Vì một cộng đồng hưng thịnh

0949 600 555

 Logo Hưng Thịnh Land

Quy hoạch 1/500 là gì?

Quy hoạch 1/500 là gì?

Quy hoạch 1/500 là một dạng quy hoạch xây dựng được sử dụng trong quản lý đất đai và phát triển đô thị. Nó là một kế hoạch chi tiết cho một khu vực cụ thể, bao gồm vị trí, hình dạng, kích thước và mật độ xây dựng của các công trình xây dựng như nhà ở, khu công nghiệp, khu thương mại, cơ sở hạ tầng và các công trình khác. Quy hoạch 1/500 thường được lập theo quy trình qui định bởi pháp luật về quy hoạch đô thị, đất đai và xây dựng.

Một quy hoạch 1/500 bao gồm các thông tin cơ bản như:

 • Biên độ của đất và các công trình xây dựng.
 • Mật độ xây dựng và khu vực giải trí, cây xanh, đường giao thông, hệ thống cấp thoát nước, điện, đèn chiếu sáng.
 • Vị trí và quy mô của các công trình công cộng như trường học, bệnh viện, nhà văn hóa, công viên, chợ, trạm xăng, siêu thị và các công trình khác.

Quy hoạch 1/500 là một công cụ hữu hiệu giúp quản lý đất đai và phát triển đô thị một cách hợp lý và bền vững. Nó định hướng cho việc sử dụng đất và xây dựng trong khu vực được quy hoạch, giúp ngăn ngừa các hoạt động xây dựng trái phép, góp phần bảo vệ môi trường, cải thiện chất lượng cuộc sống và nâng cao giá trị của khu vực đó.

Xem thêm: Dự án Hưng Thịnh đang mở bán

Ý nghĩa của quy hoạch chi tiết 1/500

Quy hoạch chi tiết 1/500 là một dạng quy hoạch xây dựng chi tiết hơn, được lập trên cơ sở quy hoạch chung của địa phương như quy hoạch 1/2000 hoặc quy hoạch 1/5000. Quy hoạch chi tiết 1/500 đặc biệt quan trọng trong việc chỉ định vị trí, hình dạng, kích thước và mật độ xây dựng của các công trình xây dựng cụ thể như nhà ở, khu công nghiệp, khu thương mại, cơ sở hạ tầng và các công trình khác.

Quy hoạch chi tiết 1/500 có ý nghĩa quan trọng trong việc:

 1. Định hướng phát triển đô thị: Quy hoạch chi tiết 1/500 là công cụ quan trọng để định hướng phát triển đô thị. Nó giúp định vị các công trình xây dựng trên địa bàn, định hình hình dạng và kích thước của các khu vực khác nhau trong thành phố, giúp phát triển đô thị một cách hợp lý và bền vững.
 2. Quản lý đất đai: Quy hoạch chi tiết 1/500 cũng có tác dụng quan trọng trong việc quản lý đất đai. Nó giúp xác định các vị trí phù hợp cho các công trình xây dựng và giải quyết vấn đề tranh chấp đất đai.
 3. Bảo vệ môi trường: Quy hoạch chi tiết 1/500 cũng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường. Nó giúp định hướng cho việc phát triển các khu vực xanh, công viên, cây xanh và các khu vực giải trí khác, giúp cải thiện chất lượng môi trường sống.
 4. Tạo thuận lợi cho việc đầu tư và phát triển: Quy hoạch chi tiết 1/500 giúp giải quyết các vấn đề về vị trí, hình dạng, kích thước và mật độ xây dựng của các công trình xây dựng, tạo thuận lợi cho việc đầu tư và phát triển các dự án xây dựng, đồng thời đảm bảo sự phát triển đô thị bền vững.

Tóm lại, quy hoạch chi tiết 1/500 là một công cụ quan trọng trong việc quản lý và phát triển đô thị. Nó định hướng cho việc sử dụng đất đai và xây dựng trong khu vực được quy hoạch, giúp ngăn ngừa các hoạt động xây dựng trái phép, bảo vệ môi trường, cải thiện chất lượng cuộc sống và nâng cao giá trị của khu vực đó.

