Vì một cộng đồng hưng thịnh

0949 600 555

 Logo Hưng Thịnh Land

Danh sách nhân viên PropertyX Chi nhánh tại Hà Nội

TẢI VỀ TRỌN BỘ DANH SÁCH:

Họ và tên: NGUYỄN ĐÌNH HÙNG
MSNV: LA01185
Email: hung.nguyendinh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0989132866PropertyX Chi nhánh tại Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà 14 Láng Hạ, P.Thành Công, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội
Họ và tên: ĐỖ THỊ THƯ
MSNV: LA01186
Email: thu.dothi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0972198620PropertyX Chi nhánh tại Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà 14 Láng Hạ, P.Thành Công, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội
Họ và tên: ĐỖ HỒNG THƯ
MSNV: LA01187
Email: thu.dohong@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0972874419PropertyX Chi nhánh tại Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà 14 Láng Hạ, P.Thành Công, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội
Họ và tên: VƯƠNG VĂN MẠNH
MSNV: LA01487
Email: manh.vuongvan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0975502159PropertyX Chi nhánh tại Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà 14 Láng Hạ, P.Thành Công, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội
Họ và tên: LÊ THỊ THANH HUYỀN
MSNV: LA01489
Email: huyen.lethithanh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0989726361PropertyX Chi nhánh tại Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà 14 Láng Hạ, P.Thành Công, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội
Họ và tên: LẠI THỊ HOA
MSNV: LA01491
Email: hoa.laithi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0901727251PropertyX Chi nhánh tại Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà 14 Láng Hạ, P.Thành Công, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THỦY
MSNV: LA02143
Email: thuy.nguyenthi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0928010081PropertyX Chi nhánh tại Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà 14 Láng Hạ, P.Thành Công, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội
Họ và tên: TRẦN THỊ NGOAN
MSNV: LA02144
Email: ngoan.tranthi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0988064326PropertyX Chi nhánh tại Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà 14 Láng Hạ, P.Thành Công, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội
Họ và tên: KIỀU VĂN TÌNH
MSNV: LA01486
Email: tinh.kieuvan@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0976339769
Điện thoại 2: 0904770118PropertyX Chi nhánh tại Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà 14 Láng Hạ, P.Thành Công, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội

 

TẢI VỀ TRỌN BỘ DANH SÁCH:

5/5 - (1 bình chọn)

NHẬN BẢNG GIÁ


    *Lưu ý: Thông tin sẽ được bảo mật