Vì một cộng đồng hưng thịnh

0949 600 555

Tiến độ dự án Moonlight Park View ngày 16/02/2018
Tiến độ dự án Moonlight Park View ngày 16/02/2018

Tiến độ dự án Moonlight Park View ngày 16-02-2018

Hình ảnh thực tế tiến độ dự án Moonlight Park View ngày 16-02-2018

Sơn nước tầng 12 block A, B

Tiến độ dự án Moonlight Park View ngày 16/02/2018
Tiến độ dự án Moonlight Park View ngày 16/02/2018

Tiếp tục thi công khung trần thạch cao tầng 18 block A, B

Tiến độ dự án Moonlight Park View ngày 16/02/2018
Tiến độ dự án Moonlight Park View ngày 16/02/2018

Lát gạch căn hộ tầng 18 block A, B

Tiến độ dự án Moonlight Park View ngày 16/02/2018
Tiến độ dự án Moonlight Park View ngày 16/02/2018

Ốp gạch tường căn hộ tầng 18 block A, B

Tiến độ dự án Moonlight Park View ngày 16/02/2018
Tiến độ dự án Moonlight Park View ngày 16/02/2018

Tiếp tục lắp đặt cửa kính bên trong căn hộ tầng 18 block A, B

Tiến độ dự án Moonlight Park View ngày 16/02/2018
Tiến độ dự án Moonlight Park View ngày 16/02/2018

Tiếp tục lắp đặt cửa kính bên trong căn hộ tầng 18 block A, B

Tiến độ dự án Moonlight Park View ngày 16/02/2018
Tiến độ dự án Moonlight Park View ngày 16/02/2018

Tổng quan block C

Tiến độ dự án Moonlight Park View ngày 16/02/2018
Tiến độ dự án Moonlight Park View ngày 16/02/2018

Thi công khung trần thạch cao tầng 18 block C

Tiến độ dự án Moonlight Park View ngày 16/02/2018
Tiến độ dự án Moonlight Park View ngày 16/02/2018

Lát gạch căn hộ tầng 10 block C

Tiến độ dự án Moonlight Park View ngày 16/02/2018
Tiến độ dự án Moonlight Park View ngày 16/02/2018

Ốp gạch tường căn hộ tầng 18 block C

Tiến độ dự án Moonlight Park View ngày 16/02/2018
Tiến độ dự án Moonlight Park View ngày 16/02/2018

Tiếp tục lắp đặt cửa kính bên trong căn hộ tầng 18 block C

Tiến độ dự án Moonlight Park View ngày 16/02/2018
Tiến độ dự án Moonlight Park View ngày 16/02/2018
0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)

Ghi ro nguồn: batdongsanhungthinh.com.vn khi sao chep

HỌ TÊN KHÁCH HÀNG (*bắt buộc)
SỐ ĐIỆN THOẠI (*)
EMAIL LIÊN HỆ
YEU CẦU CỦA QUÝ KHÁCH? (*)
Biên Hòa New City