Vì một cộng đồng hưng thịnh

0949 600 555

 Logo Hưng Thịnh Land

Danh sách Nhân Viên PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh

TẢI VỀ TRỌN BỘ DANH SÁCH:

Họ và tên: HOÀNG KIM SƠN
MSNV: LA01283
Email: son.hoangkim@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0378771992PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: ĐẶNG TRẦN PHÚ QUÝ
MSNV: LA02095
Email: quy.dangtranphu@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0358186092PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN HUY HOÀNG
MSNV: LA02133
Email: hoang.nguyenhuy1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0362233575PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: ĐẶNG THỊ LỆ HẢI
MSNV: LA02203
Email: hai.dangthile1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0349763635PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: HỒ THỊ TUYẾT VÂN
MSNV: LA00960
Email: van.hothituyet@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0825078888PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: HÀ THỊ PHƯỜNG
MSNV: LA00132
Email: phuong.hathi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0968821801PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: ĐỖ THỊ LỆ QUYÊN
MSNV: LA00133
Email: quyen.dothile@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0932555223PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: LÊ THỊ HẰNG
MSNV: LA00142
Email: hang.lethi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0932630889PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: VÕ QUỐC BÌNH
MSNV: LA00143
Email: binh.voquoc@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0937729992PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN MẠNH CHÍ
MSNV: LA00144
Email: chi.tranmanh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0905533368PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN ĐỨC ĐOAN TRANG
MSNV: LA00146
Email: trang.nguyenducdoan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938835877PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: PHẠM THỊ PHƯƠNG
MSNV: LA00152
Email: phuong.phamthi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909867992PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: LÊ HOÀNG KIM NGÔN
MSNV: LA00171
Email: ngon.lehoangkim@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909666248PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ ANH THƯ
MSNV: LA00173
Email: thu.nguyenthianh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0919190220PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: VŨ NGUYỄN NGỌC KHƯƠNG
MSNV: LA00174
Email: khuong.vunguyenngoc@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0919600068PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: LƯ HỌC PHONG
MSNV: LA00176
Email: phong.luhoc@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0902997763PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: ĐINH THỊ NƯƠNG
MSNV: LA00188
Email: nuong.dinhthi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938974839PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: PHẠM THỊ THU HÀ
MSNV: LA00200
Email: ha.phamthithu@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909850022PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN XUÂN HOAN
MSNV: LA00219
Email: hoan.nguyenxuan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938730839PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: LÊ XUÂN HỒNG VĂN
MSNV: LA00220
Email: van.lexuanhong@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909483489PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGÔ THỊ LY LY
MSNV: LA00228
Email: ly.ngothily@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0908622133PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: TẠ HỮU TÚ ANH
MSNV: LA00245
Email: anh.tahuutu@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0906307989PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: PHAN THỊ HỒNG
MSNV: LA00251
Email: hong.phanthi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909117663PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: PHAN THỊ NGỌC TRINH
MSNV: LA00252
Email: trinh.phanthingoc@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938489727PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: PHÙNG THỊ BÍCH HUỆ
MSNV: LA00255
Email: hue.phungthibich@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0902933653PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN VĂN CẨN
MSNV: LA00257
Email: can.nguyenvan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909229286PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: DƯƠNG PHƯỚC LỘC
MSNV: LA00443
Email: loc.duongphuoc@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0933801289PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN ĐĂNG KỲ
MSNV: LA00573
Email: ky.nguyendang@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0932176747PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: ĐỖ DUY KHANH
MSNV: LA00819
Email: khanh.doduy@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0902381206PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN TRUNG
MSNV: LA00831
Email: trung.tran@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0919490605PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: PHẠM THỊ THU HẰNG
MSNV: LA00867
Email: hang.phamthithu@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0934851247PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: HUỲNH NGUYỄN QUỲNH NHƯ
MSNV: LA00877
Email: nhu.huynhnguyenquynh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0906930242PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: ĐẶNG NGỌC THÚY
MSNV: LA00902
Email: thuy.dangngoc@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909232560PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: CHÂU THIỆN QUÍ
