Vì một cộng đồng hưng thịnh

0949 600 555

    Tiến độ dự án Hưng Thịnh

    Richmond City ngày 30/11/2018

    Richmond City ngày 30/11/2018

    Hình ảnh tổng thể block Glory Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 24 block Glory Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 24 block Glory Xây tường bao căn hộ tầng 19 block Glory Xây tường bao căn hộ tầng 19 block Glory Tô tường căn hộ tầng 11 …

    Xem thêm...