Vì một cộng đồng hưng thịnh

0949 600 555

 Logo Hưng Thịnh Land
Ban do Tong the Thanh My Loi 5530 x 3802
Ban do Tong the Thanh My Loi 5530 x 3802

Đất nền phường Thạnh Mỹ Lợi quận 2

Thạnh Mỹ Lợi là một phường trung tâm của quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Phường Thạnh Mỹ Lợi có diện tích 12,83 km², dân số năm 1999 là 8355 người, mật độ dân số đạt 651 người/km²

I- GIỚI THIỆU QUẬN 2

Quận 2 được thành lập ngày 01 tháng 4 năm 1997 trên cơ sở tách ra từ 05 xã Bình Trưng, Thạnh Mỹ Lợi, Cát Lái, An Khánh, An Phú thuộc huyện Thủ Đức theo Nghị định số 03/NĐ-CP ngày 06/01/1997 của Chính phủ. Quận 2 nằm ở phía Đông của thành phố Hồ Chí Minh, trên tả ngạn sông Sài Gòn.

Phía Bắc giáp quận Thủ Đức, Bình Thạnh (qua sông Sài Gòn và sông Rạch Chiếc).

Phía Nam giáp quận 7, huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai (qua sông Sài Gòn và sông Đồng Nai).

Phía Đông giáo quận 4, quận 1, quận Bình Thạnh (qua sông Sài Gòn). Từ năm xã thuộc huyện Thủ Đức: An Phú, An Khánh, Thủ Thiêm, Bình Trưng và Thạnh Mỹ Lợi. Hiện nay quận 2 chia thành 11 phường gồm:

Bản đồ tổng thể quy hoạch phường Thạnh Mỹ Lợi quận 2
Bản đồ tổng thể quy hoạch phường Thạnh Mỹ Lợi quận 2

(Bạn click vào hình ảnh để phóng to)

1. Phường An Phú trên cơ sở 1.042 ha diện tích tự nhiên và 6.724 nhân khẩu của xã An Phú.

– Phường An Phú có 1.042 ha diện tích tự nhiên và 6.724 nhân khẩu.

2. Phường Thảo Điền trên cơ sở 375 ha diện tích tự nhiên và 6.714 nhân khẩu của xã An Phú.

– Phường Thảo Điền có 375 ha diện tích tự nhiên và 6.714 nhân khẩu.

3. Phường An Khánh trên cơ sở 169 ha diện tích tự nhiên và 12.865 nhân khẩu của xã An Khánh.

Phường An Khánh có 169 ha diện tích tự nhiên và 12.865 nhân khẩu.

4. Phường Bình Khánh trên cơ sở 226 ha diện tích tự nhiên và 6.580 nhân khẩu của xã An Khánh.

– Phường Bình Khánh có 226 ha diện tích tự nhiên và 6.580 nhân khẩu.

5. Phường Bình An trên cơ sở 169 ha diện tích tự nhiên và 6.774 nhân khẩu của xã An Khánh.

– Phường Bình An có 169 ha diện tích tự nhiên và 6.774 nhân khẩu.

6. Phường Thủ Thiêm trên cơ sở 135 ha diện tích tự nhiên và 9.325 nhân khẩu của xã Thủ Thiêm.

– Phường Thủ Thiêm có 135 ha diện tích tự nhiên và 9.325 nhân khẩu.

7. Phường An Lợi Đông trên cơ sở 385 ha diện tích tự nhiên và 5.068 nhân khẩu của xã Thủ Thiêm.

– Phường An Lợi Đông có 385 ha diện tích tự nhiên và 5.068 nhân khẩu.

8. Phường Bình Trưng Tây trên cơ sở 222 ha diện tích tự nhiên và 7.832 nhân khẩu của xã Bình Trưng.

– Phường Bình Trưng Tây có 222 ha diện tích tự nhiên và 7.832 nhân khẩu.