Để lập quy hoạch chi tiết 1/500, các đơn vị chức năng sẽ tiến hành thực hiện các bước sau:

 1. Tiến hành thu thập dữ liệu địa lý, địa chất, địa hình, thực trạng sử dụng đất đai, hạ tầng kỹ thuật và các yếu tố khác liên quan đến khu vực quy hoạch.
 2. Phân tích và đánh giá tình hình sử dụng đất đai và hạ tầng kỹ thuật của khu vực quy hoạch.
 3. Xác định các mục tiêu, quy mô và hình thức sử dụng đất đai và xây dựng, đồng thời xác định các yêu cầu về mật độ xây dựng, các quy định về vị trí, hình dạng, kích thước của các công trình xây dựng.
 4. Đưa ra các giải pháp và kế hoạch phát triển để đảm bảo tính khả thi và bền vững của quy hoạch.
 5. Tổ chức đại hội đồng dân cử hoặc hội nghị kiểm phiếu để thông qua quy hoạch chi tiết 1/500.
 6. Ban hành quyết định về phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, đồng thời công bố và áp dụng quy hoạch trong thời gian quy định.

Vì vậy, quy hoạch chi tiết 1/500 có ý nghĩa rất quan trọng trong quản lý đất đai và phát triển đô thị, giúp định hướng phát triển đô thị hợp lý và bền vững, bảo vệ môi trường, tạo thuận lợi cho việc đầu tư và phát triển các dự án xây dựng, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Xem thêm: Dự án Hưng Thịnh Bình Dương

Quy định về quy hoạch 1/500

Quy hoạch chi tiết 1/500 là một trong những bước quan trọng trong quá trình quy hoạch đô thị. Việc lập quy hoạch chi tiết 1/500 cần tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam, bao gồm:

 1. Luật đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn liên quan.
 2. Luật quy hoạch năm 2017 và các văn bản hướng dẫn liên quan.
 3. Các quy định của pháp luật về xây dựng và quản lý đô thị.
 4. Các quy định về bảo vệ môi trường, bảo vệ di sản văn hóa và cảnh quan đô thị.
 5. Các quy định của pháp luật về đấu thầu và quản lý dự án đầu tư công.

Ngoài ra, quy hoạch chi tiết 1/500 cũng cần tuân thủ các nguyên tắc chung của quy hoạch, bao gồm:

 1. Phải đảm bảo tính khả thi và bền vững của quy hoạch.
 2. Phải đảm bảo tính hợp lý, tối ưu hóa sử dụng đất đai và các nguồn tài nguyên khác.
 3. Phải đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất giữa các quy hoạch khác nhau và với các kế hoạch phát triển của địa phương.
 4. Phải đảm bảo sự tham gia của cộng đồng, các đối tượng liên quan và chuyên gia trong quá trình lập quy hoạch.
 5. Phải đảm bảo tính minh bạch, công khai và trung thực trong quá trình lập và áp dụng quy hoạch.

Vì vậy, khi lập quy hoạch chi tiết 1/500, các đơn vị chức năng cần tuân thủ các quy định của pháp luật và các nguyên tắc chung của quy hoạch, đảm bảo tính khả thi và bền vững của quy hoạch, đồng thời đảm bảo quyền lợi của các chủ thể liên quan và phát triển đô thị một cách hợp lý và bền vững.

Xem thêm: Căn hộ Hưng Thịnh Bình Dương

Quy hoạch tỷ lệ 1/500 có thời hạn bao lâu?

Thời hạn của quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 sẽ được quy định cụ thể trong văn bản pháp luật của từng địa phương, tuy nhiên thời gian thực hiện quy hoạch này thường khoảng từ 5 đến 10 năm.

Theo quy định của Luật Quy hoạch năm 2017, quy hoạch chi tiết 1/500 có thời hạn từ 5 đến 10 năm, tùy theo quy mô và đặc điểm của từng dự án. Trong thời hạn này, các đơn vị chức năng phải thực hiện triển khai các hoạt động xây dựng, phát triển hạ tầng kỹ thuật và các công trình công cộng theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, quy hoạch chi tiết 1/500 có thể bị điều chỉnh hoặc thay đổi tùy theo thực tế phát triển của dự án và yêu cầu của cộng đồng. Khi có thay đổi, quy hoạch này cần được xem xét, cập nhật và phê duyệt lại bởi các cơ quan chức năng.

