Vì một cộng đồng hưng thịnh

0949 600 555

 Logo Hưng Thịnh Land

Hợp đồng môi giới bất động sản là gì?

Hợp đồng môi giới bất động sản là gì?

Hợp đồng môi giới bất động sản là một hợp đồng được ký kết giữa người bán hoặc chủ sở hữu bất động sản và một công ty môi giới hoặc một cá nhân môi giới để thực hiện các hoạt động môi giới bất động sản. Hợp đồng này bao gồm các điều khoản và điều kiện về việc môi giới bất động sản, bao gồm các nhiệm vụ và trách nhiệm của các bên tham gia và các khoản phí và chi phí được thanh toán cho môi giới.

Trong hợp đồng môi giới bất động sản, công ty môi giới hoặc cá nhân môi giới có nhiệm vụ tìm kiếm khách hàng tiềm năng để mua hoặc thuê bất động sản của người bán hoặc chủ sở hữu. Các nhiệm vụ khác của môi giới bất động sản có thể bao gồm việc tư vấn cho khách hàng về giá cả, điều kiện và vị trí của bất động sản, sắp xếp các cuộc gặp gỡ giữa người mua và người bán hoặc chủ sở hữu, và hỗ trợ việc ký kết hợp đồng mua bán hoặc cho thuê.

Hợp đồng môi giới bất động sản thường bao gồm các điều khoản về thời hạn của hợp đồng, khoản phí hoa hồng được thanh toán cho môi giới, các điều kiện và thời hạn thanh toán hoa hồng, và các điều kiện và quy định về việc chấm dứt hợp đồng.

Các bên tham gia giao dịch cần phải tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến việc môi giới bất động sản và các điều kiện và điều kiện được thỏa thuận trong hợp đồng môi giới. Ngoài ra, các bên cần phải đảm bảo tính minh bạch và rõ ràng trong quá trình môi giới bất động sản và phải tuân thủ các nguyên tắc đạo đức và nghề nghiệp của ngành bất động sản.

Tóm lại, hợp đồng môi giới bất động sản là một công cụ quan trọng để tìm kiếm và giao dịch bất động sản. Các bên tham gia giao dịch cần phải hiểu rõ các điều khoản và điều kiện được thỏa thuận trong hợp đồng môi giới bất động sản, đảm bảo tính hợp lệ và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật và nguyên tắc đạo đức và nghề nghiệp của ngành bất động sản. Nếu có bất kỳ tranh chấp pháp lý nào xảy ra, hợp đồng môi giới bất động sản sẽ là một tài liệu quan trọng để giải quyết tranh chấp này.

Ngoài ra, các bên tham gia giao dịch cần phải lưu ý rằng việc sử dụng dịch vụ của môi giới bất động sản sẽ phải chịu một khoản phí hoa hồng được thỏa thuận trong hợp đồng. Tuy nhiên, việc sử dụng dịch vụ của môi giới bất động sản cũng có thể giúp đỡ người bán hoặc chủ sở hữu bất động sản tiết kiệm thời gian và nỗ lực trong việc tìm kiếm khách hàng tiềm năng, tăng khả năng tìm được khách hàng mua hoặc thuê bất động sản với giá tốt nhất, và đảm bảo quá trình giao dịch được diễn ra suôn sẻ và bảo đảm tính pháp lý.

Trên đây là một số thông tin cơ bản về hợp đồng môi giới bất động sản. Để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ, các bên tham gia giao dịch nên tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật liên quan đến việc môi giới bất động sản và các điều kiện và điều kiện được thỏa thuận trong hợp đồng môi giới, và nên tìm kiếm sự tư vấn từ các chuyên gia pháp lý để đảm bảo quá trình giao dịch được thực hiện một cách chính xác và bảo đảm.

