Bất động sản Hưng Thịnh

0949 600 555

  Chi Tiết Thiết Kế Căn Hộ Saigon Mia Tầng 20

  I-MẶT BẰNG TỔNG THỂ TẦNG 20 CĂN HỘ Saigon MIA TRUNG SƠN

  Mặt bằng tầng 20-21-23 Saigon Mia
  Mặt bằng tầng 20-21-23 Saigon Mia

  II-CHI TIẾT THIẾT KẾ CĂN HỘ TẦNG 20 DỰ ÁN Saigon MIA-BLOCK C

   Chi tiết thiết kế Block N tầng 20 dự án Saigon Mia Trung Sơn-Căn C1
  Chi tiết thiết kế Block N tầng 20 dự án Saigon Mia Trung Sơn-Căn C1
   Chi tiết thiết kế Block N tầng 20 dự án Saigon Mia Trung Sơn-Căn C2
  Chi tiết thiết kế Block N tầng 20 dự án Saigon Mia Trung Sơn-Căn C2
   Chi tiết thiết kế Block N tầng 20 dự án Saigon Mia Trung Sơn-Căn C3
  Chi tiết thiết kế Block N tầng 20 dự án Saigon Mia Trung Sơn-Căn C3
   Chi tiết thiết kế Block N tầng 20 dự án Saigon Mia Trung Sơn-Căn C4
  Chi tiết thiết kế Block N tầng 20 dự án Saigon Mia Trung Sơn-Căn C4
   Chi tiết thiết kế Block N tầng 20 dự án Saigon Mia Trung Sơn-Căn C5
  Chi tiết thiết kế Block N tầng 20 dự án Saigon Mia Trung Sơn-Căn C5
   Chi tiết thiết kế Block N tầng 20 dự án Saigon Mia Trung Sơn-Căn C6
  Chi tiết thiết kế Block N tầng 20 dự án Saigon Mia Trung Sơn-Căn C6
   Chi tiết thiết kế Block N tầng 20 dự án Saigon Mia Trung Sơn-Căn C7
  Chi tiết thiết kế Block N tầng 20 dự án Saigon Mia Trung Sơn-Căn C7
   Chi tiết thiết kế Block N tầng 20 dự án Saigon Mia Trung Sơn-Căn C8
  Chi tiết thiết kế Block N tầng 20 dự án Saigon Mia Trung Sơn-Căn C8
   Chi tiết thiết kế Block N tầng 20 dự án Saigon Mia Trung Sơn-Căn C9
  Chi tiết thiết kế Block N tầng 20 dự án Saigon Mia Trung Sơn-Căn C9
   Chi tiết thiết kế Block N tầng 20 dự án Saigon Mia Trung Sơn-Căn C10
  Chi tiết thiết kế Block N tầng 20 dự án Saigon Mia Trung Sơn-Căn C10
   Chi tiết thiết kế Block N tầng 20 dự án Saigon Mia Trung Sơn-Căn C11
  Chi tiết thiết kế Block N tầng 20 dự án Saigon Mia Trung Sơn-Căn C11
   Chi tiết thiết kế Block N tầng 20 dự án Saigon Mia Trung Sơn-Căn C12
  Chi tiết thiết kế Block N tầng 20 dự án Saigon Mia Trung Sơn-Căn C12
   Chi tiết thiết kế Block N tầng 20 dự án Saigon Mia Trung Sơn-Căn C12A
  Chi tiết thiết kế Block N tầng 20 dự án Saigon Mia Trung Sơn-Căn C12A
   Chi tiết thiết kế Block N tầng 20 dự án Saigon Mia Trung Sơn-Căn C14
  Chi tiết thiết kế Block N tầng 20 dự án Saigon Mia Trung Sơn-Căn C14
   Chi tiết thiết kế Block N tầng 20 dự án Saigon Mia Trung Sơn-Căn C15
  Chi tiết thiết kế Block N tầng 20 dự án Saigon Mia Trung Sơn-Căn C15
   Chi tiết thiết kế Block N tầng 20 dự án Saigon Mia Trung Sơn-Căn C16
  Chi tiết thiết kế Block N tầng 20 dự án Saigon Mia Trung Sơn-Căn C16
   Chi tiết thiết kế Block N tầng 20 dự án Saigon Mia Trung Sơn-Căn C17
  Chi tiết thiết kế Block N tầng 20 dự án Saigon Mia Trung Sơn-Căn C17

