Vì một cộng đồng hưng thịnh

0949 600 555

Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/12/2018
Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/12/2018

Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/12/2018

Hình ảnh thi công Moonlight Boulevard ngày 04/12/2018

Hình ảnh tổng quan block A

Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/12/2018
Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/12/2018

Thi công cốt thép sàn tầng 16 block A

Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/12/2018
Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/12/2018

Thi công cốt thép sàn tầng 16 block A

Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/12/2018
Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/12/2018

Hình ảnh tổng quan block B và C

Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/12/2018
Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/12/2018

Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 18 block B

Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/12/2018
Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/12/2018

Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 18 block B

Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/12/2018
Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/12/2018

Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 18 block C

Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/12/2018
Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/12/2018

Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 18 block C

Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/12/2018
Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/12/2018
0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)

Ghi ro nguồn: batdongsanhungthinh.com.vn khi sao chep

HỌ TÊN KHÁCH HÀNG (*bắt buộc)
SỐ ĐIỆN THOẠI (*)
EMAIL LIÊN HỆ
YEU CẦU CỦA QUÝ KHÁCH? (*)
CĂN HỘ Q7 BOULEVARD