Vì một cộng đồng hưng thịnh

0949 600 555

Tiến độ dự án Hưng Thịnh

Richmond City ngày 30/11/2018

Richmond City ngày 30/11/2018

Hình ảnh tổng thể block Glory Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 24 block Glory Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 24 block Glory Xây tường bao căn hộ tầng 19 block Glory Xây tường bao căn hộ tầng 19 block Glory Tô tường căn hộ tầng 11 …

Xem thêm...