Vì một cộng đồng hưng thịnh

0949 600 555

 Logo Hưng Thịnh Land
TANG 12 1820 U1 01 1
TANG 12 1820 U1 01 1

Bản vẽ thiết kế dự án Q7 Riverside

Bản vẽ thiết kế dự án Q7 Riverside là những bản vẽ kỷ thuật về thiết kế của từng căn hộ dự án Q7 Riverside, là vấn đề của đông đảo khách hàng khi mua, hoặc cần thiết kế lại nội thất căn hộ

Khách hàng cần file bản vẽ thiết kế Q7 Riverside chi tiết vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi, chúng tôi sẽ gửi thiết kế từng căn bằng file cho quý khách hàng tiện theo dõi.

Bản vẽ thiết kế căn hộ Q7 Saigon Riverside Block Uranus 1

Tổng thể Block Uranus dự án Q7 Saigon Riverside

Block Uranus:

Bảng vẽ thiết kế căn U1-01 đến căn U1-15

Bảng vẽ thiết kế căn hộ U1-01

TANG U

Bảng vẽ thiết kế căn hộ U1-02

TANG U

Bảng vẽ thiết kế căn hộ U1-03

TANG U

Bảng vẽ thiết kế căn hộ U1-04

TANG U

Bảng vẽ thiết kế căn hộ U1-05

TANG U

Bảng vẽ thiết kế căn hộ U1-06

TANG U

Bảng vẽ thiết kế căn hộ U1-07

TANG U

Bảng vẽ thiết kế căn hộ U1-08

TANG U

Bảng vẽ thiết kế căn hộ U1-09

TANG U

Bảng vẽ thiết kế căn hộ U1-10

TANG U

Bảng vẽ thiết kế căn hộ U1-11

TANG U

Bảng vẽ thiết kế căn hộ U1-12

TANG U

Bảng vẽ thiết kế căn hộ U1-13

TANG U

Bảng vẽ thiết kế căn hộ U1-14

TANG U

Bảng vẽ thiết kế căn hộ U1-15

TANG U

Bản vẽ thiết kế căn hộ Q7 Saigon Riverside Block Uranus 2

Tổng thể Block Uranus dự án Q7 Saigon Riverside

Block Uranus:

 • Shop Q7 Riverside Block Uranus: 12 căn
 • Ofice: 6 căn
 • Căn hộ: 892 căn (căn hộ 2 phòng ngủ là 660 căn, căn hộ 1 phòng ngủ là: 232 căn)

Bảng vẽ thiết kế căn U2-01 đến căn U2-15

Bảng vẽ thiết kế căn hộ U2-01

TANG U

Bảng vẽ thiết kế căn hộ U2-02

TANG U

Bảng vẽ thiết kế căn hộ U2-03

TANG U

Bảng vẽ thiết kế căn hộ U2-04

TANG U

Bảng vẽ thiết kế căn hộ U2-05

TANG U

Bảng vẽ thiết kế căn hộ U2-06

TANG U

Bảng vẽ thiết kế căn hộ U2-07

TANG U

Bảng vẽ thiết kế căn hộ U2-08

TANG U

Bảng vẽ thiết kế căn hộ U2-09

TANG U

Bảng vẽ thiết kế căn hộ U2-10

TANG U

Bảng vẽ thiết kế căn hộ U2-11

TANG U

Bảng vẽ thiết kế căn hộ U2-12

TANG U

Bảng vẽ thiết kế căn hộ U2-13

TANG U

Bảng vẽ thiết kế căn hộ U2-14

TANG U

Bảng vẽ thiết kế căn hộ U2-15

TANG U

Bản vẽ thiết kế căn hộ Q7 Saigon Riverside Block Saturn 1

Tổng thể Block Saturn dự án Q7 Saigon Riverside

Block Saturn:

 • Shop Q7 Riverside: 14 căn
 • Oficetel: 6 căn
 • Căn hộ: 892 căn (căn hộ 2 phòng ngủ là 660 căn, căn hộ 1 phòng ngủ là: 232 căn)

Bảng vẽ thiết kế căn S1-01 đến căn S1-15

Bảng vẽ thiết kế căn hộ S1-01

TANG S

Bảng vẽ thiết kế căn hộ S1-02

TANG S

Bảng vẽ thiết kế căn hộ S1-03

TANG S

Bảng vẽ thiết kế căn hộ S1-04

TANG S

Bảng vẽ thiết kế căn hộ S1-05

TANG S

Bảng vẽ thiết kế căn hộ S1-06

TANG S

Bảng vẽ thiết kế căn hộ S1-07

TANG S

Bảng vẽ thiết kế căn hộ S1-08

TANG S

Bảng vẽ thiết kế căn hộ S1-09

TANG S

Bảng vẽ thiết kế căn hộ S1-10

TANG S

Bảng vẽ thiết kế căn hộ S1-11

TANG S

Bảng vẽ thiết kế căn hộ S1-12

TANG S

Bảng vẽ thiết kế căn hộ S1-13

TANG S

Bảng vẽ thiết kế căn hộ S1-4

TANG S

Bảng vẽ thiết kế căn hộ S1-15

TANG S

Bản vẽ thiết kế căn hộ Q7 Saigon Riverside Block Saturn 2

Tổng thể Block Saturn dự án Q7 Saigon Riverside

Block Saturn:

