Vì một cộng đồng hưng thịnh

0949 600 555

 Logo Hưng Thịnh Land

Luật Đầu tư là gì?

Luật Đầu tư là gì?

Luật Đầu tư là một bộ luật của Việt Nam, được ban hành lần đầu vào năm 2005 và có tên đầy đủ là “Luật đầu tư nước ngoài vào Việt Nam”. Luật Đầu tư được ban hành nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào Việt Nam. Bộ luật này quy định các quyền và nghĩa vụ của các nhà đầu tư, các chính sách ưu đãi đối với nhà đầu tư nước ngoài, cơ chế giải quyết tranh chấp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và nhà nước, và quy định về quản lý nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Luật Đầu tư đã được sửa đổi và bổ sung nhiều lần, với phiên bản mới nhất ban hành vào năm 2020 với tên gọi chính thức là “Luật Đầu tư”. Phiên bản này đã thay thế các phiên bản trước đó và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Dưới đây là các điểm chính trong Luật Đầu tư:

 1. Mở rộng đầu tư và nâng cao hiệu quả đầu tư.
 2. Quản lý đầu tư dựa trên định hướng phát triển bền vững, thích ứng với biến động của thị trường và nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội.
 3. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, người lao động và các bên liên quan khác.
 4. Tăng cường vai trò của doanh nghiệp tư nhân trong đầu tư và phát triển kinh tế.
 5. Tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.
 6. Xây dựng cơ chế ưu tiên, khuyến khích đầu tư và phát triển kinh tế – xã hội ở các vùng kinh tế khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo và các vùng biên giới.
 7. Đảm bảo an toàn đầu tư và bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên.
 8. Nâng cao chất lượng đào tạo, quản lý và điều hành nhân lực đầu tư.
 9. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước và các đối tượng đầu tư để quản lý đầu tư và thực hiện các chính sách đầu tư.
 10. Đầu tư nước ngoài được đặt trọng tâm phát triển.
 11. Thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính và tạo môi trường đầu tư thuận lợi.
 12. Tập trung đầu tư vào các lĩnh vực phát triển có hiệu quả, bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn, đảm bảo quốc phòng và an ninh, đảm bảo an sinh xã hội và giảm bớt khoảng cách phát triển giữa các vùng.
 13. Hạn chế đầu tư vào các lĩnh vực không có tính cạnh tranh, bảo vệ tài nguyên, môi trường, xã hội và bảo vệ quyền lợi của người dân.
 14. Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm đầu tư.
 15. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia đầu tư.
 16. Cải thiện chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ để phát triển kinh tế.
 17. Khuyến khích các doanh nghiệp nước ngoài tham gia đầu tư và hợp tác.
 18. Tăng cường hợp tác quốc tế, đưa Việt Nam trở thành một trung tâm kinh tế trong khu vực.
 19. Thúc đẩy công bằng xã hội, bảo vệ quyền lợi của người dân và tôn trọng văn hóa dân tộc.
5/5 - (1 bình chọn)

NHẬN BẢNG GIÁ


  *Lưu ý: Thông tin sẽ được bảo mật