Từ khóa: Chung cư 8X Đầm Sen

8x Đầm Sen có 2 tầng hầm để xe

8X Đầm Sen có đến 2 hầm để xe

Nhà để xe vấn nạn của nhiều cư dân sống trong nhà chung cư thiếu để xe đây là tình trạng đang được báo động nhiều hiện nay. 8x Đầm Sen có 2 tầng hầm để xe Khi tình trạng xe cộ độ xuống lòng đường viả hẹ. Và sau đợt …

Xem thêm...

Mặt Bằng Chi Tiết Căn Hộ 8X-Đầm Sen

A-Mặt Bằng Tổng Thể dự án 8X Đầm Sen   B-Mặt Bằng Chi Tiết Căn hộ 8X Đầm Sen  Mặt Bằng Chi Tiết Căn Hộ 8X-Đầm Sen căn A1  Mặt Bằng Chi Tiết Căn Hộ 8X-Đầm Sen căn A2  Mặt Bằng Chi Tiết Căn Hộ 8X-Đầm Sen căn A3  Mặt …

Xem thêm...