Vì một cộng đồng hưng thịnh

0949 600 555

 Logo Hưng Thịnh Land
tong the kn paradise
tong the kn paradise

Chính sách bán hàng Para Draco phê duyệt ngày 20-11-2019

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG KHU BIỆT THỰ NGHỈ DƯỠNG PARA DRACO – DỰ ÁN KN PARADISE

 1. CHƯƠNG TRÌNH CAM KẾT CHO THUÊ
TT ƯU ĐÃI CHI TIẾT
1 Cam kết thu nhập từ CHƯƠNG TRÌNH CHO THUÊ (CTCT) –      Mức cam kết thu nhập từ CTCT Biệt Thự: Khách Hàng nhận được 85% lợi nhuận từ CTCT nhưng không thấp hơn 8% Giá Bán Biệt Thự (chưa bao gồm thuế GTGT)/năm. Thuế thu nhập cá nhân phát sinh từ CTCT do Khách Hàng chịu theo quy định của pháp luật Việt Nam.

–      Thời gian cam kết (Tùy theo điều kiện nào đến trước):

+ 05 (năm) năm kể từ ngày Khách Hàng thanh toán đủ 95% Giá Bán Biệt Thự (bao gồm thuế GTGT); hoặc

+ 05 (năm) năm kể từ ngày Khách Hàng nhận bàn giao Biệt Thự.

–      Điều kiện thanh toán: Chủ Đầu Tư thanh toán Thu Nhập Cam Kết từ CTCT khi Khách Hàng nhận biệt thự hoặc thanh toán đủ 95% Giá Bán Biệt Thự (bao gồm thuế GTGT).

–      Kỳ thanh toán:

+    Kỳ đầu tiên sau 06 tháng kể từ ngày đủ điều kiện.

+    Các kỳ tiếp theo: Thu Nhập Cam Kết được tính toán và chốt số liệu thành 2 (hai) kỳ trong năm tài chính và được công bố vào ngày 30/6 và 31/12 hàng năm.

2 Quyền lợi của Khách Hàng khi tham gia CTCT –      Khách Hàng được sử dụng miễn phí 15 đêm/năm trong 05 năm kể từ ngày Khách Hàng thanh toán đủ và đúng hạn 95% Giá Bán Biệt Thự (bao gồm thuế GTGT).

–      Kể từ năm thứ 6 đến năm thứ 10: Khách Hàng nhận 85% lợi nhuận từ CTCT và được sử dụng miễn phí 15 đêm/năm.

–      Kể từ năm thứ 11 trở đi: Khách Hàng nhận 70% lợi nhuận từ CTCT và được sử dụng miễn phí 15 đêm/năm.

–      Khách Hàng được nhận 01 (môt) thẻ ưu đãi “WYNDHAM DESTINATION CREDIT” với 10.000 (mười ngàn) điểm thưởng/năm, tương đương thời gian nghỉ dưỡng miễn phí là khoảng 07 (bảy) Đêm/năm tại hệ thống Wyndham trong khu vực Châu Á trong suốt 45 năm theo các điều kiện cụ thể mà Wyndham quy định. Trường hợp Khách hàng chuyển nhượng Hợp đồng cho Bên thứ ba thì phải chuyển Quyền sở hữu thẻ cho Khách hàng sở hữu Biệt thự đó.

–      Tặng Thẻ Golf:

+    Chủ Biệt Thự được tặng 01 Thẻ Hội Viên Golf thời hạn 02 năm – trị giá khoản 129 triệu đồng.

+    Miễn phí chuyển nhượng thẻ (10% giá trị).

3 Ngày vận hành & Bàn giao Biệt thự –      Trường hợp Khách hàng ký HĐMB trước Ngày Vận hành Chính Thức Khu biệt thự và đã thanh toán từ 30% giá trị HĐMB, CĐT sẽ thông báo Ngày Bàn giao Biệt thự trước Ngày Vận Hành Chính Thức Khu Biệt thự 45 ngày.