 • Shop Q7 Riverside: 14 căn
 • Oficetel: 6 căn
 • Căn hộ: 892 căn (căn hộ 2 phòng ngủ là 660 căn, căn hộ 1 phòng ngủ là: 232 căn)

Bảng vẽ thiết kế căn S2-01 đến căn S2-15

Bảng vẽ thiết kế căn hộ S2-01

TANG S

Bảng vẽ thiết kế căn hộ S2-02

TANG S

Bảng vẽ thiết kế căn hộ S2-03

TANG S

Bảng vẽ thiết kế căn hộ S2-04

TANG S

Bảng vẽ thiết kế căn hộ S2-05

TANG S

Bảng vẽ thiết kế căn hộ S2-06

TANG S

Bảng vẽ thiết kế căn hộ S2-07

TANG S

Bảng vẽ thiết kế căn hộ S2-08

TANG S

Bảng vẽ thiết kế căn hộ S2-09

TANG S

Bảng vẽ thiết kế căn hộ S2-10

TANG S

Bảng vẽ thiết kế căn hộ S2-11

TANG S

Bảng vẽ thiết kế căn hộ S2-12

TANG S

Bảng vẽ thiết kế căn hộ S2-13

TANG S

Bảng vẽ thiết kế căn hộ S2-14

TANG S

Bảng vẽ thiết kế căn hộ S2-15

TANG S

Bản vẽ thiết kế căn hộ Q7 Saigon Riverside Block Mercury 1

Tổng thể Block Mercury dự án Q7 Saigon Riverside

Block Mercury:

 • Shop Q7 Riverside: 14 căn
 • Officetel Q7 Riverside: 0
 • Căn hộ: 898 căn (căn hộ 2 phòng ngủ là 570 căn, căn hộ 1 phòng ngủ là: 238 căn, căn hộ 3 phòng ngủ: 90 )

Bảng vẽ thiết kế căn M1-01 đến căn M1-15

Bảng vẽ thiết kế căn hộ M1-01

M

Bảng vẽ thiết kế căn hộ M1-02

M

Bảng vẽ thiết kế căn hộ M1-03

M

Bảng vẽ thiết kế căn hộ M1-04

M

Bảng vẽ thiết kế căn hộ M1-05

M

Bảng vẽ thiết kế căn hộ M1-06

M

Bảng vẽ thiết kế căn hộ M1-07

M

Bảng vẽ thiết kế căn hộ M1-08

M

Bảng vẽ thiết kế căn hộ M1-09

M

Bảng vẽ thiết kế căn hộ M1-10

M

Bảng vẽ thiết kế căn hộ M1-11

M

Bảng vẽ thiết kế căn hộ M1-12

M

Bảng vẽ thiết kế căn hộ M1-13

M

Bảng vẽ thiết kế căn hộ M1-14

M

Bảng vẽ thiết kế căn hộ M1-15

M

Bản vẽ thiết kế căn hộ Q7 Saigon Riverside Block Mercury 2

Tổng thể Block Mercury dự án Q7 Saigon Riverside batdongsanhungthinh

Block Mercury:

 • Shop Q7 Riverside: 14 căn
 • Officetel Q7 Riverside: 0
 • Căn hộ: 898 căn (căn hộ 2 phòng ngủ là 570 căn, căn hộ 1 phòng ngủ là: 238 căn, căn hộ 3 phòng ngủ: 90 )

Bảng vẽ thiết kế căn M2-01 đến căn M2-15

Bảng vẽ thiết kế căn hộ M2-01

TANG M

Bảng vẽ thiết kế căn hộ M2-02

TANG M

Bảng vẽ thiết kế căn hộ M2-03

TANG M

Bảng vẽ thiết kế căn hộ M2-04

TANG M

Bảng vẽ thiết kế căn hộ M2-05

TANG M

Bảng vẽ thiết kế căn hộ M2-06

TANG M

Bảng vẽ thiết kế căn hộ M2-07

TANG M

Bảng vẽ thiết kế căn hộ M2-08

TANG M

Bảng vẽ thiết kế căn hộ M2-09

TANG M

Bảng vẽ thiết kế căn hộ M2-10

TANG M

Bảng vẽ thiết kế căn hộ M2-11

TANG M

Bảng vẽ thiết kế căn hộ M2-12

TANG M

Bảng vẽ thiết kế căn hộ M2-13

TANG M

Bảng vẽ thiết kế căn hộ M2-14

TANG M

Bảng vẽ thiết kế căn hộ M2-15

TANG M

Xem thêm:

 1. Thông tin căn hộ Q7 Saigon Riverside Complex
 2. Tiến độ xây dựng Q7 Saigon Riverside
 3. Pháp lý dự án Q7 Riverside
 4. Bản vẽ thiết kế chi tiết Q7 Riverside
5/5 - (1 bình chọn)

NHẬN BẢNG GIÁ


  *Lưu ý: Thông tin sẽ được bảo mật