MSNV: LA00954
Email: qui.chauthien@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909488101PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: TỐNG XUÂN ĐẠI
MSNV: LA00962
Email: dai.tongxuan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909759288PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: QUANG CÔNG PHƯỚC
MSNV: LA00997
Email: phuoc.quangcong@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0902549968PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: ĐÀO ANH TRÍ
MSNV: LA01034
Email: tri.daoanh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0903353628PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ NGÂN
MSNV: LA01048
Email: ngan.nguyenthi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0933973003PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THANH TRUNG
MSNV: LA01051
Email: trung.nguyenthanh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0903028983PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGÔ BẢO QUÍ
MSNV: LA01052
Email: qui.ngobao@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938541596PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN NGŨ NHẬT THỊNH
MSNV: LA01062
Email: thinh.nguyenngunhat@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0906983683PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: LÊ MINH TÂN
MSNV: LA01066
Email: tan.leminh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0933328480PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: HUỲNH VĂN HIẾU
MSNV: LA01070
Email: hieu.huynhvan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0919118977PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: HỒ HOÀNG THANH TUẤN
MSNV: LA01071
Email: tuan.hohoangthanh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0932988107PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN HÀ QUANG ĐỨC
MSNV: LA01072
Email: duc.nguyenhaquang@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0903337655PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: HUỲNH PHẠM DŨ
MSNV: LA01098
Email: du.huynhpham@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0901312234PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN ĐỨC TÀI
MSNV: LA01099
Email: tai.nguyenduc@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0903714314PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: TRƯƠNG THỊ THÙY TRANG
MSNV: LA01100
Email: trang.truongthithuy@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0906650886PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: LẠI THỊ THANH TÙNG
MSNV: LA01101
Email: tung.laithithanh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0916019661PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: ĐẶNG ĐÀO TUẤN VŨ
MSNV: LA01104
Email: vu.dangdaotuan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0937633533PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGÔ NGỌC DUY
MSNV: LA01106
Email: duy.ngongoc@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0933734229PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN THỊ NGỌC NHÀN
MSNV: LA01107
Email: nhan.tranthingoc@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0932659051PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: LÂM QUANG VĨNH
MSNV: LA01192
Email: vinh.lamquang@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0905300568PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN VĂN PHÚ
MSNV: LA01229
Email: phu.nguyenvan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0908238532PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGÔ THÁI BẢO
MSNV: LA01230
Email: bao.ngothai@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0934174466PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGÔ THỊ KIM THƯ
MSNV: LA01231
Email: thu.ngothikim@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909855283PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: LÊ THỊ PHỐ
MSNV: LA01232
Email: pho.lethi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909010669PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: LÊ HỮU THẢO
MSNV: LA01233
Email: thao.lehuu@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0916442515PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN PHI HÙNG
MSNV: LA01234
Email: hung.nguyenphi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0935899917PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: PHAN LÊ TUẤN
MSNV: LA01236
Email: tuan.phanle@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0931116739PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN HIẾU QUỐC
MSNV: LA01323
Email: quoc.tranhieu@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938474204PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN THỊ THÚY VI
MSNV: LA01325
Email: vi.tranthithuy@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0901200793PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: ĐỖ MINH TÚ
MSNV: LA01326
Email: tu.dominh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0919483088PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ NHƯ Ý
MSNV: LA01331
Email: y.nguyenthinhu@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0931900345PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN MINH CHIẾN
MSNV: LA01332
Email: chien.nguyenminh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0963686379PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN TRUNG HẬU
MSNV: LA01334
Email: hau.nguyentrung@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0918663649PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN KHÁNH VĂN
MSNV: LA01338
Email: van.nguyenkhanh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0914056464PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: LÊ MINH THẠNH
