Bất động sản Hưng Thịnh

0949 600 555

 Logo Hưng Thịnh Land
mat bang dien hinh tang 20 21
mat bang dien hinh tang 20 21

Chi Tiết Thiết Kế Căn Hộ Saigon Mia Tầng 20

I-MẶT BẰNG TỔNG THỂ TẦNG 20 CĂN HỘ Saigon MIA TRUNG SƠN

Mặt bằng tầng 20-21-23 Saigon Mia
Mặt bằng tầng 20-21-23 Saigon Mia

II-CHI TIẾT THIẾT KẾ CĂN HỘ TẦNG 20 DỰ ÁN Saigon MIA-BLOCK C

 Chi tiết thiết kế Block N tầng 20 dự án Saigon Mia Trung Sơn-Căn C1
Chi tiết thiết kế Block N tầng 20 dự án Saigon Mia Trung Sơn-Căn C1
 Chi tiết thiết kế Block N tầng 20 dự án Saigon Mia Trung Sơn-Căn C2
Chi tiết thiết kế Block N tầng 20 dự án Saigon Mia Trung Sơn-Căn C2
 Chi tiết thiết kế Block N tầng 20 dự án Saigon Mia Trung Sơn-Căn C3
Chi tiết thiết kế Block N tầng 20 dự án Saigon Mia Trung Sơn-Căn C3
 Chi tiết thiết kế Block N tầng 20 dự án Saigon Mia Trung Sơn-Căn C4
Chi tiết thiết kế Block N tầng 20 dự án Saigon Mia Trung Sơn-Căn C4
 Chi tiết thiết kế Block N tầng 20 dự án Saigon Mia Trung Sơn-Căn C5
Chi tiết thiết kế Block N tầng 20 dự án Saigon Mia Trung Sơn-Căn C5
 Chi tiết thiết kế Block N tầng 20 dự án Saigon Mia Trung Sơn-Căn C6
Chi tiết thiết kế Block N tầng 20 dự án Saigon Mia Trung Sơn-Căn C6
 Chi tiết thiết kế Block N tầng 20 dự án Saigon Mia Trung Sơn-Căn C7
Chi tiết thiết kế Block N tầng 20 dự án Saigon Mia Trung Sơn-Căn C7
 Chi tiết thiết kế Block N tầng 20 dự án Saigon Mia Trung Sơn-Căn C8
Chi tiết thiết kế Block N tầng 20 dự án Saigon Mia Trung Sơn-Căn C8
 Chi tiết thiết kế Block N tầng 20 dự án Saigon Mia Trung Sơn-Căn C9
Chi tiết thiết kế Block N tầng 20 dự án Saigon Mia Trung Sơn-Căn C9
 Chi tiết thiết kế Block N tầng 20 dự án Saigon Mia Trung Sơn-Căn C10
Chi tiết thiết kế Block N tầng 20 dự án Saigon Mia Trung Sơn-Căn C10
 Chi tiết thiết kế Block N tầng 20 dự án Saigon Mia Trung Sơn-Căn C11
Chi tiết thiết kế Block N tầng 20 dự án Saigon Mia Trung Sơn-Căn C11
 Chi tiết thiết kế Block N tầng 20 dự án Saigon Mia Trung Sơn-Căn C12
Chi tiết thiết kế Block N tầng 20 dự án Saigon Mia Trung Sơn-Căn C12
 Chi tiết thiết kế Block N tầng 20 dự án Saigon Mia Trung Sơn-Căn C12A
Chi tiết thiết kế Block N tầng 20 dự án Saigon Mia Trung Sơn-Căn C12A
 Chi tiết thiết kế Block N tầng 20 dự án Saigon Mia Trung Sơn-Căn C14
Chi tiết thiết kế Block N tầng 20 dự án Saigon Mia Trung Sơn-Căn C14
 Chi tiết thiết kế Block N tầng 20 dự án Saigon Mia Trung Sơn-Căn C15
Chi tiết thiết kế Block N tầng 20 dự án Saigon Mia Trung Sơn-Căn C15
 Chi tiết thiết kế Block N tầng 20 dự án Saigon Mia Trung Sơn-Căn C16
Chi tiết thiết kế Block N tầng 20 dự án Saigon Mia Trung Sơn-Căn C16
 Chi tiết thiết kế Block N tầng 20 dự án Saigon Mia Trung Sơn-Căn C17
Chi tiết thiết kế Block N tầng 20 dự án Saigon Mia Trung Sơn-Căn C17

