Vì một cộng đồng hưng thịnh

0949 600 555

Tiến độ Richmond City ngày 28/02/2019
Tiến độ Richmond City ngày 28/02/2019

Tiến độ thi công Richmond City ngày 28/02/2019

Richmond City ngày 28/02/2019

Hình ảnh tổng thể block Glory

Tiến độ Richmond City ngày 28/02/2019
Tiến độ Richmond City ngày 28/02/2019

Tiếp tục xây tường bao căn hộ từ tầng 5 đến tầng 22 block Glory

Tiến độ Richmond City ngày 28/02/2019
Tiến độ Richmond City ngày 28/02/2019

Tiếp tục xây tường bao căn hộ từ tầng 5 đến tầng 22 block Glory

Tiến độ Richmond City ngày 28/02/2019
Tiến độ Richmond City ngày 28/02/2019

Tô tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 19 block Glory

Tiến độ Richmond City ngày 28/02/2019
Tiến độ Richmond City ngày 28/02/2019

Tô tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 19 block Glory

Tiến độ Richmond City ngày 28/02/2019
Tiến độ Richmond City ngày 28/02/2019

Đóng khung trần thạch cao từ tầng 5 đến tầng 13 block Glory

Tiến độ Richmond City ngày 28/02/2019
Tiến độ Richmond City ngày 28/02/2019

Công tác thi công M&E từ tầng 5 đến tầng 18 block Glory

Tiến độ Richmond City ngày 28/02/2019
Tiến độ Richmond City ngày 28/02/2019

Công tác thi công M&E từ tầng 5 đến tầng 18 block Glory

Tiến độ Richmond City ngày 28/02/2019
Tiến độ Richmond City ngày 28/02/2019

Công tác thi công M&E từ tầng 5 đến tầng 18 block Glory

Tiến độ Richmond City ngày 28/02/2019
Tiến độ Richmond City ngày 28/02/2019

Hình ảnh tổng thể block Riches và block Lucky

Tiến độ Richmond City ngày 28/02/2019
Tiến độ Richmond City ngày 28/02/2019

Thi công cốt thép sàn tầng 10 block Riches

Tiến độ Richmond City ngày 28/02/2019
Tiến độ Richmond City ngày 28/02/2019
0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)

Ghi ro nguồn: batdongsanhungthinh.com.vn khi sao chep

HỌ TÊN KHÁCH HÀNG (*bắt buộc)
SỐ ĐIỆN THOẠI (*)
EMAIL LIÊN HỆ
YEU CẦU CỦA QUÝ KHÁCH? (*)
CĂN HỘ Q7 BOULEVARD