MSNV: LA01339
Email: thanh.leminh1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0944479568PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGÔ HẢI ĐĂNG
MSNV: LA01340
Email: dang.ngohai@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0931843385PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: ĐƯỜNG NGỌC MẪN
MSNV: LA01341
Email: man.duongngoc@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938622378PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: PHẠM THIÊN PHƯƠNG
MSNV: LA01344
Email: phuong.phamthien@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938379755PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: PHAN HUỲNH TÚ UYÊN
MSNV: LA01345
Email: uyen.phanhuynhtu@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0906882704PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN HỒNG PHÚC
MSNV: LA01386
Email: phuc.nguyenhong@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0934156486PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: LÊ THÀNH TRÍ
MSNV: LA01387
Email: tri.lethanh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0906987679PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: PHẠM THỊ NHƯ NGỌC
MSNV: LA01388
Email: ngoc.phamthinhu@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0904339534PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ TRÚC LY
MSNV: LA01389
Email: ly.nguyenthitruc1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0932905012PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: PHẠM THỊ YẾN NHI
MSNV: LA01390
Email: nhi.phamthiyen@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0906855770PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ MỸ HIỀN
MSNV: LA01391
Email: hien.nguyenthimy@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0906778212PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ ÁI TIÊN
MSNV: LA01394
Email: tien.nguyenthiai@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0902772858PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THANH HÀ
MSNV: LA01396
Email: ha.nguyenthithanh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0933252040PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: LÊ THỊ ÚT
MSNV: LA01397
Email: ut.lethi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0971739149PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN THỊ HOÀI PHƯƠNG
MSNV: LA01403
Email: phuong.tranthihoai@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0976361207PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: ĐẶNG XUÂN BAO
MSNV: LA01404
Email: bao.dangxuan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0901382389PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: HÀ THẾ VŨ
MSNV: LA01405
Email: vu.hathe@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938277888PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: LÊ TẤN SONG
MSNV: LA01406
Email: song.letan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0916460641PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: HUỲNH ĐĂNG KHOA
MSNV: LA01408
Email: khoa.huynhdang@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0901390742PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: PHẠM TẤN ĐẠT
MSNV: LA01409
Email: dat.phamtan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938552535PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: LÊ THỊ TRANG
MSNV: LA01410
Email: trang.lethi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0985486846PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: HÀ THỊ TÌNH
MSNV: LA01415
Email: tinh.hathi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0936791979PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: BÙI VĂN GIÁP
MSNV: LA01416
Email: giap.buivan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0968210090PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THÚY AN
MSNV: LA01558
Email: an.nguyenthithuy@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0939557484PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: DƯƠNG HỮU DUY
MSNV: LA01559
Email: duy.duonghuu@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0903678912PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: PHẠM NGUYỄN ĐĂNG QUANG
MSNV: LA01666
Email: quang.phamnguyendang@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0901008116PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: HỒ QUANG ANH VŨ
MSNV: LA01669
Email: vu.hoquanganh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0973517448PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN MINH THÔNG
MSNV: LA01670
Email: thong.tranminh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0971929212PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: TRÀ QUỐC ĐIỂN
MSNV: LA01672
Email: dien.traquoc@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0933312378PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: HUỲNH THỊ THÙY TUYÊN
MSNV: LA01854
Email: tuyen.huynhthithuy@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0917051565PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: HOÀNG VĂN BẢNG
MSNV: LA01890
Email: bang.hoangvan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0936996675PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN NGỌC THIỆN
MSNV: LA01899
Email: thien.nguyenngoc@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0918921923PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: BÙI THỊ MAI XUÂN
MSNV: LA01928
Email: xuan.buithimai@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0966710089PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: LÊ THỊ UYÊN PHƯƠNG
MSNV: LA01933
Email: phuong.lethiuyen@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0912776567PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: TRƯƠNG THỊ TRINH
