công cốp pha cột sàn tầng 8 block Lucky

Hình ảnh dự án Richmond City ngày 30/01/2019
Hình ảnh dự án Richmond City ngày 30/01/2019

Thi công cốp pha cột sàn tầng 8 block Lucky

Hình ảnh dự án Richmond City ngày 30/01/2019
Hình ảnh dự án Richmond City ngày 30/01/2019
0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)

Ghi ro nguồn: batdongsanhungthinh.com.vn khi sao chep

HỌ TÊN KHÁCH HÀNG (*bắt buộc)
SỐ ĐIỆN THOẠI (*)
EMAIL LIÊN HỆ
YEU CẦU CỦA QUÝ KHÁCH? (*)
Dự án Quy Nhơn Melody