Vì vậy, thời hạn của quy hoạch chi tiết 1/500 sẽ được quy định cụ thể trong từng trường hợp cụ thể và có thể thay đổi tùy theo thực tế phát triển của dự án và yêu cầu của cộng đồng.

Xem thêm: Dự án Hưng Thịnh Bình Tân

Quy hoạch 1/500 có được xây dựng không?

Không phải tất cả các khu vực được quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đều được phép xây dựng. Tuy nhiên, việc có thể xây dựng hay không phụ thuộc vào các quy định và giới hạn được quy định trong quy hoạch.

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 có chức năng quy định rõ ràng các yêu cầu về hình dạng, kích thước, mật độ xây dựng, vị trí và chức năng của từng khu vực. Những quy định này có thể giới hạn hoặc cấm xây dựng tùy theo đặc điểm và mục đích sử dụng của khu vực đó.

Vì vậy, để biết được một khu vực quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 có được phép xây dựng hay không, người mua đất cần phải xem xét kỹ nội dung của quy hoạch đó, đặc biệt là các quy định về mật độ xây dựng, chiều cao tòa nhà, vị trí xây dựng, đường nội bộ và khu vực xanh. Ngoài ra, người mua đất cũng cần kiểm tra xem khu vực đó có đang nằm trong diện quy hoạch đất quốc phòng, an ninh hay không, vì những khu vực này thường bị hạn chế hoặc cấm xây dựng.

Xem thêm: Căn hộ Hưng Thịnh Bình Tân

Mua đất quy hoạch 1/500 có nên hay không?

Việc mua đất quy hoạch 1/500 hay không nên phụ thuộc vào các yếu tố như vị trí, mục đích sử dụng, quy hoạch của khu vực đó và khả năng tài chính của người mua.

Một số lợi ích khi mua đất quy hoạch 1/500 có thể bao gồm:

 1. Giá trị tăng cao: Nếu khu vực đó được phát triển theo quy hoạch và được xây dựng đúng theo quy định, giá trị của đất sẽ tăng cao trong tương lai.
 2. Khả năng sinh lời cao: Nếu đầu tư vào đất quy hoạch 1/500 và chờ đợi đến khi khu vực được phát triển, người mua có thể thu được lợi nhuận cao từ việc bán đất hoặc cho thuê.
 3. Quy hoạch rõ ràng: Đất quy hoạch 1/500 thường được quy hoạch chi tiết, giúp người mua biết trước vị trí, diện tích, hình dạng và mục đích sử dụng của khu vực đó, giúp người mua có thể lựa chọn và đưa ra quyết định đúng đắn hơn.

Tuy nhiên, việc mua đất quy hoạch 1/500 cũng có những rủi ro nhất định, bao gồm:

 1. Rủi ro pháp lý: Đất quy hoạch 1/500 có thể gặp rủi ro pháp lý nếu không tuân thủ quy hoạch hoặc vi phạm quy định của pháp luật.
 2. Khả năng xây dựng hạn chế: Vì các quy định của quy hoạch 1/500, khả năng xây dựng của người mua đất có thể bị hạn chế hoặc không được phép xây dựng.
 3. Rủi ro về hạ tầng: Nếu khu vực đó chưa có đủ hạ tầng hoặc hạ tầng không đáp ứng được nhu cầu sử dụng, giá trị của đất có thể giảm.

Vì vậy, người mua đất cần phải cân nhắc và tìm hiểu kỹ về quy hoạch của khu vực đó, đảm bảo tính pháp lý và khả năng sử dụng đất trong tương lai.

Xem thêm: Dự án Hưng Thịnh đã bàn giao

Cần lưu ý những gì khi mua đất quy hoạch 1/500?