9. Phường Bình Trưng Đông trên cơ sở 345 ha diện tích tự nhiên và 10.496 nhân khẩu của xã Bình Trưng.

– Phường Bình Trưng Đông có 345 ha diện tích tự nhiên và 10.496 nhân khẩu.

10. Phường Cát Lái trên cơ sở 669 ha diện tích tự nhiên và 6.567 nhân khẩu của xã Thạnh Mỹ Lợi.

– Phường Cát Lái có 669 ha diện tích tự nhiên và 6.567 nhân khẩu.

11. Phường Thạnh Mỹ Lợi trên cơ sở 1.283 ha diện tích tự nhiên và 7.091 nhân khẩu của xã Thạnh Mỹ Lợi.

– Phường Thạnh Mỹ Lợi có 1.283 ha diện tích tự nhiên và 7.091 nhân khẩu.

II-CÁC DỰ ÁN ĐẤT NỀN TẠI PHƯỜNG THẠNH MỸ LỢI QUẬN 2

 1. Dự án Phú Nhuận Sông Giồng phường Thạnh Mỹ Lợi quận 2

Bản đồ dự án Phú Nhuận sông giồng phường Thạnh Mỹ Lợi
Bản đồ dự án Phú Nhuận sông giồng phường Thạnh Mỹ Lợi

(Bạn click vào hình ảnh để phóng to)

2. Dự án Tuổi Trẻ phường Thạnh Mỹ Lợi

Bản đồ dự án Tuổi Trẻ phường Thạnh Mỹ Lợi
Bản đồ dự án Tuổi Trẻ phường Thạnh Mỹ Lợi

(Bạn click vào hình ảnh để phóng to)

3. Dự án Cty Phát Triển Nhà phường Thạnh Mỹ Lợi

Bản đồ Dự án Cty Phát Triển Nhà phường Thạnh Mỹ Lợi
Bản đồ Dự án Cty Phát Triển Nhà phường Thạnh Mỹ Lợi

(Bạn click vào hình ảnh để phóng to)

4. Dự án khu Văn Minh phường Thạnh Mỹ Lợi

Bản đồ dự án khu Văn Minh phường Thạnh Mỹ Lợi
Bản đồ dự án khu Văn Minh phường Thạnh Mỹ Lợi

(Bạn click vào hình ảnh để phóng to)

5. Dự án Thế Kỷ phường Thạnh Mỹ Lợi

Bản đồ Dự án Thế Kỷ phường Thạnh Mỹ Lợi
Bản đồ Dự án Thế Kỷ phường Thạnh Mỹ Lợi

(Bạn click vào hình ảnh để phóng to)

6. Dự án khu Thế Minh phường Thạnh Mỹ Lợi

Bản đổ dự án khu Thế Minh phường Thạnh Mỹ Lợi
Bản đổ dự án khu Thế Minh phường Thạnh Mỹ Lợi

(Bạn click vào hình ảnh để phóng to)

7. Dự án HUY HOÀNG phường Thạnh Mỹ Lợi

Bản đồ dự án HUY HOÀNG phường Thạnh Mỹ Lợi
Bản đồ dự án HUY HOÀNG phường Thạnh Mỹ Lợi

(Bạn click vào hình ảnh để phóng to)

8. Dự án HÀ ĐÔ phường Thạnh Mỹ Lợi

Bản đồ Dự án HÀ ĐÔ phường Thạnh Mỹ Lợi
Bản đồ Dự án HÀ ĐÔ phường Thạnh Mỹ Lợi

(Bạn click vào hình ảnh để phóng to)

9. Dự án Phú Nhuận 1-2 phường Thạnh Mỹ Lợi

Bản đồ Dự án Phú Nhuận 1-2 phường Thạnh Mỹ Lợi
Bản đồ Dự án Phú Nhuận 1-2 phường Thạnh Mỹ Lợi

(Bạn click vào hình ảnh để phóng to)

