Vì một cộng đồng hưng thịnh

0949 600 555

Hình Ảnh-Tiến độ xây dựng-tiến độ thi công Vũng Tàu Melody ngày 01/07/2016

Hình Ảnh-Tiến độ xây dựng-tiến độ thi công Vũng Tàu Melody ngày 01/07/2016

Đang xây tường bao từ tầng 19 đến 22 block B
Đang xây tường bao từ tầng 19 đến 22 block B
Đang tô cầu thang bộ từ tầng 14 – 18 block B
Đang tô cầu thang bộ từ tầng 14 – 18 block B
Đang xây tường bao từ tầng 18 đến 19 block A
Đang xây tường bao từ tầng 18 đến 19 block A
Đang thi công điện âm tường, điện trần tầng 9, tầng 15, tầng 16 block A và tầng 18 block B
Đang thi công điện âm tường, điện trần tầng 9, tầng 15, tầng 16 block A và tầng 18 block B
Đang thi công cốp pha, cốt thép cột tầng mái block B
Đang thi công cốp pha, cốt thép cột tầng mái block B
Đang thi công cốp pha, cốt thép mái lõi thang máy block A
Đang thi công cốp pha, cốt thép mái lõi thang máy block A
Đang thi công điện âm tường, điện trần tầng 9, tầng 15, tầng 16 block A và tầng 18 block B
Đang thi công điện âm tường, điện trần tầng 9, tầng 15, tầng 16 block A và tầng 18 block B
Đang thi công tầng mái block A
Đang thi công tầng mái block A

Đang thi công tầng mái block B
Đang thi công tầng mái block B
Đang thi công hệ thống thoát nước từ tầng 6 đến tầng 10 block A và tầng 5 đến tầng 6 block B
Đang thi công hệ thống thoát nước từ tầng 6 đến tầng 10 block A và tầng 5 đến tầng 6 block B
Đang thi công cốp pha, cốt thép seno tầng mái block A
Đang thi công cốp pha, cốt thép seno tầng mái block A
Đang thi công cốp pha, cốt thép mái lõi thang máy block A
Đang thi công cốp pha, cốt thép mái lõi thang máy block A

Căn hộ Vũng Tàu Melody

Hình Ảnh-Tiến độ xây dựng-tiến độ thi công Vũng Tàu Melody ngày 01/07/2016
5 (100%) 1 vote

HỌ TÊN KHÁCH HÀNG (*bắt buộc)
SỐ ĐIỆN THOẠI (*)
EMAIL LIÊN HỆ
YEU CAU CUA QUÝ KHÁCH? (*)
Biên Hòa New City