  III-CHI TIẾT THIẾT KẾ CĂN HỘ TẦNG 20 DỰ ÁN Saigon MIA-BLOCK S

  Chi tiết thiết kế căn hộ Saigon Mia tầng 20 - Căn S1
  Chi tiết thiết kế căn hộ Saigon Mia tầng 20 – Căn S1
  Chi tiết thiết kế căn hộ Saigon Mia tầng 20 - Căn S2
  Chi tiết thiết kế căn hộ Saigon Mia tầng 20 – Căn S2
  Chi tiết thiết kế căn hộ Saigon Mia tầng 20 - Căn S3
  Chi tiết thiết kế căn hộ Saigon Mia tầng 20 – Căn S3
  Chi tiết thiết kế căn hộ Saigon Mia tầng 20 - Căn S4
  Chi tiết thiết kế căn hộ Saigon Mia tầng 20 – Căn S4
  Chi tiết thiết kế căn hộ Saigon Mia tầng 20 - Căn S5
  Chi tiết thiết kế căn hộ Saigon Mia tầng 20 – Căn S5
  Chi tiết thiết kế căn hộ Saigon Mia tầng 20 - Căn S6
  Chi tiết thiết kế căn hộ Saigon Mia tầng 20 – Căn S6
  Chi tiết thiết kế căn hộ Saigon Mia tầng 20 - Căn S7
  Chi tiết thiết kế căn hộ Saigon Mia tầng 20 – Căn S7
  Chi tiết thiết kế căn hộ Saigon Mia tầng 20 - Căn S8
  Chi tiết thiết kế căn hộ Saigon Mia tầng 20 – Căn S8
  Chi tiết thiết kế căn hộ Saigon Mia tầng 20 - Căn S11
  Chi tiết thiết kế căn hộ Saigon Mia tầng 20 – Căn S11
  Chi tiết thiết kế căn hộ Saigon Mia tầng 20 - Căn S12
  Chi tiết thiết kế căn hộ Saigon Mia tầng 20 – Căn S12
  Chi tiết thiết kế căn hộ Saigon Mia tầng 20 - Căn S12A
  Chi tiết thiết kế căn hộ Saigon Mia tầng 20 – Căn S12A
  Chi tiết thiết kế căn hộ Saigon Mia tầng 20 - Căn S14
  Chi tiết thiết kế căn hộ Saigon Mia tầng 20 – Căn S14
  Chi tiết thiết kế căn hộ Saigon Mia tầng 20 - Căn S15
  Chi tiết thiết kế căn hộ dự án Saigon Mia tầng 20 – Căn S15

