Vì một cộng đồng hưng thịnh

0949 600 555

 Logo Hưng Thịnh Land

Chi tiết Thiết Kế Căn Offietel Saigon Mia Tầng 3

Chi tiết Thiết Kế Căn Offietel Sài Gòn Mia Tầng 3

I-MẶT BẰNG TỔNG THỂ OFFICETEL TẦNG 3 SÀI GÒN MIA

Mặt bằng tầng 3 Officetel Sài Gòn Mia
Mặt bằng tầng 3 Officetel Sài Gòn Mia

we will call back

  II- OFFICETEL SÀI GÒN MIA BLOCK C TẦNG 3

  Chi tiết thiết kế Officetel Sài gòn Mia căn CO-01 (Tầng 3)
  Chi tiết thiết kế Officetel Sài gòn Mia căn CO-01 (Tầng 3)
  Chi tiết thiết kế Officetel Sài gòn Mia căn CO-02 (Tầng 3)
  Chi tiết thiết kế Officetel Sài gòn Mia căn CO-02 (Tầng 3)
  Chi tiết thiết kế Officetel Sài gòn Mia căn CO-03 (Tầng 3)
  Chi tiết thiết kế Officetel Sài gòn Mia căn CO-03 (Tầng 3)
  Chi tiết thiết kế Officetel Sài gòn Mia căn CO-04 (Tầng 3)
  Chi tiết thiết kế Officetel Sài gòn Mia căn CO-04 (Tầng 3)
  Chi tiết thiết kế Officetel Sài gòn Mia căn CO-05 (Tầng 3)
  Chi tiết thiết kế Officetel Sài gòn Mia căn CO-05 (Tầng 3)
  Chi tiết thiết kế Officetel Sài gòn Mia căn CO-06 (Tầng 3)
  Chi tiết thiết kế Officetel Sài gòn Mia căn CO-06 (Tầng 3)
  Chi tiết thiết kế Officetel Sài gòn Mia căn CO-07 (Tầng 3)
  Chi tiết thiết kế Officetel Sài gòn Mia căn CO-07 (Tầng 3)
  Chi tiết thiết kế Officetel Sài gòn Mia căn CO-08 (Tầng 3)
  Chi tiết thiết kế Officetel Sài gòn Mia căn CO-08 (Tầng 3)

  III- OFFICETEL SÀI GÒN MIA BLOCK N TẦNG 3

  Chi tiết thiết Officetel Sài gòn Mia căn NO-01 (Tầng 3)
  Chi tiết thiết Officetel Sài gòn Mia căn NO-01 (Tầng 3)
  Chi tiết thiết Officetel Sài gòn Mia căn NO-02 (Tầng 3)
  Chi tiết thiết Officetel Sài gòn Mia căn NO-02 (Tầng 3)
  Chi tiết thiết Officetel Sài gòn Mia căn NO-03 (Tầng 3)
  Chi tiết thiết Officetel Sài gòn Mia căn NO-03 (Tầng 3)
  Chi tiết thiết Officetel Sài gòn Mia căn NO-04 (Tầng 3)
  Chi tiết thiết Officetel Sài gòn Mia căn NO-04 (Tầng 3)
  Chi tiết thiết Officetel Sài gòn Mia căn NO-05 (Tầng 3)
  Chi tiết thiết Officetel Sài gòn Mia căn NO-05 (Tầng 3)
  Chi tiết thiết Officetel Sài gòn Mia căn NO-06 (Tầng 3)
  Chi tiết thiết Officetel Sài gòn Mia căn NO-06 (Tầng 3)
  Chi tiết thiết Officetel Sài gòn Mia căn NO-07 (Tầng 3)
  Chi tiết thiết Officetel Sài gòn Mia căn NO-07 (Tầng 3)
  Chi tiết thiết Officetel Sài gòn Mia căn NO-08 (Tầng 3)
  Chi tiết thiết Officetel Sài gòn Mia căn NO-08 (Tầng 3)
  Chi tiết thiết Officetel Sài gòn Mia căn NO-09 (Tầng 3)
  Chi tiết thiết Officetel Sài gòn Mia căn NO-09 (Tầng 3)
  Chi tiết thiết Officetel Sài gòn Mia căn NO-10 (Tầng 3)
  Chi tiết thiết Officetel Sài gòn Mia căn NO-10 (Tầng 3)
  Chi tiết thiết Officetel Sài gòn Mia căn NO-11 (Tầng 3)
  Chi tiết thiết Officetel Sài gòn Mia căn NO-11 (Tầng 3)
  Chi tiết thiết Officetel Sài gòn Mia căn NO-12 (Tầng 3)
  Chi tiết thiết Officetel Sài gòn Mia căn NO-12 (Tầng 3)
  Chi tiết thiết Officetel Sài gòn Mia căn NO-12A (Tầng 3)
  Chi tiết thiết Officetel Sài gòn Mia căn NO-12A (Tầng 3)
  Chi tiết thiết Officetel Sài gòn Mia căn NO-14 (Tầng 3)
  Chi tiết thiết Officetel Sài gòn Mia căn NO-14 (Tầng 3)
  Chi tiết thiết Officetel Sài gòn Mia căn NO-15 (Tầng 3)
  Chi tiết thiết Officetel Sài gòn Mia căn NO-15 (Tầng 3)
  Chi tiết thiết Officetel Sài gòn Mia căn NO-16 (Tầng 3)
  Chi tiết thiết Officetel Sài gòn Mia căn NO-16 (Tầng 3)

