Vì một cộng đồng hưng thịnh

0949 600 555

Tiến độ Saigon Mia ngày 03/10/2018
Tiến độ Saigon Mia ngày 03/10/2018

Hình ảnh thi công xây dựng Saigon Mia ngày 03/10/2018

Hình ảnh thi công xây dựng Saigon Mia ngày 03/10/2018

Hình ảnh tổng thể block Southern

Tiến độ Saigon Mia ngày 03/10/2018
Tiến độ Saigon Mia ngày 03/10/2018

Sơn lót căn hộ tầng 6 – 10 block Southern

Tiến độ Saigon Mia ngày 03/10/2018
Tiến độ Saigon Mia ngày 03/10/2018

Thi công khung trần thạch cao tầng 6 – 20 block Southern

Tiến độ Saigon Mia ngày 03/10/2018
Tiến độ Saigon Mia ngày 03/10/2018

Lát gạch căn hộ tầng 6 – 20 block Southern

Tiến độ Saigon Mia ngày 03/10/2018
Tiến độ Saigon Mia ngày 03/10/2018

Ốp gạch WC căn hộ tầng 6 – 18 block Southern

Tiến độ Saigon Mia ngày 03/10/2018
Tiến độ Saigon Mia ngày 03/10/2018

Tiếp tục lắp đặt hệ thống M&E tầng 21 block Southern

Tiến độ Saigon Mia ngày 03/10/2018
Tiến độ Saigon Mia ngày 03/10/2018

Hình ảnh tổng thể block Central

Tiến độ Saigon Mia ngày 03/10/2018
Tiến độ Saigon Mia ngày 03/10/2018

Sơn lót căn hộ tầng 6 – 10 block Central

Tiến độ Saigon Mia ngày 03/10/2018
Tiến độ Saigon Mia ngày 03/10/2018

Thi công khung trần thạch cao tầng 6 – 21 block Central

Tiến độ Saigon Mia ngày 03/10/2018
Tiến độ Saigon Mia ngày 03/10/2018

Lát gạch căn hộ tầng 6 – 21 block Central

Tiến độ Saigon Mia ngày 03/10/2018
Tiến độ Saigon Mia ngày 03/10/2018

Ốp gạch WC căn hộ tầng 6 – 10 block Central

Tiến độ Saigon Mia ngày 03/10/2018
Tiến độ Saigon Mia ngày 03/10/2018

Lắp đặt hệ thống M&E tầng 26 block Central

Tiến độ Saigon Mia ngày 03/10/2018
Tiến độ Saigon Mia ngày 03/10/2018

Hình ảnh tổng thể block Northern

Tiến độ Saigon Mia ngày 03/10/2018
Tiến độ Saigon Mia ngày 03/10/2018

Sơn lót căn hộ tầng 6 – 10 block Northern

Tiến độ Saigon Mia ngày 03/10/2018
Tiến độ Saigon Mia ngày 03/10/2018

Thi công khung trần thạch cao tầng 6 – 20 block Northern

Tiến độ Saigon Mia ngày 03/10/2018
Tiến độ Saigon Mia ngày 03/10/2018

Lát gạch căn hộ tầng 6 – 20 block Northern

Tiến độ Saigon Mia ngày 03/10/2018
Tiến độ Saigon Mia ngày 03/10/2018

Ốp gạch WC căn hộ tầng 6 – 19 block Northern

Tiến độ Saigon Mia ngày 03/10/2018
Tiến độ Saigon Mia ngày 03/10/2018

Lắp đặt hệ thống M&E tầng 23 block Northern

Tiến độ Saigon Mia ngày 03/10/2018
Tiến độ Saigon Mia ngày 03/10/2018
0/5 (0 Reviews)

Ghi rõ nguồn: batdongsanhungthinh.com.vn khi sao chép

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

HỌ TÊN KHÁCH HÀNG (*bắt buộc)
SỐ ĐIỆN THOẠI (*)
EMAIL LIÊN HỆ
YÊU CẦU CỦA QUÝ KHÁCH? (*)
SAIGON GARDEN RIVERSIDE