Những điều cần lưu ý trong hợp đồng môi giới bất động sản

Dưới đây là những điều cần lưu ý khi ký hợp đồng môi giới bất động sản:

 1. Chọn đúng đại lý môi giới: Khi ký hợp đồng môi giới bất động sản, bạn cần chọn đại lý môi giới uy tín, có kinh nghiệm và có đầy đủ giấy tờ pháp lý để đảm bảo tính hợp pháp của giao dịch.
 2. Đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện trong hợp đồng: Trước khi ký hợp đồng, bạn cần đọc kỹ các điều khoản và điều kiện được thỏa thuận trong hợp đồng, đảm bảo hiểu rõ nhiệm vụ và trách nhiệm của các bên, các khoản phí và chi phí được thanh toán cho môi giới và các điều kiện và quy định về việc chấm dứt hợp đồng.
 3. Xác định rõ mục đích của môi giới: Bạn cần xác định rõ mục đích của việc sử dụng dịch vụ môi giới bất động sản, đó là để bán, mua, cho thuê hay tìm kiếm bất động sản, và cần đảm bảo rằng mục đích này được thực hiện theo đúng quy định pháp luật.
 4. Thông báo rõ các điều kiện của bất động sản: Bạn cần cung cấp thông tin rõ ràng và đầy đủ về bất động sản của mình, bao gồm các thông tin về giá cả, vị trí, diện tích, tình trạng pháp lý và các thông tin khác có liên quan.
 5. Tuân thủ quy định pháp luật và nghề nghiệp: Các bên tham gia giao dịch cần tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật và nguyên tắc đạo đức và nghề nghiệp của ngành bất động sản.
 6. Đảm bảo tính minh bạch và rõ ràng: Việc sử dụng dịch vụ của môi giới bất động sản cần đảm bảo tính minh bạch và rõ ràng, đảm bảo các bên được thông tin đầy đủ và chính xác về giao dịch.
 7. Thanh toán các khoản phí và chi phí: Bạn cần đảm bảo thanh toán đầy đủ các khoản phí hoa hồng hoặc các khoản chi phí khác cho môi giới bất động sản theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng.
 8. Giữ bảo mật thông tin: Các bên tham gia giao dịch cần đảm bảo tính bảo mật của thông tin được chia sẻ trong quá trình giao dịch và không được tiết lộ cho bên thứ ba.
 9. Đảm bảo tính chính xác của thông tin: Các bên cần đảm bảo tính chính xác của thông tin được cung cấp trong hợp đồng, tránh việc đưa ra thông tin sai lệch hoặc lừa đảo.
 10. Xác định rõ thời hạn và điều kiện chấm dứt hợp đồng: Bạn cần xác định rõ thời hạn của hợp đồng môi giới bất động sản và các điều kiện để chấm dứt hợp đồng trước thời hạn hoặc sau khi thời hạn hợp đồng kết thúc.

Tóm lại, để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của hợp đồng môi giới bất động sản, các bên tham gia giao dịch nên đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện trong hợp đồng, chọn đúng đại lý môi giới uy tín, đảm bảo tính minh bạch và rõ ràng của quá trình giao dịch, tuân thủ quy định pháp luật và nguyên tắc đạo đức và nghề nghiệp của ngành bất động sản, và tìm kiếm sự tư vấn từ các chuyên gia pháp lý để đảm bảo quá trình giao dịch được thực hiện một cách chính xác và bảo đảm.

Quy định về hợp đồng môi giới bất động sản

Quy định về hợp đồng môi giới bất động sản bao gồm những điều sau đây:

