Vì một cộng đồng hưng thịnh

0949 600 555

 Logo Hưng Thịnh Land
mat bang tang 4 20 new galaxy nha trang
mat bang tang 4 20 new galaxy nha trang

Bản vẽ thiết kế Block The Lux (L) New Galaxy Nha Trang

MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH NEW GALAXY NHA TRANG

mat bang tang 4 20 new galaxy nha trang
mat bang tang 4 20 new galaxy nha trang

BẢN VẼ THIẾT KẾ BLOCK THE LUX (L) NEW GALAXY NHA TRANG

  • Tầng cao: 20 tầng, 20 căn hộ/sàn
  • Loại căn hộ Sutdio (35m2): 0 căn/sàn
  • Loại 1PN (52-53m2): 8 căn/sàn, màu trên mặt bằng: tím, mã căn: L.01, L.05, L.06, L.11, L.12, L.16, L.18, L.19
  • Loại 2PN (70-71m2): 12 căn/sàn, màu trên mặt bằng: nâu, mã căn: L.02, L.03, L.04, L.07, L.08, L.09, L.10, L.13, L.14, L.15, L.17, L.20
  • Loại 3PN (90-91m2): 0 căn/sàn
thiet ke new galaxy nha trang can l 01
thiet ke new galaxy nha trang can l 02
thiet ke new galaxy nha trang can l 02
thiet ke new galaxy nha trang can l 03
thiet ke new galaxy nha trang can l 03
thiet ke new galaxy nha trang can l 04
thiet ke new galaxy nha trang can l 04
thiet ke new galaxy nha trang can l 05
thiet ke new galaxy nha trang can l 05
thiet ke new galaxy nha trang can l 06
thiet ke new galaxy nha trang can l 07
thiet ke new galaxy nha trang can l 07
thiet ke new galaxy nha trang can l 08
thiet ke new galaxy nha trang can l 08
thiet ke new galaxy nha trang can l 09
thiet ke new galaxy nha trang can l 09
thiet ke new galaxy nha trang can l 10 thiet ke new galaxy nha trang can l 11
thiet ke new galaxy nha trang can l 12
thiet ke new galaxy nha trang can l 12
thiet ke new galaxy nha trang can l 13
thiet ke new galaxy nha trang can l 13
thiet ke new galaxy nha trang can l 14
thiet ke new galaxy nha trang can l 15
thiet ke new galaxy nha trang can l 15
thiet ke new galaxy nha trang can l 16
thiet ke new galaxy nha trang can l 16
thiet ke new galaxy nha trang can l 17
thiet ke new galaxy nha trang can l 17
thiet ke new galaxy nha trang can l 18
thiet ke new galaxy nha trang can l 18
thiet ke new galaxy nha trang can l 19
thiet ke new galaxy nha trang can l 20
thiet ke new galaxy nha trang can l 20
thiet ke new galaxy nha trang can l 21
thiet ke new galaxy nha trang can l 21
thiet ke new galaxy nha trang can l 22
thiet ke new galaxy nha trang can l 22
thiet ke new galaxy nha trang can l 23
thiet ke new galaxy nha trang can l 23
thiet ke new galaxy nha trang can l 24
thiet ke new galaxy nha trang can l 24
thiet ke new galaxy nha trang can l 25
thiet ke new galaxy nha trang can l 25
thiet ke new galaxy nha trang can l 26
thiet ke new galaxy nha trang can l 26

DOWNLOAD

5/5 - (1 bình chọn)

NHẬN BẢNG GIÁ


    *Lưu ý: Thông tin sẽ được bảo mật