10. Dự án Trung Tiến phường Thạnh Mỹ Lợi

Bản đồ Dự án Trung Tiến phường Thạnh Mỹ Lợi
Bản đồ Dự án Trung Tiến phường Thạnh Mỹ Lợi

(Bạn click vào hình ảnh để phóng to)

11. Dự án Cty Đá Bình Dương phường Thạnh Mỹ Lợi

Bản đồ Dự án Cty Đá Bình Dương phường Thạnh Mỹ Lợi
Bản đồ Dự án Cty Đá Bình Dương phường Thạnh Mỹ Lợi

(Bạn click vào hình ảnh để phóng to)

12. Dự án Sài Gòn IPD phường Thạnh Mỹ Lợi

Bản đồ Dự án Sài Gòn IPD phường Thạnh Mỹ Lợi
Bản đồ Dự án Sài Gòn IPD phường Thạnh Mỹ Lợi

(Bạn click vào hình ảnh để phóng to)

13. Dự án Tái Định Cư khu 1 – phường Thạnh Mỹ Lợi

Bản đồ Dự án Tái Định Cư khu 1 - phường Thạnh Mỹ Lợi
Bản đồ Dự án Tái Định Cư khu 1 – phường Thạnh Mỹ Lợi

(Bạn click vào hình ảnh để phóng to)

14. Dự án Quang Trung phường Thạnh Mỹ Lợi

Bản đồ Dự án Quang Trung phường Thạnh Mỹ Lợi
Bản đồ Dự án Quang Trung phường Thạnh Mỹ Lợi

(Bạn click vào hình ảnh để phóng to)

15. Khu Villas Thủ Thiêm phường Thạnh Mỹ Lợi

Bản đồ Khu Villas Thủ Thiêm phường Thạnh Mỹ Lợi
Bản đồ Khu Villas Thủ Thiêm phường Thạnh Mỹ Lợi

(Bạn click vào hình ảnh để phóng to)

16. Dự án Thế Kỷ 21 phường Thạnh Mỹ Lợi (đổi tên thành Sài Gòn Mystery Villas)

nha pho biet thu saigon mystery villas

TỔNG QUAN DỰ ÁN SAIGON MYSTERY VILLAS QUẬN 2

Tên dự án: SAIGON MYSTERY VILLA

Vị trí: Đường Bát Nàn, P. Thạnh Mỹ Lợi và Bình Trưng Tây, Quận 2, TP.HCM

Diện tích toàn khu: 14,59ha

Mật độ xây dựng: 40.64%

Quy mô dự án: Nhà phố – Biệt Thự – Căn hộ

+ Nhà Phố Saigon Mystery: 279 nền

+ Saigon Mystery Villa: 72 nền

+ Căn hộ Saigon Mystery Villa: 800 căn (Dự kiến)

Tổ hợp khu Compoud khép kín & An ninh.

Pháp lý: 1/500 (Xem pháp lý dự án Saigon Mystery Villa)

Bảo lãnh và hỗ trợ: Ngân hàng BIDV (Xem văn bản Bảo lãnh NH BIDV của SaiGon Mystery Villa)

Hình thức: Sở hữu lâu dài.

SAIGON MYSTERY VILLAS – LUXURY RIVERSIDE

KHU COMPOUND ĐẲNG CẤP TẠI THẠNH MỸ LỢI QUẬN 2

VỊ THẾ ĐỘC TÔN BÊN SÔNG SÀI GÒN – SAIGON MYSTERY VILLA

SAIGON MYSTERY VILLAS – Chương trình đặc biệt khách hàng mua tháng 01/2018:

Chiết khấu 3% – 24%/năm

Thanh toán ký Hợp đồng mua bán 30%

Hỗ trợ xây dựng đến 400 Triệu – 1,6 tỷ giá trị Hợp đồng

Tiện ích đẳng cấp cho giới thượng lưu: Hồ bơi, GYM, Cafe, Nhà hàng, Sân tenis, cầu lông, công viên dạo bộ gần 2ha….