 1. Đối tượng áp dụng: Quy định này áp dụng cho các hợp đồng môi giới bất động sản giữa người môi giới và người mua hoặc người bán bất động sản.
 2. Nội dung hợp đồng: Hợp đồng môi giới bất động sản phải ghi rõ các thông tin cơ bản như tên, địa chỉ, số điện thoại của người môi giới và người mua hoặc người bán bất động sản, mô tả bất động sản được giao dịch, giá cả, phí môi giới, thời gian và các điều kiện giao dịch khác.
 3. Thời hạn hợp đồng: Hợp đồng môi giới bất động sản có thời hạn nhất định và được xác định trong hợp đồng.
 4. Quyền và nghĩa vụ của người môi giới: Người môi giới có nhiệm vụ tìm kiếm, xác định khách hàng tiềm năng, giới thiệu bất động sản cho khách hàng, hướng dẫn khách hàng trong quá trình giao dịch và đàm phán giá cả hợp lý. Người môi giới cũng phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin được cung cấp cho khách hàng.
 5. Quyền và nghĩa vụ của người mua hoặc người bán: Người mua hoặc người bán bất động sản phải cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ cho người môi giới, tham gia đàm phán và đồng ý với giá cả và điều kiện giao dịch được đưa ra. Người mua hoặc người bán bất động sản cũng phải đảm bảo tính hợp pháp của bất động sản được giao dịch.
 6. Phí môi giới: Phí môi giới phải được thỏa thuận rõ ràng trong hợp đồng và không được cao hơn giới hạn quy định của pháp luật.
 7. Chấm dứt hợp đồng: Hợp đồng môi giới bất động sản có thể được chấm dứt trước thời hạn nếu các bên đồng ý hoặc do một trong các lý do khác như vi phạm nghĩa vụ hợp đồng.
 8. Công chứng hợp đồng: Hợp đồng môi giới bất động sản có thể được công chứng hoặc không. Nếu hợp đồng được công chứng, các bên cần tuân thủ quy định của pháp luật về công chứng và đảm bảo tính chính xác của thông tin được ghi trong hợp đồng.
 9. Tuân thủ quy định pháp luật: Các bên tham gia giao dịch cần tuân thủ các quy định pháp luật về môi giới bất động sản và các quy định liên quan khác.
 10. Giải quyết tranh chấp: Hợp đồng môi giới bất động sản cần có các điều khoản về giải quyết tranh chấp để đảm bảo tính minh bạch và rõ ràng trong quá trình giải quyết tranh chấp.
 11. Thay đổi và bổ sung hợp đồng: Hợp đồng môi giới bất động sản có thể được thay đổi hoặc bổ sung nếu các bên đồng ý với nhau và việc thay đổi hoặc bổ sung được ghi rõ trong văn bản.
 12. Hiệu lực hợp đồng: Hợp đồng môi giới bất động sản có hiệu lực sau khi các bên ký kết và hoàn thành các thủ tục cần thiết.

Tóm lại, để đảm bảo tính chính xác và rõ ràng của hợp đồng môi giới bất động sản, các bên tham gia giao dịch nên đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện trong hợp đồng, tìm kiếm sự tư vấn từ các chuyên gia pháp lý để đảm bảo quá trình giao dịch được thực hiện một cách chính xác và bảo đảm.

Ưu điểm của hợp đồng môi giới bất động sản

Một số ưu điểm của hợp đồng môi giới bất động sản bao gồm:

 1. Giúp tiết kiệm thời gian và công sức: Người mua hoặc người bán bất động sản không cần phải tìm kiếm và liên lạc với nhiều người mua hoặc người bán khác nhau mà chỉ cần tìm đến một người môi giới để được giới thiệu với nhiều khách hàng tiềm năng hoặc bất động sản phù hợp với nhu cầu của mình.
 2. Chuyên môn hóa: Người môi giới bất động sản có chuyên môn cao và có kiến thức sâu về thị trường bất động sản, giúp khách hàng tìm được bất động sản phù hợp với nhu cầu và giá cả hợp lý.
 3. Tạo sự đảm bảo: Hợp đồng môi giới bất động sản có các điều khoản và điều kiện rõ ràng, giúp tạo sự đảm bảo cho các bên trong quá trình giao dịch.
 4. Hỗ trợ về pháp lý: Người môi giới bất động sản có khả năng tư vấn và hỗ trợ khách hàng về các thủ tục pháp lý liên quan đến giao dịch bất động sản.
 5. Giảm rủi ro: Hợp đồng môi giới bất động sản giúp giảm rủi ro cho người mua hoặc người bán bất động sản trong quá trình giao dịch.
 6. Đảm bảo tính minh bạch: Hợp đồng môi giới bất động sản giúp đảm bảo tính minh bạch trong quá trình giao dịch bất động sản, từ đó giúp tránh các tranh chấp và khó khăn phát sinh sau này.

