Vì một cộng đồng hưng thịnh

0949 600 555

Tiến độ Moonlight Thủ Đức ngày 15/02/2018
Tiến độ Moonlight Thủ Đức ngày 15/02/2018

Tiến độ xây dựng Moonlight Thủ Đức ngày 15-02-2018

Hình ảnh xây dựng Moonlight Thủ Đức ngày 15-02-2018

Tổng quan block A

Tiến độ Moonlight Thủ Đức ngày 15/02/2018
Tiến độ Moonlight Thủ Đức ngày 15/02/2018

Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 20 block A

Tiến độ Moonlight Thủ Đức ngày 15/02/2018
Tiến độ Moonlight Thủ Đức ngày 15/02/2018

Thi công cột sàn tầng 21 block A

Tiến độ Moonlight Thủ Đức ngày 15/02/2018
Tiến độ Moonlight Thủ Đức ngày 15/02/2018

Thi công tường bao căn hộ tầng 14 block A

Tiến độ Moonlight Thủ Đức ngày 15/02/2018
Tiến độ Moonlight Thủ Đức ngày 15/02/2018

Tổng quan block B

Tiến độ Moonlight Thủ Đức ngày 15/02/2018
Tiến độ Moonlight Thủ Đức ngày 15/02/2018

Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 20 block A

Tiến độ Moonlight Thủ Đức ngày 15/02/2018
Tiến độ Moonlight Thủ Đức ngày 15/02/2018

Thi công tường bao căn hộ tầng 16 block B

Tiến độ Moonlight Thủ Đức ngày 15/02/2018
Tiến độ Moonlight Thủ Đức ngày 15/02/2018
0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)

Ghi ro nguồn: batdongsanhungthinh.com.vn khi sao chep

HỌ TÊN KHÁCH HÀNG (*bắt buộc)
SỐ ĐIỆN THOẠI (*)
EMAIL LIÊN HỆ
YEU CẦU CỦA QUÝ KHÁCH? (*)
Biên Hòa New City