Từ khóa: dự án chết

Món hời từ những dự án chết

Nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư sẵn sàng bỏ tiền “săn” dự án đã “chết” bởi theo họ ngoài giá tốt, đa số dự án này là đất sạch, có dự án đã xây xong phần móng. Nếu cơ cấu lại sản phẩm hướng vào nhu cầu thật, giảm giá …

Xem thêm...