Đơn vị quản lý nổi tiếng CBRE sẽ tư vấn vận hành dự án SaiGon Mystery Quận 2.

Ngân hàng BIDV cam kết bảo lãnh bàn giao từng lô dự án SaiGon Mystery và hỗ trợ vay tối đa 70% cho khách hàng.

=> GIÁ SAIGON MYSTERY (81 Triệu/m2 – 100 Triệu/m2) – Thanh toán 30%.

=> GIÁ SÀI GÒN MYSTERY ĐẶC BIỆT (73 Triệu/m2 – 90 Triệu/m2) – Thanh toán 98%.

Được phát triển với những tiêu chuẩn đẳng cấp hướng tới nhóm khách hàng thượng lưu, Saigon Mystery Villas như một tổ ấm sang trọng mang đến những đặc quyền dành cho chủ nhân, đảm bảo một cuộc sống xứng tầm với gia chủ.

SaiGon Mystery Villas là sản phẩm đầu tiên của Tập đoàn Hưng Thịnh tại khu vực quận 2, bao gồm: Nhà phố, biệt thự và căn hộ view sông Sài Gòn, đang là tâm điểm của thị trường khu Đông, sự lựa chọn chất lượng cho nhà đầu tư lẫn khách hàng an cư.

Dự án SaiGon Mystery Villas Quận 2 tọa lạc vị trí Đắc địa – Độc tôn tại Trung tâm quận 2, TP. Hồ Chí Minh. SaiGon Mystery Villas là điểm hợp lưu của sông Sài Gòn và đặc biệt là Mystery Sài Gòn Quận 2 có một ưu thế đặc biệt nằm gần ngay dự án Đảo Kim Cương. Tại đây định hình một phong cách sống đầy tinh tế khởi đầu xu hướng mới “Sống thượng lưu giữa thiên nhiên hài hòa”. Vị thế tài lộc bậc nhất trong khu vực.

Khách cần quan tâm gì về dự án SaiGon Mystery Villa Quận 2

Khởi công cầu bắt qua Đảo Kim Cương Quận 2 tháng 9/2017

Vi Tri Saigon Mystery Villas

Lý do khách hàng lựa chọn Sản phẩm SaiGon Mystery Villas

Vị trí ĐỘC TÔN tại Trung tâm Hành Chính Quận 2

Tiện ích ĐẲNG CẤP cho chủ nhân: Hồ bơi nội khu 500m2, 2 sân tennis, công viên 2ha ven sông…

ĐẤT VÀNG hội tụ nhiều Chủ đầu tư lớn và uy tín trong nước và nước ngoài phát triển.

Nhà phố & Biệt thự Compound DUY NHẤT tại Thạnh Mỹ Lợi Quận 2

Liền kề TRUNG TÂM Hành chính Thành phố.

MẶT TIỀN sông Sài Gòn rộng và thoáng mát, View trung tâm Quận 1 đẹp nhất

Là nơi giao thương, kinh doanh SẦM UẤT nhất trong khu vực P. Thạnh Mỹ Lợi

Được phát triển ĐỒNG BỘ quy mô tại TT Hành Chính Quận 2

Chủ đầu tư UY TÍN trên thị trường Bất động sản với những sản phẩm: Golden Bay Bãi Dài, Cam Ranh Mystery Villas, Sentosa Villa Mũi Né…và nhiều sản phẩm căn hộ TP. Hồ Chí Minh

Pháp lý RÕ RÀNG (1/500 đã được phê duyệt) và Ngân hàng BIDV tài trợ dự án Saigon Mystery Villas.

