Vì một cộng đồng hưng thịnh

0949 600 555

Tiến độ Richmond City

Tháng Hai, 2019

 • 28 Tháng Hai

  Tiến độ thi công Richmond City ngày 28/02/2019

  Tiến độ Richmond City ngày 28/02/2019

  Richmond City ngày 28/02/2019 Hình ảnh tổng thể block Glory Tiếp tục xây tường bao căn hộ từ tầng 5 đến tầng 22 block Glory Tiếp tục xây tường bao căn hộ từ tầng 5 đến tầng 22 block Glory Tô tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 19 …

Tháng Một, 2019

 • 30 Tháng Một

  Tiến độ xây dựng Richmond City ngày 30/012019

  Hình ảnh dự án Richmond City ngày 30/01/2019

  Hình ảnh thi công xây dựng Richmond City ngày 30/012019 Hình ảnh tổng thể block Glory Xây tường bao căn hộ từ tầng 5 đến tầng 22 block Glory Xây tường bao căn hộ từ tầng 5 đến tầng 22 block Glory Tô tường căn hộ từ tầng 5 đến …

Tháng Mười Hai, 2018

 • 30 Tháng Mười Hai

  Tiến độ Richmond City ngày 30/12/2018

  Tiến độ xây dựng Richmond City ngày 30/12/2018

  Hình ảnh thi công Richmond City ngày 30/12/2018 Hình ảnh tổng thể block Glory Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 25 block Glory Xây tường bao căn hộ tầng 21 block Glory Xây tường bao căn hộ tầng 21 block Glory Tô tường căn hộ tầng 14 block Glory …

Tháng Mười Một, 2018

 • 30 Tháng Mười Một

  Richmond City ngày 30/11/2018

  Richmond City ngày 30/11/2018

  Hình ảnh tổng thể block Glory Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 24 block Glory Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 24 block Glory Xây tường bao căn hộ tầng 19 block Glory Xây tường bao căn hộ tầng 19 block Glory Tô tường căn hộ tầng 11 …

Tháng Mười, 2018

 • 30 Tháng Mười

  Richmond City ngày 30/10/2018

  Richmond City ngày 30/10/2018

  Hình ảnh tổng thể block Glory Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 22 block Glory Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 22 block Glory Xây tường bao căn hộ tầng 17 block Glory Xây tường bao căn hộ tầng 17 block Glory Tiếp tục tô tường căn hộ …

Tháng Chín, 2018

 • 30 Tháng Chín

  Richmond City ngày 30-09-2018

  Richmond City ngày 30-09-2018

  Hình ảnh tổng thể block Glory Thi công cốt thép sàn tầng 21 block Glory Thi công cốt thép sàn tầng 21 block Glory Thi công cột sàn tầng 22 block Glory Thi công cột sàn tầng 22 block Glory Xây tường bao căn hộ tầng 15 block Glory Xây …

Tháng Tám, 2018

 • 30 Tháng Tám

  Tiến độ Richmond City ngày 30/08/2018

  Tiến độ Richmond City ngày 30/08/2018

  Hình ảnh tổng thể block Glory Thi công cốt thép sàn tầng 20 block Glory Thi công cốt thép sàn tầng 20 block Glory Thi công cốt thép sàn tầng 20 block Glory Xây tường bao căn hộ tầng 12 block Glory Xây tường bao căn hộ tầng 12 block …

Tháng Bảy, 2018

 • 30 Tháng Bảy

  Tiến độ xây dựng Richmond City ngày 30-07-2018

  Tiến độ dự án Richmond City ngày 30/07/2018

  Hình ảnh thi công Richmond City ngày 30-07-2018 Hình ảnh tổng thể block Glory Thi công cốt thép sàn tầng 18 block Glory Thi công cốt thép sàn tầng 18 block Glory Thi công cốt thép sàn tầng 18 block Glory Thi công cột sàn tầng 19 block Glory Thi công …

Tháng Sáu, 2018

 • 30 Tháng Sáu

  Tiến độ Richmond City ngày 30-06-2018

  Tiến độ thi công Richmond City ngày 30/06/2018

  Hình ảnh thi công dự án Richmond City ngày 30-06-2018 Hình ảnh tổng thể block Glory Hoàn thành đổ bê tông cột sàn tầng 15 block Glory Hoàn thành đổ bê tông cột sàn tầng 15 block Glory Thi công cốp pha sàn tầng 16 block Glory Thi công cốp pha …

Tháng Năm, 2018

 • 30 Tháng Năm

  Tiến độ Richmond City ngày 30-05-2018

  Hình ảnh Richmond City ngày 30/05/2018

  Hình ảnh thi công Richmond City ngày 30/05/2018 Hình ảnh tổng thể block Glory Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 13 block Glory Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 13 block Glory Thi công cột sàn tầng 14 block Glory Thi công cột sàn tầng 14 block Glory …