Vì một cộng đồng hưng thịnh

0949 600 555

Moonlight Residences ngày 15/09/2018
Moonlight Residences ngày 15/09/2018

Tiến độ Moonlight Residences ngày 15/09/2018

Tổng quan block A

Moonlight Residences ngày 15/09/2018
Moonlight Residences ngày 15/09/2018

Bả sơn matit tầng 17 block A

Moonlight Residences ngày 15/09/2018
Moonlight Residences ngày 15/09/2018

Thi công khung trần thạch cao tầng 17 block A

Moonlight Residences ngày 15/09/2018
Moonlight Residences ngày 15/09/2018

Ốp gạch WC căn hộ tầng 18 block A

Moonlight Residences ngày 15/09/2018
Moonlight Residences ngày 15/09/2018

Lát gạch căn hộ tầng 15 block A

Moonlight Residences ngày 15/09/2018
Moonlight Residences ngày 15/09/2018

Hoàn thành lắp đặt hệ thống M&E block A

Moonlight Residences ngày 15/09/2018
Moonlight Residences ngày 15/09/2018

Tổng quan block B

Moonlight Residences ngày 15/09/2018
Moonlight Residences ngày 15/09/2018

Bả sơn matit tầng 14 block B

Moonlight Residences ngày 15/09/2018
Moonlight Residences ngày 15/09/2018

Thi công khung trần thạch cao tầng 16 block B

Moonlight Residences ngày 15/09/2018
Moonlight Residences ngày 15/09/2018

Ốp gạch WC căn hộ tầng 16 block B

Moonlight Residences ngày 15/09/2018
Moonlight Residences ngày 15/09/2018

Lát gạch căn hộ tầng 12 block B

Moonlight Residences ngày 15/09/2018
Moonlight Residences ngày 15/09/2018

Hoàn thành lắp đặt hệ thống M&E block B

Moonlight Residences ngày 15/09/2018
Moonlight Residences ngày 15/09/2018
0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)

Ghi ro nguồn: batdongsanhungthinh.com.vn khi sao chep

HỌ TÊN KHÁCH HÀNG (*bắt buộc)
SỐ ĐIỆN THOẠI (*)
EMAIL LIÊN HỆ
YEU CẦU CỦA QUÝ KHÁCH? (*)
CĂN HỘ Q7 BOULEVARD