Vì một cộng đồng hưng thịnh

0949 600 555

 Logo Hưng Thịnh Land

Luật Đất đai là gì?

Luật Đất đai là gì?

Luật Đất đai là một bộ luật quan trọng của Việt Nam, với đầy đủ tên gọi là Luật Đất đai số 45/2013/QH13. Bộ luật này được Quốc hội Việt Nam thông qua vào ngày 29 tháng 11 năm 2013 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2014.

Luật Đất đai được xem như là cơ sở pháp lý quan trọng và quy định chi tiết về quản lý, sử dụng, thu hồi, tái chia đất, bồi thường, giải quyết tranh chấp đất đai ở Việt Nam. Ngoài ra, Luật Đất đai cũng quy định các quyền và nghĩa vụ của người dân, tổ chức, doanh nghiệp, nhà nước trong việc quản lý đất đai, đồng thời nêu rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến vấn đề đất đai.

Các quy định chính trong Luật Đất đai bao gồm quy định về quyền sử dụng đất, định giá đất, quy hoạch đất đai, chuyển nhượng đất, bồi thường và giải quyết tranh chấp đất đai, tài sản gắn liền với đất và các vấn đề khác liên quan đến đất đai.

Các quy định chính trong Luật Đất đai 2013

Luật Đất đai của Việt Nam được ban hành vào năm 2013, bao gồm 10 chương và 76 điều quy định về quản lý, sử dụng đất đai. Dưới đây là một số quy định chính trong Luật Đất đai:

 1. Đất thuộc quyền nhà nước: Luật Đất đai quy định rõ việc quản lý, sử dụng, thu hồi đất thuộc quyền nhà nước và cơ chế chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các tổ chức, cá nhân.
 2. Quy hoạch đất đai: Luật Đất đai quy định về việc lập, phê duyệt, thực hiện và kiểm tra quy hoạch đất đai.
 3. Quyền sử dụng đất đai: Luật Đất đai quy định về việc cấp, thay đổi, thu hồi, chuyển nhượng và bảo vệ quyền sử dụng đất đai.
 4. Đất nông nghiệp: Luật Đất đai quy định về việc quản lý, sử dụng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp và đất lâm nghiệp.
 5. Đất trong khu quy hoạch đô thị: Luật Đất đai quy định về việc quản lý, sử dụng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong khu quy hoạch đô thị.
 6. Trách nhiệm bồi thường và giải phóng mặt bằng: Luật Đất đai quy định về việc giải phóng mặt bằng, bồi thường và hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất của cá nhân, hộ gia đình, tổ chức.
 7. Quản lý đất đai ở khu vực biên giới, đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số: Luật Đất đai quy định rõ việc quản lý, sử dụng đất đai ở các khu vực đặc biệt như biên giới, đảo, vùng sâu, vùng xa và vùng dân tộc thiểu số.

Một số quy định chính trong Luật Đất đai bao gồm:

 1. Quyền sử dụng đất đai: Luật Đất đai quy định về các quyền liên quan đến đất đai, bao gồm quyền sử dụng, quyền thuê, quyền cho thuê, quyền tạm sử dụng, quyền thu hồi đất và quyền sử dụng đất đối với các mục đích cụ thể như xây dựng, sản xuất nông nghiệp, thủy lợi, giao thông vận tải, khu đô thị, đô thị mới, khu công nghiệp, khu dân cư và đất tôn giáo.
 2. Quản lý đất đai: Luật Đất đai quy định về việc quản lý đất đai, bao gồm quản lý đăng ký quyền sử dụng đất đai, quản lý và phân bổ đất đai, kiểm soát việc sử dụng đất đai, quản lý quy hoạch đất đai, quản lý việc cho thuê đất đai, đấu giá đất đai và giải quyết tranh chấp đất đai.
 3. Tài sản trên đất đai: Luật Đất đai quy định về việc quản lý tài sản trên đất đai, bao gồm việc cấp phép sử dụng tài sản trên đất đai, quản lý tài sản trên đất đai thuộc sở hữu nhà nước và tài sản trên đất đai thuộc sở hữu tư nhân.
 4. Chuyển đổi mục đích sử dụng đất đai: Luật Đất đai quy định về quy trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất đai, bao gồm việc đánh giá tác động môi trường, xây dựng quy hoạch sử dụng đất, cấp phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất và giải quyết tranh chấp liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất đai.
 5. Khoanh vùng đất đai: Luật Đất đai quy định về việc khoanh vùng đất đai, bao gồm việc đăng ký khoanh vùng đất đai, xác định đất trồng lúa và đất nông nghiệp khác, giải quyết tranh chấp liên quan đến khoanh vùng đất đai và quản lý việc sử dụng đất đai trong các khu vực.
5/5 - (1 bình chọn)

NHẬN BẢNG GIÁ


  *Lưu ý: Thông tin sẽ được bảo mật