Phoi canh du an Saigon Mystery Villas

DANH SÁCH ĐẤT NỀN QUẬN 2 CẦN BÁN

Đât Dự Án Thạnh Mỹ Lợi – Khu Thế Minh – 10×19 – Vị Trí Đẹp

Cần tiền bán gấp nền biệt thự KDC ThếMinh, kế khu Huy Hoàng và Thế Kỷ, nằm trong tổng thể DA Thạnh Mỹ Lợi, trung tâm ủy ban Q2, vị trí đẹp, giao thông thuận tiện, cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, tiện ích đầy đủ.

– DT: Lô 43: 10x19m. Giá 74,5tr.

Đất Nền Dự Án Thạnh Mỹ Lợi – Khu Thế Minh – Sổ Đỏ – Giá Rẻ

Đất nền dự án Thế Minh, Dt 10x19m, ngay cạnh UBQ2, TTTM, trường học, KDC đông, vị trí đẹp, an ninh tốt nhất khu vực, Giá rẻ nhất thị trường chỉ 85tr/m2

Ban dat nen Thanh My Loi quan

Đất Nền Thạnh Mỹ Lợi – Dự Án Thế Minh – Vị Trí Đẹp – Giá Rẻ

Đất nền giá rẻ quận 2, lô số 17, dự án Thế Minh, DT 10x19m,Hướng ĐN, ngay sát Ủy Ban Quận 2, TTTM, trường học, vị trí đẹp, giá rẻ tiện kinh doanh, đầu tư sinh lời cao, Giá 77tr/m2. Cam kết giá rẻ nhất thị trường

Cần tiền bán 1 lô đất biệt thự thuộc dự án Thế Minh, vị trí đẹp, đường thông, sổ hồng, cơ sở hạ tầng hoàn thiện, dân cư đông, ngay UBND Q. 2, thuận tiện đi lại, an ninh tốt, kế bên là Sông Giồng rất thích hợp cho việc nghỉ dưỡng:

 • – DT: 11x20m đường thông, ngay sát đường Trương Văn Bang, giá bán 75tr/m2.
 • – DT: 13x19m căn góc 2MT giá bán 92tr/m2.
 • – DT: 10x25m đường 20m, giá bán 82tr/m2.
 • – DT: 8x20m đối diện công viên, giá bán 75tr/m2.
 • – DT: 10x21m đối diện công viên, giá bán 70tr/m2.

Bán đất khu Thạnh Mỹ Lợi – Q2 – TPHCM.

 • – Lô 39 Thế Minh giá 72 tr/m2. Diện tích 245m2.
 • – Huy Hoàng lô. H đối diện công viên giá 74 tr/m2.
 • – E giá 95tr/m2.
 • – B giá 80tr/m2.
 • – C giá 85tr/m2.
 • – Lô E phú nhuận 2 giá 71tr/m2.
 • – Trung Tiến lô A9 giá 85tr/m2 DT: 7*22m.
 • B45 giá 100tr/m2.
 • – Khu 1 lô A14, A23 giá 78 tr/m2.
 • Lô P6, P13 giá 75 tr/m2.
 • T4 giá 75 tr/m2.
 • I3-4 giá 73 tr/m2.

Cơ hội vàng đầu tư lướt sóng, xây cầu Đảo Kim Cương. Vị trí gần trung tâm hành chính MTS sông Sài Gòn, Đảo Kim Cương, Quận 2, vị trí đẹp gần khu thương mại, khu vực tiện để ở, kinh doanh và đầu tư, tất cả đều có sổ đỏ.

