Vì một cộng đồng hưng thịnh

0949 600 555

 Logo Hưng Thịnh Land

Phân tích – Nhận định thị trường bất động sản

Dự báo thị trường bất động sản 6 tháng cuối năm 2021

thi truong bat dong san 6 thang cuoi nam 2021

Căn cứ : Nghị định số 148/2020/NĐ-CPngày 18/12/2020 của Chính phủ. Nghị định số 30/2021/ NĐ-CPngày 26/3/2021 của Chính phủ. Nghị định số 31/2021/ NĐ-CPngày 26/3/2021 của Chính phủ. Nghị quyết số 164/ NQ-CP ngày 05/11/2020, Nghị quyết số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021, Nghị quyết số …

Xem thêm...