Vì một cộng đồng hưng thịnh

0949 600 555

Dự án mới
Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/09/2018
Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/09/2018

Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/09/2018

Hình ảnh tổng quan block A

Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/09/2018
Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/09/2018

Thi công cốt thép sàn tầng 8 block A

Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/09/2018
Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/09/2018

Hình ảnh tổng quan block B

Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/09/2018
Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/09/2018

Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 10 block B

Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/09/2018
Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/09/2018

Hình ảnh tổng quan block C

Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/09/2018
Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/09/2018

Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 10 block C

Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/09/2018
Tiến độ Moonlight Boulevard ngày 04/09/2018
0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)

HỌ TÊN KHÁCH HÀNG (*bắt buộc)
SỐ ĐIỆN THOẠI (*)
EMAIL LIÊN HỆ
YEU CAU CUA QUÝ KHÁCH? (*)
Biên Hòa New City