Dự án Huy Hoàng:

 • Lô A 8x20m giá 70tr/m2 đường 12m.
 • Lô B 4x20m giá 84tr/m2 đường thông 12m.
 • Lô B 8x28m giá 74tr/m2 đường 12m.
 • Lô B 8x20m giá 150tr/m2, đường 40m Trương Văn Bang.
 • Lô C 5x20m giá 97tr/m2 đường 25m Tạ Hiện.
 • Lô C 5x20m giá 70tr/m2 góc 2 mặt tiền.
 • Lô E 5x20m giá 63tr/m2 đường 12m.
 • Lô F 5x20m giá 70tr/m2 đường 12m.
 • Lô F 5x20m giá 95tr/m2 đường 20m TTTM đường Nguyễn Thanh Sơn.
 • Lô H 5x20m giá 75tr/m2 đường 12m.
 • Lô H 5×20 giá 87tr/m2 đường 20m.
 • Lô R 8x20m giá 85tr/m2 đường 20m đường Nguyễn Văn Kỉnh.
 • Lô S 8x28m giá 38tr/m2 đường 12m.
 • Lô S 7.2x20m giá 95tr/m2 đường 20m.
 • Lô O 8x20m giá 50tr/m2 đường 12m.
 • Lô T 8x20m giá 135tr/m2 đường 40m đường Trương Văn Bang. Lô góc.
 • Lô I 8x20m, giá 87tr/m2 đường 12m góc 2MT.
 • Lô I 7.6x20m giá 85 tr/m2 đường 20m góc 2MT.
 • Lô K 8x20m, giá 85trđ/m2.

Ban dat nen Thanh My Loi quan

Biệt thự.

 • Lô J 15×18.5m giá 80tr/m2 đường 12m.
 • Lô L 16×20.9m giá 95tr/m2 đường 60m Nguyễn An.
 • Lô N 16x20m giá 76tr/m2 đường 16m.
 • Lô P 16x20m giá 79tr/m2 đường 12m.
 • Lô U 15x20m giá 98tr/m2.

Dự án Villa Thủ Thiêm.

 • Lô L 8x23m, giá 74tr/m2.
 • Lô K 8x20m, giá 73tr/m2.
 • Lô M 8x20m giá 84tr/m2 đường 24m.
 • Lô N 8x22m giá 84tr/m2. Đường 24m.
 • Lô R 8x28m giá 70tr/m2 đường 12m.
 • Lô A 14x23m giá 79tr/m2.
 • Lô B 303m2 giá 75tr/m2 đường 20m góc 2MT.
 • Lô C 15.4x24m giá 80tr/m2 đường 12m.
 • Lô D 10x22m giá 78tr/m2 đường 12m.
 • Lô D 10x23m giá 79tr/m2 đường 20m.
 • Lô E 14x20m giá 77tr/m2 đường 20m.
 • Lô G 12,6x27m giá 75tr/m2 đường 12m.
 • Lô G 12x28m giá 75tr/m2 đường 20m.
 • Lô O 10x23m giá 77tr/m2 đường 12m.
 • Lô I 10x20m giá 70tr/m2 đường 12m.
 • Lô Q 10x22m giá 95tr/m2 đường 24m góc 2MT.

Khu PN.

 • Lô G DT 7×18,5m giá 75tr/m2.
 • Lô G DT 7×18,5m giá 70 tr/m2 đường thông.
 • Lô E, G DT 7×18,5m giá 73tr/m2.
 • Lô D DT 7×18,5m giá 73tr/m2.
 • Lô D DT 7×18,5m gá 75tr/m2.
 • Lô A DT 7×18,5m giá 75tr/m2.

PN4.

 • Lô A DT 5×21,5m giá 72tr/m2.
 • Lô C DT 5x18m giá 75tr/m2.
 • Lô D DT 5x18m giá 77tr/m2.
 • Lô F DT 5×21,5m giá 70tr/m2.
 • Lô B DT 5x18m giá 77tr/m2.
 • ……………….

Dự án Thế Kỉ 21.

 • Lô D 10x27m giá 126tr/m2 đường Bát Nàn.
 • Lô B 8x20m, giá 111tr/m2 đường 12m.
 • Lô C 10.5×23.5m, giá 115tr/m2.
 • Lô F 12×20.5m giá 128tr đường 12m góc 2 mặt tiền.
 • Lô F2 5.5×20.5m giá đường 40m Trương Văn Bang.
 • Lô G1 5x22m, giá 115tr/m2.
 • Lô G2 5.5x22m, giá 107tr/m2, đường 40m Trương Văn Bang.
 • Lô G2 5x22m, giá 122tr/m2, đường 40m Trương Văn Bang.
 • Lô G2 10x22m giá 142tr/m2 đường 40m Góc 2 mặt tiền Trương Văn Bang.