MSNV: LA01953
Email: trinh.truongthi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0914754190PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN TIẾN THIỆN
MSNV: LA01955
Email: thien.nguyentien@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0986999499PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THU VÂN
MSNV: LA01970
Email: van.nguyenthithu@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0903013986PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: UNG THỊ LOAN
MSNV: LA01972
Email: loan.ungthi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0983551877PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: LÊ THỊ THANH NGA
MSNV: LA02019
Email: nga.lethithanh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0933576857PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: LÊ THỊ HỒNG HIẾU
MSNV: LA02030
Email: hieu.lethihong@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0915458747PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: LÊ THỊ HIỀN
MSNV: LA02033
Email: hien.lethi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0909956065PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: LƯU VĂN THUẦN
MSNV: LA02035
Email: thuan.luuvan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0906858349PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN QUANG MỸ
MSNV: LA02070
Email: my.nguyenquang@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0906905383PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: THANH TRUNG HIẾU
MSNV: LA02077
Email: hieu.thanhtrung@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0913382979PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: PHẠM THỊ THANH TRÀ
MSNV: LA02093
Email: tra.phamthithanh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0903093034PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: TÔ THÀNH CÔNG
MSNV: LA02094
Email: cong.tothanh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0939350119PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN CẨM TÚ
MSNV: LA02130
Email: tu.trancam@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0976800197PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN NGỌC BẢO
MSNV: LA02131
Email: bao.nguyenngoc@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0971533274PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ DIỄM THÚY
MSNV: LA02134
Email: thuy.nguyenthidiem@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0933044500PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: PHẠM QUANG TÂM
MSNV: LA02149
Email: tam.phamquang@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0914653223PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: PHẠM THỊ THANH TÂM
MSNV: LA02150
Email: tam.phamthithanh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0932166610PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: LÊ VĂN TUẤN
MSNV: LA02152
Email: tuan.levan1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0904355839PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN HOÀNG TÂM
MSNV: LA02205
Email: tam.nguyenhoang1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0902723773PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: LÊ THỊ QUỲNH NHƯ
MSNV: LA02206
Email: nhu.lethiquynh1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0903703508PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN VĂN TUYẾN
MSNV: LA02207
Email: tuyen.tranvan1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0902351899PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: DƯ MINH NGỌC
MSNV: LA02208
Email: ngoc.duminh1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0907036186PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: BÙI THỊ HUỲNH HƯƠNG
MSNV: LA02209
Email: huong.buithihuynh1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0939993436PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: VÕ TRUNG HÃI
MSNV: LA02211
Email: hai.votrung1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0903709567PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN QUỐC BẢO
MSNV: LA02241
Email: bao.nguyenquoc1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0901465002PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: LÊ ĐỨC HẢI
MSNV: LA02242
Email: hai.leduc1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0967799880PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN HƯNG VIỆT TIẾN
MSNV: LA02243
Email: tien.nguyenhungviet1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0963729232PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN XUÂN DƯƠNG
MSNV: LA02277
Email: duong.nguuyenxuan1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0981234799PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: ĐINH CẨM QUYÊN
MSNV: LA02278
Email: quyen.dinhcam1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0903816586PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THÚY DIỄM
MSNV: LA02279
Email: diem.nguyenthithuy1@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0945740768PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: PHẠM THỊ NHÀN
MSNV: LA00130
Email: nhan.phamthi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0919288361PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ MỘNG HƯỜNG
MSNV: LA01393
Email: huong.nguyenthimong@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0989331314
Điện thoại 2: 0901042626PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN THÚY NGA
MSNV: LA02132
Email: nga.tranthuy@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0906945377
Điện thoại 2: 0916583478PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN QUỐC THẮNG
MSNV: LA02153
Email: thang.nguyenquoc@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0981967939