III-CHI TIẾT THIẾT KẾ CĂN HỘ TẦNG 20 DỰ ÁN Saigon MIA-BLOCK S

Chi tiết thiết kế căn hộ Saigon Mia tầng 20 - Căn S1
Chi tiết thiết kế căn hộ Saigon Mia tầng 20 – Căn S1
Chi tiết thiết kế căn hộ Saigon Mia tầng 20 - Căn S2
Chi tiết thiết kế căn hộ Saigon Mia tầng 20 – Căn S2
Chi tiết thiết kế căn hộ Saigon Mia tầng 20 - Căn S3
Chi tiết thiết kế căn hộ Saigon Mia tầng 20 – Căn S3
Chi tiết thiết kế căn hộ Saigon Mia tầng 20 - Căn S4
Chi tiết thiết kế căn hộ Saigon Mia tầng 20 – Căn S4
Chi tiết thiết kế căn hộ Saigon Mia tầng 20 - Căn S5
Chi tiết thiết kế căn hộ Saigon Mia tầng 20 – Căn S5
Chi tiết thiết kế căn hộ Saigon Mia tầng 20 - Căn S6
Chi tiết thiết kế căn hộ Saigon Mia tầng 20 – Căn S6
Chi tiết thiết kế căn hộ Saigon Mia tầng 20 - Căn S7
Chi tiết thiết kế căn hộ Saigon Mia tầng 20 – Căn S7
Chi tiết thiết kế căn hộ Saigon Mia tầng 20 - Căn S8
Chi tiết thiết kế căn hộ Saigon Mia tầng 20 – Căn S8
Chi tiết thiết kế căn hộ Saigon Mia tầng 20 - Căn S11
Chi tiết thiết kế căn hộ Saigon Mia tầng 20 – Căn S11
Chi tiết thiết kế căn hộ Saigon Mia tầng 20 - Căn S12
Chi tiết thiết kế căn hộ Saigon Mia tầng 20 – Căn S12
Chi tiết thiết kế căn hộ Saigon Mia tầng 20 - Căn S12A
Chi tiết thiết kế căn hộ Saigon Mia tầng 20 – Căn S12A
Chi tiết thiết kế căn hộ Saigon Mia tầng 20 - Căn S14
Chi tiết thiết kế căn hộ Saigon Mia tầng 20 – Căn S14
Chi tiết thiết kế căn hộ Saigon Mia tầng 20 - Căn S15
Chi tiết thiết kế căn hộ dự án Saigon Mia tầng 20 – Căn S15

IV-CHI TIẾT THIẾT KẾ CĂN HỘ TẦNG 20 DỰ ÁN Saigon MIA-BLOCK N

Chi tiết thiết kế căn hộ Saigon Mia tầng 20 - Căn N1
Chi tiết thiết kế căn hộ dự án Saigon Mia tầng 20 – Căn N1
Chi tiết thiết kế căn hộ Saigon Mia tầng 20 - Căn N2
Chi tiết thiết kế căn hộ dự án Saigon Mia tầng 20 – Căn N2
Chi tiết thiết kế căn hộ Saigon Mia tầng 20 - Căn N3
Chi tiết thiết kế căn hộ dự án Saigon Mia tầng 20 – Căn N3
Chi tiết thiết kế căn hộ Saigon Mia tầng 20 - Căn N4
Chi tiết thiết kế căn hộ dự án Saigon Mia tầng 20 – Căn N4
Chi tiết thiết kế căn hộ Saigon Mia tầng 20 - Căn N5
Chi tiết thiết kế căn hộ dự án Saigon Mia tầng 20 – Căn N5
Chi tiết thiết kế căn hộ Saigon Mia tầng 20 - Căn N8
Chi tiết thiết kế căn hộ dự án Saigon Mia tầng 20 – Căn N8
Chi tiết thiết kế căn hộ Saigon Mia tầng 20 - Căn N9
Chi tiết thiết kế căn hộ dự án Saigon Mia tầng 20 – Căn N9
Chi tiết thiết kế căn hộ Saigon Mia tầng 20 - Căn N10
Chi tiết thiết kế căn hộ dự án Saigon Mia tầng 20 – Căn N10
Chi tiết thiết kế căn hộ Saigon Mia tầng 20 - Căn N11
Chi tiết thiết kế căn hộ dự án Saigon Mia tầng 20 – Căn N11
Chi tiết thiết kế căn hộ Saigon Mia tầng 20 - Căn N12
Chi tiết thiết kế căn hộ dự án Saigon Mia tầng 20 – Căn N12
Chi tiết thiết kế căn hộ Saigon Mia tầng 20 - Căn N12A
Chi tiết thiết kế căn hộ dự án Saigon Mia tầng 20 – Căn N12A
Chi tiết thiết kế căn hộ Saigon Mia tầng 20 - Căn N14
Chi tiết thiết kế dự án Sai gon Mia tầng 20 – Căn N14
Chi tiết thiết kế căn hộ Saigon Mia tầng 20 - Căn N15
Chi tiết thiết kế căn hộ Saigon Mia tầng 20 – Căn N15

Chi Tiết Thiết Kế Căn Hộ Saigon Mia Tầng 20

 1. Chi tiết bản vẽ căn Shophouse tầng 1-2 Saigon Mia
 2. Chi tiết bản vẽ Officetel Saigon Mia tầng 3
 3. Chi tiết bản vẽ Officetel Saigon Mia tầng 4
 4. Chi tiết bản vẽ căn hộ sân vườn tầng 5 Saigon Mia
 5. Chi tiết bản vẽ căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Saigon Mia
 6. Chi tiết bản vẽ căn hộ sân vườn tầng 19 Saigon Mia
 7. Chi tiết bản vẽ tầng 20 căn hộ Saigon Mia
 8. Chi tiết bản vẽ tầng 21 căn hộ Saigon Mia
 9. Chi tiết bản vẽ tầng 22-26 căn hộ Saigon Mia (Block Central)

QUAY LẠI THÔNG TIN CĂN HỘ Saigon MIA

Quý khách hàng đang xem bài viết "Chi Tiết Thiết Kế Căn Hộ Saigon Mia Tầng 20" của Bất động sản Hưng Thịnh, để nhận được bảng giá, chính sách và các ưu đãi mới nhất từ Chủ Đầu Tư vui lòng điền chính xác thông tin vào form bên dưới, chân thành cảm ơn Quý Khách!

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ

HỌ TÊN KHÁCH HÀNG (*bắt buộc)
SỐ ĐIỆN THOẠI (*)
EMAIL LIÊN HỆ
YÊU CẦU CỦA QUÝ KHÁCH? (*)
Moonlight Centre Point

TẢI BẢNG GIÁ VÀ ƯU ĐÃI TỪ

CHỦ ĐẦU TƯ

Logo Hưng Thịnh Land

(Vui lòng nhập thông tin chính xác để nhận ưu đãi)

 


  *Lưu ý: Thông tin sẽ được bảo mật