Khi mua đất quy hoạch 1/500, người mua cần lưu ý những điểm sau để đảm bảo tính pháp lý và đầu tư hiệu quả:

 1. Kiểm tra quy hoạch: Người mua nên xem xét kỹ quy hoạch của khu vực đó và đảm bảo rằng quy hoạch đã được phê duyệt bởi cơ quan chức năng. Nếu có bất kỳ thay đổi nào về quy hoạch, người mua nên tìm hiểu nguyên nhân và hậu quả của thay đổi đó.
 2. Kiểm tra giấy tờ: Người mua nên kiểm tra kỹ các giấy tờ pháp lý của đất, bao gồm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng, giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và các văn bản liên quan đến quy hoạch.
 3. Tìm hiểu về chủ đầu tư: Nếu người mua đất mua từ chủ đầu tư, họ nên tìm hiểu kỹ về chủ đầu tư, bao gồm tiền án tiền sự, kinh nghiệm và các dự án đã thực hiện của chủ đầu tư.
 4. Kiểm tra hạ tầng: Người mua nên kiểm tra kỹ hạ tầng của khu vực đó, bao gồm các tiện ích như đường, cống, điện, nước và các công trình công cộng.
 5. Tìm hiểu về vị trí: Người mua nên tìm hiểu về vị trí của đất, bao gồm khu vực xung quanh, giao thông, an ninh và tiện ích xã hội.
 6. Hợp đồng mua bán: Người mua nên ký hợp đồng mua bán đất với chủ đầu tư hoặc người bán đất để đảm bảo quyền lợi của mình. Hợp đồng cần ghi rõ các điều khoản về giá, diện tích, thời hạn sử dụng đất và các điều kiện khác.
 7. Tìm hiểu về pháp luật: Người mua cần nắm rõ các quy định về quy hoạch, xây dựng và sử dụng đất theo pháp luật để đảm bảo việc đầu tư của mình không vi phạm pháp luật.
 8. Tìm hiểu về thị trường bất động sản: Người mua nên tìm hiểu kỹ về thị trường bất động sản, bao gồm giá đất, xu hướng giá đất trong tương lai, nhu cầu thị trường và tiềm năng phát triển.
 9. Tìm hiểu về tài chính: Người mua cần tìm hiểu kỹ về khả năng tài chính của mình và đánh giá tính khả thi của việc đầu tư vào đất quy hoạch 1/500.
 10. Tìm hiểu về quyền sử dụng đất: Người mua cần tìm hiểu kỹ về quyền sử dụng đất, bao gồm quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền thuê và các điều kiện liên quan.
 11. Tìm hiểu về thủ tục pháp lý: Người mua cần tìm hiểu kỹ về các thủ tục pháp lý để chuyển nhượng đất, bao gồm thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất, chuyển nhượng đất và các thủ tục khác.
 12. Tìm hiểu về chi phí: Người mua cần tìm hiểu kỹ về các chi phí liên quan đến việc mua đất quy hoạch 1/500, bao gồm giá đất, thuế và phí chuyển nhượng, phí xây dựng và các chi phí khác.

Tóm lại, khi mua đất quy hoạch 1/500, người mua cần tìm hiểu kỹ về các yếu tố như vị trí, quy hoạch, pháp lý, hạ tầng, thị trường, tài chính và các thủ tục pháp lý liên quan để đảm bảo tính pháp lý và đầu tư hiệu quả.

Xem thêm: Căn hộ Moonlight Hưng Thịnh

Đơn vị thực hiện quy hoạch 1/500

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, đơn vị chủ trì thực hiện quy hoạch 1/500 là Sở Kế hoạch và Đầu tư (SKHĐT) cấp tỉnh hoặc Sở Xây dựng (SXD) cấp tỉnh. Cụ thể, theo Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết về một số điều và biện pháp thi hành Luật Quy hoạch, đơn vị có trách nhiệm thực hiện quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 bao gồm:

 1. Sở Kế hoạch và Đầu tư (SKHĐT) cấp tỉnh:
 • Đối với các quận, huyện thuộc địa phận tỉnh.
 • Đối với các dự án quy mô lớn và quan trọng quốc gia.
 1. Sở Xây dựng (SXD) cấp tỉnh:
 • Đối với các đô thị thuộc địa phận tỉnh.
 • Đối với các dự án xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh.