Điện thoại 2: 0969318842PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ BẢY
MSNV: LA02204
Email: bay.nguyenthi1@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0816056000
Điện thoại 2: 0909827277PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: TRƯƠNG QUỐC CƯỜNG
MSNV: LA00136
Email: cuong.truongquoc@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0977719171
Điện thoại 2: 0909566525PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: ĐẶNG QUỐC OAI
MSNV: LA00137
Email: oai.dangquoc@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0903788637
Điện thoại 2: 0916228138PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: ĐOÀN QUANG LỢI
MSNV: LA00140
Email: loi.doanquang@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0938838510
Điện thoại 2: 0932086859PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: TRẦN QUỐC CƯỜNG
MSNV: LA00145
Email: cuong.tranquoc@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0982237315
Điện thoại 2: 0918002400PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: TRƯƠNG THỊ KIM CÚC
MSNV: LA00149
Email: cuc.truongthikim@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0906885660
Điện thoại 2: 0902885660PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: TRƯƠNG THỊ KIM LỘC
MSNV: LA00155
Email: loc.truongthikim@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0906757679
Điện thoại 2: 0944488708PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ NGỌC DUY
MSNV: LA00157
Email: duy.nguyenthingoc@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0933034448
Điện thoại 2: 0908235800PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: LÊ MINH TRÍ
MSNV: LA00175
Email: tri.leminh@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0975077700
Điện thoại 2: 0919877638PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: TRƯƠNG MINH VƯƠNG
MSNV: LA00179
Email: vuong.truongminh@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0906633352
Điện thoại 2: 0906633332PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: PHẠM ĐĂNG PHONG
MSNV: LA00190
Email: phong.phamdang@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0909700596
Điện thoại 2: 0912107339PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: HUỲNH DIỆP NHƯ Ý
MSNV: LA00196
Email: y.huynhdiepnhu@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0913578068
Điện thoại 2: 0938228769PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ KIM THANH
MSNV: LA00206
Email: thanh.nguyenthikim@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0906452314
Điện thoại 2: 0935358383PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ MỸ HOÀNG
MSNV: LA00207
Email: hoang.nguyenthimy@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0901832868
Điện thoại 2: 0938051185PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN PHÚC HẬU
MSNV: LA00212
Email: hau.nguyenphuc@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0932137139
Điện thoại 2: 0909049401PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN
MSNV: LA00256
Email: van.nguyenthihong1@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0909172619
Điện thoại 2: 0932608839PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: LÊ TIẾN SỸ
MSNV: LA00526
Email: sy.letien@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0913935559
Điện thoại 2: 0988789868PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ CẨM HỒNG
MSNV: LA00888
Email: hong.nguyenthicam@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0938599586
Điện thoại 2: 0907228516PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: LÊ THANH NHÀN
MSNV: LA00896
Email: nhan.lethanh@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0901441809
Điện thoại 2: 0903725163PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: PHAN CAO BẰNG
MSNV: LA00956
Email: bang.phancao@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0901682279
Điện thoại 2: 0965982777PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN QUỐC THÀNH
MSNV: LA00969
Email: thanh.nguyenquoc@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0907753508
Điện thoại 2: 0905778348PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: ĐẶNG THỊ THU THẢO
MSNV: LA01094
Email: thao.dangthithu@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0348617078
Điện thoại 2: 0935958957PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: DƯƠNG ĐÌNH SƠN
MSNV: LA01330
Email: son.duongdinh@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0901094800
Điện thoại 2: 0376786158PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ
MSNV: LA01855
Email: nhu.nguyenthiquynh@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0906744421
Điện thoại 2: 0906612409PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: THÁI VĂN THẠCH
MSNV: LA01931
Email: thach.thaivan@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0988806748
Điện thoại 2: 0932159069PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: LỘC SINH NGỌC TÂM
MSNV: LA02324
Email: tam.locsinhngoc@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0901193786PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: TRƯƠNG THỊ THU THẢO
MSNV: LA02325
Email: thao.truongthithu@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938344758PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: PHẠM BÍCH TUYỀN
MSNV: LA02326
Email: tuyen.phambich@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0938726382PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM
Họ và tên: LÝ THỊ MINH PHƯƠNG
MSNV: LA02327
Email: phuong.lythiminh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0902979924PropertyX Chi nhánh Nguyễn Chí Thanh
Địa chỉ: 526 Nguyễn Chí Thanh, P.7, Q.10, TP.HCM

 

TẢI VỀ TRỌN BỘ DANH SÁCH:

Đánh giá bài viết

NHẬN BẢNG GIÁ


    *Lưu ý: Thông tin sẽ được bảo mật