Vì một cộng đồng hưng thịnh

0949 600 555

 Logo Hưng Thịnh Land

CEO, CFO, CMO, CLO, CCO, COO là gì? Quyền hạn & trách nhiệm?

CEO, CFO, CMO, CLO, CCO, COO là gì?

CEO: Tổng giám đốc (Chief Executive Officer) là người đứng đầu công ty, quản lý tất cả các hoạt động của công ty và đưa ra các quyết định chiến lược quan trọng.

CFO: Giám đốc tài chính (Chief Financial Officer) là người chịu trách nhiệm về tài chính của công ty, bao gồm quản lý tài chính, kiểm soát ngân sách và báo cáo tài chính.

CMO: Giám đốc tiếp thị (Chief Marketing Officer) là người đứng đầu bộ phận tiếp thị của công ty, chịu trách nhiệm về việc phát triển chiến lược tiếp thị và quảng bá sản phẩm/dịch vụ của công ty.

CLO: Giám đốc pháp lý (Chief Legal Officer) là người chịu trách nhiệm về các vấn đề pháp lý của công ty, bao gồm đưa ra các khuyến nghị pháp lý, quản lý hợp đồng và đại diện cho công ty trong các vụ kiện.

CCO: Giám đốc cộng đồng (Chief Community Officer) là người chịu trách nhiệm về quản lý và phát triển cộng đồng của công ty, bao gồm quản lý mối quan hệ khách hàng, phát triển và quản lý nội dung truyền thông xã hội.

COO: Giám đốc điều hành (Chief Operating Officer) là người đứng đầu các hoạt động hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty, bao gồm quản lý sản xuất, vận hành, mua sắm và dịch vụ khách hàng.

Quyền hạn và trách nhiệm của CEO, CFO, CMO, CLO, CCO, COO?

CEO (Tổng giám đốc):

 • Quyền hạn: Đứng đầu công ty, đưa ra các quyết định chiến lược, xây dựng tầm nhìn và sứ mệnh cho công ty, và quản lý các bộ phận trong công ty.
 • Trách nhiệm: Chịu trách nhiệm về thành công và sự phát triển của công ty, bảo đảm hoạt động công ty theo đúng pháp luật và đạo đức kinh doanh.

CFO (Giám đốc tài chính):

 • Quyền hạn: Quản lý và giám sát tài chính của công ty, bao gồm quản lý ngân sách, đầu tư, kế toán, thu chi và các hoạt động tài chính khác.
 • Trách nhiệm: Đảm bảo rằng công ty hoạt động tài chính hiệu quả, tuân thủ các quy định về kế toán và tài chính, cung cấp thông tin tài chính đầy đủ và chính xác cho các bộ phận trong công ty và các cơ quan bên ngoài.

CMO (Giám đốc tiếp thị):

 • Quyền hạn: Điều hành và quản lý các chiến lược tiếp thị và quảng bá sản phẩm/dịch vụ của công ty, quản lý các hoạt động quảng cáo, PR, truyền thông và tiếp thị trực tuyến.
 • Trách nhiệm: Đảm bảo rằng các hoạt động tiếp thị của công ty đạt được mục tiêu kinh doanh, xây dựng thương hiệu của công ty và tạo sự tương tác tích cực với khách hàng.

CLO (Giám đốc pháp lý):

 • Quyền hạn: Đưa ra khuyến nghị pháp lý, giám sát và quản lý các hoạt động pháp lý của công ty, bao gồm quản lý các vụ kiện, đại diện cho công ty trong các cuộc họp và đàm phán với đối tác.
 • Trách nhiệm: Bảo vệ quyền lợi và lợi ích của công ty, đảm bảo rằng công ty hoạt động hợp pháp và tuân thủ các quy định pháp luật.

CCO (Giám đốc cộng đồng):

 • Quyền hạn: Quản lý và phát triển cộng đồng của công ty, bao gồm quản lý mối quan hệ khách hàng, đưa ra các chiến lược truyền thông xã hội và xây dựng mối quan hệ với cộng đồng.

Xem thêm: Các dự án Hot của tập đoàn Hưng Thịnh Trong năm 2023

 1. Căn hộ Hà Nội Melody Residences
 2. Căn hộ Moonlight Avenue
 3. Căn hộ 9X An Sương
 4. Căn hộ Fiveseasons Homes Vũng Tàu
 5. Căn hộ Avatar Thủ Đức
 6. Căn hộ Grand Mark Nha Trang
5/5 - (1 bình chọn)

NHẬN BẢNG GIÁ


  *Lưu ý: Thông tin sẽ được bảo mật