Đơn vị thực hiện quy hoạch 1/500 có trách nhiệm xác định phạm vi quy hoạch, xác định cục bộ các giải pháp quy hoạch, định hình mật độ xây dựng, đường giao thông, các khu chức năng và các công trình công cộng trong khu vực quy hoạch. Sau khi hoàn thành quy hoạch 1/500, đơn vị thực hiện cần trình duyệt cấp có thẩm quyền để phê duyệt và công bố quy hoạch chi tiết.

Xem thêm: Căn hộ Melody Hưng Thịnh

Quy hoạch 1/500 khác quy hoạch 1/2000 như thế nào?

Quy hoạch 1/500 và quy hoạch 1/2000 là hai dạng quy hoạch xây dựng được sử dụng rộng rãi trong quản lý đất đai và phát triển đô thị. Dưới đây là một số khác biệt cơ bản giữa hai loại quy hoạch này:

 1. Quy mô:
 • Quy hoạch 1/500: Thường được lập cho một phân khu hoặc khu vực nhỏ hơn trong một địa bàn, với mục đích xác định vị trí, kích thước và hình dạng của các công trình xây dựng cụ thể như nhà ở, cơ sở hạ tầng, khu thương mại, khu công nghiệp và các công trình khác.
 • Quy hoạch 1/2000: Thường được lập cho toàn khu vực, địa bàn cả tỉnh, thành phố hoặc khu vực trung tâm của một đô thị, với mục đích định hướng cho quy hoạch chi tiết hơn trong tương lai, xác định các vùng kinh tế, vùng dân cư, khu công nghiệp và các khu vực khác.
 1. Phạm vi áp dụng:
 • Quy hoạch 1/500: Thường áp dụng cho các địa bàn cụ thể hơn, phụ thuộc vào từng mục đích sử dụng đất, có nhiều yếu tố cần xem xét như vị trí đất, kết cấu xây dựng, hướng nhìn, cảnh quan và các yếu tố khác.
 • Quy hoạch 1/2000: Thường áp dụng cho các địa bàn rộng hơn và có tính chất tổng thể hơn, có nhiều yếu tố phải xem xét như mục đích sử dụng đất, hạ tầng, khu vực dân cư, khu vực sản xuất, vùng nông thôn và các yếu tố khác.
 1. Chi tiết và độ chi tiết:
 • Quy hoạch 1/500: Thường được lập với mức độ chi tiết cao hơn so với quy hoạch 1/2000 và xác định các yếu tố cụ thể như diện tích, hình dạng, mật độ xây dựng, vị trí đường, khu vực công viên, khu vực giải trí và các yếu tố khác.
 • Quy hoạch 1/2000: Thường được lập với mức độ chi tiết thấp hơn so với quy hoạch 1/500
 1. Thời gian lập quy hoạch:
 • Quy hoạch 1/500: Thường được lập trước quy hoạch 1/2000 và được xem như là một phần của quy hoạch 1/2000.
 • Quy hoạch 1/2000: Thường được lập sau khi quy hoạch 1/500 đã hoàn thành và được sử dụng để định hướng cho các quy hoạch chi tiết hơn trong tương lai.
 1. Mục đích:
 • Quy hoạch 1/500: Thường được lập để xác định vị trí, kích thước và hình dạng của các công trình xây dựng cụ thể như nhà ở, cơ sở hạ tầng, khu thương mại, khu công nghiệp và các công trình khác.
 • Quy hoạch 1/2000: Thường được lập để định hướng cho quy hoạch chi tiết hơn trong tương lai, xác định các vùng kinh tế, vùng dân cư, khu công nghiệp và các khu vực khác.

Tóm lại, quy hoạch 1/500 và quy hoạch 1/2000 đều là các loại quy hoạch quan trọng trong việc quản lý đất đai và phát triển đô thị. Hai loại quy hoạch này có những khác biệt về quy mô, phạm vi áp dụng, độ chi tiết, thời gian lập quy hoạch và mục đích sử dụng. Việc lựa chọn loại quy hoạch phù hợp phụ thuộc vào mục đích sử dụng đất cũng như từng địa bàn cụ thể.

Xem thêm: Căn hộ Lavita Hưng Thịnh

5/5 - (1 bình chọn)

NHẬN BẢNG GIÁ


  *Lưu ý: Thông tin sẽ được bảo mật