Dự án Hà Đô.

 • DT: 8×17.5m giá 10.6 tỷ đường 12m.
 • DT: 8x20m giá 30 tỷ đường 40m Trương Văn Bang.
 • DT: 16x20m giá 45 tỷ đường 40m Trương Văn Bang.

Nhà phố Huy Hoàng:

 • Lô A, 7.75x20m, đường 12m, giá 70 tr/m2.
 • Lô B, 8x20m, giá 165 tr/m2, đường 40m Trương Văn Bang.
 • Lô C, 5x20m, giá 120 tr/m2, đường 25m.
 • Lô E, 5×20.5m, giá 100 tr/m2, đường 20m Lê Hiến Mai.
 • Lô F, 5x22m, giá 70tr/m2 đường 12m,
 • Lô F, 5x20m, giá 96tr/m2, đường 20m Nguyễn Thanh Sơn.
 • Lô H, 5x20m, đường 12m, giá 75tr/m2.
 • Lô H, 5x20m, giá 93tr/m2 đường 20m Đặng Như Mai.
 • Lô R, 8x20m, giá 78tr/m2, đường 20m.
 • Lô S, 8x18m, giá 80tr/m2, đường 12m.
 • Lô O, 8x20m, giá 86tr/m2, đường 12m.
 • Lô T, 8x20m, giá 88tr/m2, đường 12m.
 • Lô T, 8x20m, giá 160tr/m2. Đường 40m. Trương Văn Bang.
 • Lô I, 8x28m, giá 72tr/m2, đường 12m.
 • Lô K, 8x20m, giá 78tr/m2.
 • Lô M, 8x20m, đường 12m, giá 82tr/m2.

Ban dat nen Thanh My Loi quan

Biệt thự Huy Hoàng:

 • Lô N, 15.5x20m, đường 12m, giá 97tr/m2.
 • Lô P, 15x20m, đường 20m, giá 95tr/m2 Đặng Như Mai.
 • Lô Q, 15x20m, đường 20m, giá 95tr/m2, Đặng Như Mai.
 • Lô V, 16x21m, giá 180tr/m2, mặt tiền sông Sài Gòn.
 • Lô P, 15x20m, mặt tiền sông cũ, giá 105tr/m2.

Dự án Villa Thủ Thiêm.

 • Lô D 10x22m, giá 72tr/m2, đường 12m.
 • Lô L 8x23m, giá 74tr/m2, đường 12m.
 • Lô K 8x20m, giá 75tr/m2, đường 12m.
 • Lô C 15.4x24m, giá 76tr/m2, đường 12m.
 • Lô O 10x23m, giá 75tr/m2, đường 12m.
 • Lô P 10x24m giá 75tr/m2 đường 12m.

Dự án Phú Nhuận 1 – 2.

 • Lô A 7x19m, giá 125tr/m2 đường 40m Trương Văn Bang.
 • Lô B 7×19 giá 123tr/m2 đường 40m Trương Văn Bang.
 • Lô D 7×18,5m, giá 94tr/m2, đường 12m.
 • Lô C 7×18.5m, giá 90tr/m2, đường 20m.
 • Lô I 7x18m, giá 93tr/m2, đường 12m.

Dự án Phú Nhuận 4.

 • Lô D 5x18m, giá 82tr/m2.
 • Lô B 5x18m, giá 82tr/m2.
 • Lô F 5×21.5m, giá 85tr/m2.
5/5 - (5 bình chọn)

NHẬN BẢNG GIÁ


  *Lưu ý: Thông tin sẽ được bảo mật