Tóm lại, hợp đồng môi giới bất động sản có nhiều ưu điểm giúp cho quá trình giao dịch bất động sản diễn ra dễ dàng hơn, đảm bảo tính chính xác và rõ ràng của thông tin, và giảm thiểu các rủi ro và tranh chấp trong quá trình giao dịch.

Nhược điểm của hợp đồng môi giới bất động sản

Một số nhược điểm của hợp đồng môi giới bất động sản bao gồm:

 1. Phí môi giới: Người môi giới bất động sản sẽ tính phí cho dịch vụ của mình, đôi khi phí này có thể khá cao, gây tác động đến giá bán của bất động sản.
 2. Không đảm bảo chất lượng dịch vụ: Các người môi giới bất động sản không phải là nhà chuyên môn về pháp lý, nên có thể không đảm bảo chất lượng dịch vụ của mình đối với các bên tham gia giao dịch.
 3. Thiếu sự minh bạch: Một số người mua hoặc người bán bất động sản có thể không được thông tin rõ ràng về các bên môi giới bất động sản hoặc các điều khoản và điều kiện của hợp đồng, gây ra sự thiếu minh bạch trong quá trình giao dịch.
 4. Có thể gây tranh chấp: Trong một số trường hợp, hợp đồng môi giới bất động sản có thể gây ra tranh chấp về việc phân chia hoa hồng, trách nhiệm và các điều khoản khác trong hợp đồng.
 5. Chưa có sự đồng thuận giữa các bên: Hợp đồng môi giới bất động sản chỉ có giá trị khi tất cả các bên đồng ý và tuân thủ các điều khoản trong hợp đồng, nếu một bên không tuân thủ hoặc không đồng ý với các điều khoản trong hợp đồng, sẽ dẫn đến khó khăn trong quá trình giao dịch.

Tóm lại, hợp đồng môi giới bất động sản có một số nhược điểm nhất định, nhưng với sự tư vấn của chuyên gia pháp lý và sự cẩn trọng trong quá trình giao dịch, những nhược điểm này có thể được giảm thiểu và đảm bảo tính chính xác và minh bạch của thông tin trong quá trình giao dịch bất động sản.

Điều kiện thanh lý hợp đồng môi giới bất động sản

Điều kiện thanh lý hợp đồng môi giới bất động sản có thể khác nhau tùy thuộc vào nội dung và điều kiện trong hợp đồng. Tuy nhiên, một số điều kiện chung thường được quy định trong hợp đồng môi giới bất động sản bao gồm:

 1. Thanh lý hợp đồng phải được thực hiện bằng văn bản và được các bên thỏa thuận trước đó.
 2. Nếu hợp đồng đã có phí môi giới được thanh toán, thì việc thanh lý hợp đồng phải được thực hiện với sự đồng ý của cả hai bên, và phí môi giới đã được thanh toán sẽ không được hoàn lại cho bên đã thanh toán.
 3. Nếu hợp đồng chưa có phí môi giới được thanh toán, việc thanh lý hợp đồng có thể được thực hiện một cách đơn giản, tuy nhiên cần được thông báo trước đến các bên liên quan.
 4. Trong trường hợp bất động sản đã được môi giới bởi người môi giới và đã được mua bởi bên mua bất động sản khác, việc thanh lý hợp đồng môi giới cũng cần được thực hiện đầy đủ và chính xác để tránh các tranh chấp và khó khăn phát sinh sau này.

Tóm lại, để thực hiện việc thanh lý hợp đồng môi giới bất động sản một cách chính xác và đầy đủ, các điều kiện và quy định trong hợp đồng cần được tuân thủ và các bên cần phải đồng ý với quyết định thanh lý hợp đồng này.

Xem thêm: Các dự án chung cư cao cấp của tập đoàn Hưng Thịnh Trong năm 2023

 1. Chung cư Hà Nội Melody Residences
 2. Chung cư Moonlight Avenue
 3. Chung cư 9X An Sương
 4. Căn hộ Fiveseasons Homes Vũng Tàu
 5. Chung cư Avatar Thủ Đức
 6. Chung cư Grand Mark Nha Trang
5/5 - (1 bình chọn)

NHẬN BẢNG GIÁ


  *Lưu ý: Thông tin sẽ được bảo mật