Vì một cộng đồng hưng thịnh

0949 600 555

Dự án mới

Tiến độ xây dựng Richmond City

Tháng Tám, 2018

 • 30 Tháng Tám

  Tiến độ Richmond City ngày 30/08/2018

  Tiến độ Richmond City ngày 30/08/2018

  Hình ảnh tổng thể block Glory Thi công cốt thép sàn tầng 20 block Glory Thi công cốt thép sàn tầng 20 block Glory Thi công cốt thép sàn tầng 20 block Glory Xây tường bao căn hộ tầng 12 block Glory Xây tường bao căn hộ tầng 12 block …

Tháng Bảy, 2018

 • 30 Tháng Bảy

  Tiến độ xây dựng Richmond City ngày 30-07-2018

  Tiến độ dự án Richmond City ngày 30/07/2018

  Hình ảnh thi công Richmond City ngày 30-07-2018 Hình ảnh tổng thể block Glory Thi công cốt thép sàn tầng 18 block Glory Thi công cốt thép sàn tầng 18 block Glory Thi công cốt thép sàn tầng 18 block Glory Thi công cột sàn tầng 19 block Glory Thi công …

Tháng Sáu, 2018

 • 30 Tháng Sáu

  Tiến độ Richmond City ngày 30-06-2018

  Tiến độ thi công Richmond City ngày 30/06/2018

  Hình ảnh thi công dự án Richmond City ngày 30-06-2018 Hình ảnh tổng thể block Glory Hoàn thành đổ bê tông cột sàn tầng 15 block Glory Hoàn thành đổ bê tông cột sàn tầng 15 block Glory Thi công cốp pha sàn tầng 16 block Glory Thi công cốp pha …

Tháng Năm, 2018

 • 30 Tháng Năm

  Tiến độ Richmond City ngày 30-05-2018

  Hình ảnh Richmond City ngày 30/05/2018

  Hình ảnh thi công Richmond City ngày 30/05/2018 Hình ảnh tổng thể block Glory Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 13 block Glory Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 13 block Glory Thi công cột sàn tầng 14 block Glory Thi công cột sàn tầng 14 block Glory …

Tháng Tư, 2018

 • 30 Tháng Tư

  Tiến độ xây dựng Richmond City ngày 30-04-2018

  Hình ảnh thi công Richmond City ngày 30/04/2018

  Hình ảnh thi công Richmond City ngày 30-04-2018 Hình ảnh tổng thể block Glory. Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 10 block Glory Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 10 block Glory Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 10 block Glory Hoàn thành đổ bê tông cột sàn …

Tháng Ba, 2018

 • 30 Tháng Ba

  Tiến độ chung cư Richmond City ngày 30-03-2018

  Tiến độ chung cư Richmond City ngày 30-03-2018

  Hình ảnh xây dựng chung cư Richmond City ngày 30-03-2018 Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 8 block Glory Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 8 block Glory Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 8 block Glory Thi công cột sàn tầng 9 block Glory Thi công cột …

Tháng Hai, 2018

 • 28 Tháng Hai

  Tiến độ dự án Richmond City Nguyễn Xí ngày 28-02-2018

  Richmond City Nguyễn Xí ngày 28-02-2018

  Hình ảnh tiến độ dự án Richmond City Nguyễn Xí ngày 28-02-2018 Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 6 block Glory Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 6 block Glory Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 6 block Glory Hoàn thành đổ bô tông cột sàn tầng …

Tháng Một, 2018

 • 30 Tháng Một

  Tiến độ thi công căn hộ Richmond City ngày 30-01-2018

  Tiến độ Richmond City ngày 30-01-2018

  Hình ảnh thực tế thi công căn hộ Richmond City ngày 30-01-2018 Thi công cốp pha sàn tầng 5 block Glory Thi công cốp pha sàn tầng 5 block Glory Thi công cốp pha sàn tầng 5 block Glory Thi công cột sàn tầng 6 block Glory Thi công cột …

Tháng Mười Hai, 2017

 • 1 Tháng Mười Hai

  Tiến độ dự án Richmond City ngày 30-12-2017

  Tiến độ Richmond City ngày 30-12-2017

  Thực tế thi công dự án Richmond City ngày 30-12-2017 Thi công cốt thép sàn tầng 4 block Glory Thi công cốt thép sàn tầng 4 block Glory Thi công cốt thép sàn tầng 4 block Glory Thi công cột sàn tầng 5 block Glory Thi công cột sàn tầng 5 …

Tháng Mười Một, 2017

 • 30 Tháng Mười Một

  Tiến độ xây dựng Richmond City tháng 11-2017

  Tiến độ Richmond Nguyễn Xí tháng 11-2017

  Tiến độ thi công xây dựng dự án Richmond City Nguyễn Xí Bình Thạnh tháng 11/2017 như sau: Thi công cốp pha sàn tầng 2 block Glory Thi công cột sàn tầng 3 block Glory THÔNG TIN DỰ ÁN Mang phong cách kiến trúc hiện đại, Richmond Nguyễn Xí được …