–      Trường hợp đến Ngày Vận Hành Chính chính thức Khách hàng đã thanh toán từ 30% giá trị HĐMB, CĐT và Khách Hàng sẽ bàn giao Biệt Thự để đưa vào vận hành, khi đó Khách Hàng sẽ được nhận Thu Nhập Cam Kết được tính như sau:

(8%/365) x số ngày hưởng thu nhập x (số tiền đã thanh toán/95% giá trị HĐMB) x Số tiền Khách đã thanh toán (chưa bao gồm VAT).

Trong đó: Số ngày hưởng thu nhập được tính từ ngày Khách hàng nhận bàn giao Biệt Thự cho đến ngày khách hàng thanh toán đủ 95% giá trị HĐMB.

 1. TIẾN ĐỘ THANH TOÁN VÀ THỦ TỤC:
 2. Đối với Trường hợp Khách hàng KHÔNG áp dụng Phương án VAY.
Đợt Thời gian

Thanh toán

Tỷ lệ Ghi chú
Đợt 1 Ngay khi ký Hợp Đồng Mua Bán 16.0% Ký HĐMB
Đợt 2 Trong vòng 45 ngày, kể từ ngày ký HĐMB 14.0%
Đợt 3 Trong vòng 90 ngày, kể từ ngày ký HĐMB 10.0%
Đợt 4 Trong vòng 135 ngày, kể từ ngày ký HĐMB 10.0%
Đợt 5 Trong vòng 180 ngày, kể từ ngày ký HĐMB 10.0%
Đợt 6 Trong vòng 225 ngày, kể từ ngày ký HĐMB 10.0%
Đợt 7 Trong vòng 270 ngày, kể từ ngày ký HĐMB 10.0%
Đợt 8 Trong vòng 300 ngày, kể từ ngày ký HĐMB 15%
Đợt 9 Trong vòng 7 ngày kể từ ngày Thông báo nhận Giấy CNQSDĐ, QSHNO&TSGLVĐ. 5.0%
TỔNG CỘNG 100%  
 1. Đối với Khách hàng CÓ áp dụng Phương án VAY Ngân hàng.
Đợt THỜI GIAN

THANH TOÁN

Tỷ lệ % GHI CHÚ
KHÁCH

HÀNG

NGÂN

HÀNG

Đợt 1 Ngay khi ký Hợp Đồng Mua Bán “HĐMB” 16.0% 16.0% Ký HĐMB
Đợt 2 Trong vòng 45 ngày, kể từ ngày ký HĐMB 14.0%  
Đợt 3 Trong vòng 90 ngày, kể từ ngày ký HĐMB 65.0%  
Đợt 4 Khi nhận Giấy Chứng Nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 5.0%
Tổng cộng 35.0% 65.0%  
 1. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TÀI CHÍNH (Ngân hàng cho vay):
Thời gian vay Tối thiểu 05 năm, tối đa 20 năm
Tỷ lệ vay Tối đa 65% Giá bán Biệt Thự bao gồm VAT (Tỷ lệ 65% có thể thay đổi theo Thông báo của CĐT)
Tỷ lệ vay được hỗ trợ lãi suất Tối đa 65% Giá bán Biệt Thự bao gồm VAT
Thời gian hỗ trợ lãi suất 12 tháng kể từ thời điểm giải ngân
Lãi suất trong thời gian hỗ trợ lãi suất 1.      Lãi suất cố định 0% trong 12 tháng đầu.

2.      Ngoài thời gian hỗ trợ lãi suất, Khách Hàng chi trả lãi suất theo quy định của Ngân Hàng tại từng thời điểm.

3.      Điều kiện: Khách Hàng phải vay Ngân hàng của Chủ Đầu Tư giới thiệu.

