Vì một cộng đồng hưng thịnh

0949 600 555

Tiến độ Richmond City

Tháng Một, 2020

 • 28 Tháng Một

  Tiến độ thi công Richmond City ngày 28/01/2020

  Tiến độ thi công Richmond City ngày 28/01/2020 Lắp đặt tủ bếp từ tầng 6 đến tầng 12 block Lucky và tầng 6 đến tầng 15 block Riches Đóng trần thạch cao từ tầng 6 đến tầng 18 block Lucky và tầng 5 đến tầng 22 block Riches Lắp đặt …

Tháng Mười Hai, 2019

 • 28 Tháng Mười Hai

  Tiến độ Richmond City tháng 12/2019

  Tiến độ Richmond City tháng 12/2019 Hoàn thành lắp đặt cửa căn hộ tầng 24 block Glory Hoàn thành lắp đặt cửa sổ căn hộ tầng 24 block Glory Hoàn thành lắp đặt tủ bếp tầng 24 block Glory Hoàn thành lắp đặt thiết bị tầng 24 block Glory Lắp …

Tháng Mười Một, 2019

 • 28 Tháng Mười Một

  Tiến độ Richmond City tháng 11/2019

  Tiến độ Richmond City tháng 11/2019 Lắp đặt cửa căn hộ đến tầng 24 block Glory Lắp đặt cửa phòng ngủ đến tầng 24 block Glory Lắp đặt tủ bếp đến tầng 24 block Glory Lắp đặt thiết bị vệ sinh từ tầng 6 đến tầng 17 block Glory Lắp …

Tháng Mười, 2019

 • 28 Tháng Mười

  Tiến độ Richmond City tháng 10/2019

  Tiến độ Richmond City tháng 10/2019 Bả sơn matit từ tầng 6 đến tầng 23 block Glory Tiếp tục đóng trần thạch cao từ tầng 5 đến tầng 24 block Glory Ốp lát WC từ tầng 6 đến tầng 24 block Glory Lắp đặt cửa logia từ tầng 6 đến …

Tháng Chín, 2019

 • 28 Tháng Chín

  Tiến độ Richmond City tháng 9/2019

  Tiến độ Richmond City tháng 9/2019 Bả sơn matit từ tầng 6 đến tầng 23 block Glory Tiếp tục đóng trần thạch cao từ tầng 5 đến tầng 24 block Glory Lát gạch căn hộ từ tầng 6 đến tầng 22 block Glory Ốp lát WC từ tầng 6 đến …

Tháng Tám, 2019

 • 28 Tháng Tám

  Tiến độ Richmond City tháng 8/2019

  Tiến độ Richmond City tháng 8/2019 Bả sơn matit từ tầng 6 đến tầng 19 block Glory Đóng trần thạch cao từ tầng 5 đến tầng 24 block Glory Hoàn thành lắp đặt M&E từ tầng 5 đến tầng 25 block Glory Lát gạch căn hộ từ tầng 6 đến …

Tháng Bảy, 2019

 • 28 Tháng Bảy

  Tiến độ Richmond City tháng 7/2019

  Tiến độ Richmond City tháng 7/2019 Bả sơn matit từ tầng 6 đến tầng 16 block Glory Đóng trần thạch cao từ tầng 5 đến tầng 23 block Glory Hoàn thành lắp đặt M&E từ tầng 5 đến tầng 24 block Glory Lát gạch căn hộ từ tầng 6 đến …

Tháng Sáu, 2019

 • 28 Tháng Sáu

  Tiến độ Richmond City tháng 6/2019

  Tiến độ Richmond City tháng 6/2019 Bả sơn matit từ tầng 6 đến tầng 14 block Glory Đóng trần thạch cao từ tầng 5 đến tầng 20 block Glory Tiếp tục thi công M&E từ tầng 5 đến tầng 24 block Glory Lát gạch căn hộ từ tầng 6 đến …

Tháng Năm, 2019

 • 28 Tháng Năm

  Tiến độ xây dựng Richmond City tháng 5/2019

  Tiến độ xây dựng Richmond City tháng 5/2019 Bả sơn matit từ tầng 6 đến tầng 10 block Glory Đóng trần thạch cao từ tầng 5 đến tầng 18 block Glory Công tác thi công M&E từ tầng 5 đến tầng 24 block Glory Lát gạch căn hộ từ tầng …

Tháng Tư, 2019

 • 28 Tháng Tư

  Tiến độ Richmond City ngày 28/04/2019

  Hình ảnh thực tế thi công Richmond City tháng 4/2019

  Tiến độ Richmond City tháng 4/2019 Xây tường bao căn hộ từ tầng 5 đến tầng 24 block Glory Tô tường căn hộ từ tầng 5 đến tầng 23 block Glory Tô tường hành lang từ tầng 5 đến tầng 23 block Glory Đóng khung trần thạch cao từ tầng …