Vì một cộng đồng hưng thịnh

0949 600 555

Danh sách nhân viên PropertyX Chi nhánh tại Hà Nội

Họ và tên: NGUYỄN ĐÌNH HÙNG
MSNV: LA01185
Email: hung.nguyendinh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0989132866

PropertyX Chi nhánh tại Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà 14 Láng Hạ, P.Thành Công, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội

Họ và tên: ĐỖ THỊ THƯ
MSNV: LA01186
Email: thu.dothi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0972198620

PropertyX Chi nhánh tại Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà 14 Láng Hạ, P.Thành Công, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội

Họ và tên: ĐỖ HỒNG THƯ
MSNV: LA01187
Email: thu.dohong@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0972874419

PropertyX Chi nhánh tại Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà 14 Láng Hạ, P.Thành Công, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội

Họ và tên: VƯƠNG VĂN MẠNH
MSNV: LA01487
Email: manh.vuongvan@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0975502159

PropertyX Chi nhánh tại Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà 14 Láng Hạ, P.Thành Công, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội

Họ và tên: LÊ THỊ THANH HUYỀN
MSNV: LA01489
Email: huyen.lethithanh@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0989726361

PropertyX Chi nhánh tại Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà 14 Láng Hạ, P.Thành Công, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội

Họ và tên: LẠI THỊ HOA
MSNV: LA01491
Email: hoa.laithi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0901727251

PropertyX Chi nhánh tại Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà 14 Láng Hạ, P.Thành Công, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội

Họ và tên: NGUYỄN THỊ THỦY
MSNV: LA02143
Email: thuy.nguyenthi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0928010081

PropertyX Chi nhánh tại Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà 14 Láng Hạ, P.Thành Công, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội

Họ và tên: TRẦN THỊ NGOAN
MSNV: LA02144
Email: ngoan.tranthi@propertyx.com.vn
Điện thoại: 0988064326

PropertyX Chi nhánh tại Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà 14 Láng Hạ, P.Thành Công, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội

Họ và tên: KIỀU VĂN TÌNH
MSNV: LA01486
Email: tinh.kieuvan@propertyx.com.vn
Điện thoại 1: 0976339769
Điện thoại 2: 0904770118

PropertyX Chi nhánh tại Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà 14 Láng Hạ, P.Thành Công, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội

5/5 (1 Review)

Ghi rõ nguồn: batdongsanhungthinh.com.vn khi sao chép

ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN

HỌ TÊN KHÁCH HÀNG (*bắt buộc)
SỐ ĐIỆN THOẠI (*)
EMAIL LIÊN HỆ
YÊU CẦU CỦA QUÝ KHÁCH? (*)
SAIGON GARDEN RIVERSIDE