Ân hạn nợ gốc 12 tháng kể từ thời điểm giải ngân.
Phí trả nợ trước hạn trong thời gian hỗ trợ lãi suất. Theo quy định của Ngân hàng
 1. CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU – ƯU ĐÃI KHÁC:
  • Áp dụng Chung trong các Đợt mở bán
STT Đối tượng được chiết khấu Tỷ lệ Phạm vi áp dụng Ghi chú
Chiết khấu Lãi suất
1 Khách Hàng mua từ 02 (hai) Biệt Thự 0,5% (áp dụng cho cả 2 căn) Áp dụng cho “KH Vay” và “không Vay Ngân Hàng” Tính trên Giá Bán Biệt Thự (bao gồm thuế GTGT) và trừ trực tiếp vào Giá Bán Biệt Thự
2 Khách Hàng không sử dụng Chính Sách Hỗ Trợ Tài Chính ở [Mục 3] của Bảng Chính Sách Bán Hàng này 2,5% Áp dụng cho “không Vay ngân hàng”
3 Khách Hàng thanh toán vượt tiến độ 12%/năm Áp dụng cho “không Vay Ngân Hàng” Tính trên số ngày vượt tiến độ thực tế và được trừ trực tiếp vào giá bán
4 Các đối tượng khác không thuộc các trường hợp nêu trên Chiết khấu 1% Theo đề xuất tại từng thời điểm

Đối với [Khách Hàng Mua Biệt Thự Có Tham Gia CTCT] nêu trên, Giá Bán Biệt Thự làm căn cứ tính [Thu Nhập Cam Kết] là: Giá Bán Biệt Thự sau khi đã áp dụng chính sách chiết khấu, lãi suất theo Bảng trên (“Giá Bán Biệt Thự Áp Dụng Chính Sách”).

(*) Thu Nhập Cam Kết từ CTCT được quy định tại Phụ lục 06 của Hợp Đồng Mua Bán Biệt Thự.

 • Ưu đãi áp dụng riêng vào ngày mở bán
STT Đối tượng được Ưu đãi Ưu đãi Ghi chú
1 Khách hàng Đặt cọc vào Ngày mở bán và ký HĐMB thành công theo đúng tiến độ Chiết khấu 2% + Các ưu đãi khác (nếu có) theo Chính sách Tính trên Giá Bán Biệt Thự (bao gồm thuế GTGT) và trừ trực tiếp vào Giá Bán Biệt Thự
2 Khách hàng Đặt cọc vào Ngày mở bán và Thanh toán nhanh 95% ngay khi ký HĐMB (Không áp dụng cho khách hàng sử dụng chính sách hỗ trợ tài chính tại mục 3) Chiết khấu 2% (mục 1) + 5,5% TT nhanh + 2,5% Không HTTC (Tổng cộng 10%) Tính trên Giá Bán Biệt Thự (bao gồm thuế GTGT) và trừ trực tiếp vào Giá Bán Biệt Thự
 1. CHƯƠNG TRÌNH DÀNH CHO KHÁCH HÀNG KHÔNG NHẬN THU NHẬP CAM KẾT TỪ CTCT TRONG 02 NĂM ĐẦU TIÊN:
 • Đối với Khách Hàng không nhận [Thu Nhập Cam Kết] từ CTCT trong 02 năm đầu tiên (chỉ nhận từ năm thứ 03 đến năm thứ 05), thì được áp dụng thêm chính sách chiết khấu là: 16% [Giá Bán Biệt Thự Áp Dụng Chính Sách] và trừ trực tiếp vào Giá Bán Biệt Thự; theo đó, Giá Bán Biệt Thự trong trường hợp này được tính như sau:

Giá Bán Biệt Thự = [Giá Bán Biệt Thự Áp Dụng Chính Sách] – 16% [Giá Bán Biệt Thự Áp Dụng Chính Sách]

[Thu Nhập Cam Kết] từ năm thứ 03 đến hết năm thứ 05: vẫn được tính trên [Giá Bán Biệt Thự Áp Dụng Chính Sách].

 • Trường hợp Khách Hàng có nhu cầu vay vốn Ngân Hàng, thì Chủ Đầu Tư sẽ hỗ trợ lãi suất vay trên 65% [Giá Bán Biệt Thự] cho Khách Hàng.
 1. TÊN THƯƠNG MẠI CỦA KHU BIỆT THỰ

Khu Biệt Thự theo Phụ Lục [DANH SÁCH BIỆT THỰ MÔI GIỚI] có Tên Thương Mại là: PARA DRACO.

TP. Cam Ranh, Ngày 20 tháng 11 năm 2019

CÔNG TY TNHH KN CAM RANH

GIÁM ĐỐC

5/5 - (1 bình chọn)

NHẬN BẢNG GIÁ


  *Lưu ý: Thông tin sẽ được bảo mật