  IV-CHI TIẾT THIẾT KẾ CĂN HỘ TẦNG 20 DỰ ÁN Saigon MIA-BLOCK N

  Chi tiết thiết kế căn hộ Saigon Mia tầng 20 - Căn N1
  Chi tiết thiết kế căn hộ dự án Saigon Mia tầng 20 – Căn N1
  Chi tiết thiết kế căn hộ Saigon Mia tầng 20 - Căn N2
  Chi tiết thiết kế căn hộ dự án Saigon Mia tầng 20 – Căn N2
  Chi tiết thiết kế căn hộ Saigon Mia tầng 20 - Căn N3
  Chi tiết thiết kế căn hộ dự án Saigon Mia tầng 20 – Căn N3
  Chi tiết thiết kế căn hộ Saigon Mia tầng 20 - Căn N4
  Chi tiết thiết kế căn hộ dự án Saigon Mia tầng 20 – Căn N4
  Chi tiết thiết kế căn hộ Saigon Mia tầng 20 - Căn N5
  Chi tiết thiết kế căn hộ dự án Saigon Mia tầng 20 – Căn N5
  Chi tiết thiết kế căn hộ Saigon Mia tầng 20 - Căn N8
  Chi tiết thiết kế căn hộ dự án Saigon Mia tầng 20 – Căn N8
  Chi tiết thiết kế căn hộ Saigon Mia tầng 20 - Căn N9
  Chi tiết thiết kế căn hộ dự án Saigon Mia tầng 20 – Căn N9
  Chi tiết thiết kế căn hộ Saigon Mia tầng 20 - Căn N10
  Chi tiết thiết kế căn hộ dự án Saigon Mia tầng 20 – Căn N10
  Chi tiết thiết kế căn hộ Saigon Mia tầng 20 - Căn N11
  Chi tiết thiết kế căn hộ dự án Saigon Mia tầng 20 – Căn N11
  Chi tiết thiết kế căn hộ Saigon Mia tầng 20 - Căn N12
  Chi tiết thiết kế căn hộ dự án Saigon Mia tầng 20 – Căn N12
  Chi tiết thiết kế căn hộ Saigon Mia tầng 20 - Căn N12A
  Chi tiết thiết kế căn hộ dự án Saigon Mia tầng 20 – Căn N12A
  Chi tiết thiết kế căn hộ Saigon Mia tầng 20 - Căn N14
  Chi tiết thiết kế dự án Sai gon Mia tầng 20 – Căn N14
  Chi tiết thiết kế căn hộ Saigon Mia tầng 20 - Căn N15
  Chi tiết thiết kế căn hộ Saigon Mia tầng 20 – Căn N15

  Chi Tiết Thiết Kế Căn Hộ Saigon Mia Tầng 20

  1. Chi tiết bản vẽ căn Shophouse tầng 1-2 Saigon Mia
  2. Chi tiết bản vẽ Officetel Saigon Mia tầng 3
  3. Chi tiết bản vẽ Officetel Saigon Mia tầng 4
  4. Chi tiết bản vẽ căn hộ sân vườn tầng 5 Saigon Mia
  5. Chi tiết bản vẽ căn hộ điển hình tầng 6-18 dự án Saigon Mia
  6. Chi tiết bản vẽ căn hộ sân vườn tầng 19 Saigon Mia
  7. Chi tiết bản vẽ tầng 20 căn hộ Saigon Mia
  8. Chi tiết bản vẽ tầng 21 căn hộ Saigon Mia
  9. Chi tiết bản vẽ tầng 22-26 căn hộ Saigon Mia (Block Central)

  QUAY LẠI THÔNG TIN CĂN HỘ Saigon MIA

  Quý khách hàng đang xem bài viết "Chi Tiết Thiết Kế Căn Hộ Saigon Mia Tầng 20" của Bất động sản Hưng Thịnh, để nhận được bảng giá, chính sách và các ưu đãi mới nhất từ Chủ Đầu Tư vui lòng điền chính xác thông tin vào form bên dưới, chân thành cảm ơn Quý Khách!

  ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ

  HỌ TÊN KHÁCH HÀNG (*bắt buộc)
  SỐ ĐIỆN THOẠI (*)
  EMAIL LIÊN HỆ
  YÊU CẦU CỦA QUÝ KHÁCH? (*)
  New Galaxy

  TẢI BẢNG GIÁ VÀ ƯU ĐÃI TỪ

  CHỦ ĐẦU TƯ

  (Vui lòng nhập thông tin chính xác để nhận ưu đãi)

   


   *Lưu ý: Thông tin sẽ được bảo mật