   IV- OFFICETEL SÀI GÒN MIA BLOCK S TẦNG 3

  Chi tiết thiết Officetel Sài gòn Mia căn SO-01 (Tầng 3)
  Chi tiết thiết Officetel Sài gòn Mia căn SO-01 (Tầng 3)
  Chi tiết thiết Officetel Sài gòn Mia căn SO-16 (Tầng 3)
  Chi tiết thiết Officetel Sài gòn Mia căn SO-16 (Tầng 3)
  Chi tiết thiết Officetel Sài gòn Mia căn SO-15 (Tầng 3)
  Chi tiết thiết Officetel Sài gòn Mia căn SO-15 (Tầng 3)
  Chi tiết thiết Officetel Sài gòn Mia căn SO-14 (Tầng 3)
  Chi tiết thiết Officetel Sài gòn Mia căn SO-14 (Tầng 3)
  Chi tiết thiết Officetel Sài gòn Mia căn SO-12A (Tầng 3)
  Chi tiết thiết Officetel Sài gòn Mia căn SO-12A (Tầng 3)
  Chi tiết thiết Officetel Sài gòn Mia căn SO-12 (Tầng 3)
  Chi tiết thiết Officetel Sài gòn Mia căn SO-12 (Tầng 3)
  Chi tiết thiết Officetel Sài gòn Mia căn SO-11 (Tầng 3)
  Chi tiết thiết Officetel Sài gòn Mia căn SO-11 (Tầng 3)
  Chi tiết thiết Officetel Sài gòn Mia căn SO-10 (Tầng 3)
  Chi tiết thiết Officetel Sài gòn Mia căn SO-10 (Tầng 3)
  Chi tiết thiết Officetel Sài gòn Mia căn SO-09 (Tầng 3)
  Chi tiết thiết Officetel Sài gòn Mia căn SO-09 (Tầng 3)
  Chi tiết thiết Officetel Sài gòn Mia căn SO-08 (Tầng 3)
  Chi tiết thiết Officetel Sài gòn Mia căn SO-08 (Tầng 3)
  Chi tiết thiết Officetel Sài gòn Mia căn SO-07 (Tầng 3)
  Chi tiết thiết Officetel Sài gòn Mia căn SO-07 (Tầng 3)
  Chi tiết thiết Officetel Sài gòn Mia căn SO-06 (Tầng 3)
  Chi tiết thiết Officetel Sài gòn Mia căn SO-06 (Tầng 3)
  Chi tiết thiết Officetel Sài gòn Mia căn SO-05 (Tầng 3)
  Chi tiết thiết Officetel Sài gòn Mia căn SO-05 (Tầng 3)
  Chi tiết thiết Officetel Sài gòn Mia căn SO-04 (Tầng 3)
  Chi tiết thiết Officetel Sài gòn Mia căn SO-04 (Tầng 3)
  Chi tiết thiết Officetel Sài gòn Mia căn SO-03 (Tầng 3)
  Chi tiết thiết Officetel Sài gòn Mia căn SO-03 (Tầng 3)
  Chi tiết thiết Officetel Sài gòn Mia căn SO-02 (Tầng 3)
  Chi tiết thiết Officetel Sài gòn Mia căn SO-02 (Tầng 3)
  1. Chi tiết bản vẽ căn Shophouse tầng 1-2 Saigon Mia
  2. Chi tiết bản vẽ Officetel Saigon Mia tầng 3
  3. Chi tiết bản vẽ Officetel Saigon Mia tầng 4
  4. Chi tiết bản vẽ căn hộ sân vườn tầng 5 Sài Gòn Mia
  5. Chi tiết bản vẽ căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Sài Gòn Mia
  6. Chi tiết bản vẽ căn hộ sân vườn tầng 19 Sài Gòn Mia
  7. Chi tiết bản vẽ tầng 20 căn hộ Sài Gòn Mia
  8. Chi tiết bản vẽ tầng 21 căn hộ Sài Gòn Mia
  9. Chi tiết bản vẽ tầng 22-26 căn hộ Sài Gòn Mia (Block Central)

  QUAY LẠI THÔNG TIN CĂN HỘ SÀI GÒN MIA

  5/5 - (1 bình chọn)

  NHẬN BẢNG GIÁ


   *Lưu ý: Thông tin sẽ được bảo mật