Vì một cộng đồng hưng thịnh

0949 600 555

 Logo Hưng Thịnh Land
melodyresidences d8364180bd481358
melodyresidences d8364180bd481358

BẢNG GIÁ ĐẤT QUẬN THỦ ĐỨC, TP. HCM ĐỀ XUẤT 2015

BẢNG GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT 2015 QUẬN THỦ ĐỨC, TP. HCM

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

1. Tên Đường: (ĐƯỜNG SỐ 5) BÀ GIANG, Đoạn đường từ: QUỐC LỘ 1K Đến: RANH TỈNH BÌNH DƯƠNG, GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                1,500 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            3,700, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          2.47

2. Tên Đường: BÌNH CHIỂU, Đoạn đường từ: TỈNH LỘ 43 Đến: RANH QUÂN ĐOÀN 4, GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                2,300 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            3,700, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          1.61

3. Tên Đường: BỒI HOÀN (ĐƯỜNG SỐ 14), Đoạn đường từ: LINH TRUNG Đến: QUỐC LỘ 1, GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                1,300 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            3,700, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          2.85

4. Tên Đường: CÂY KEO, Đoạn đường từ: TÔ NGỌC VÂN Đến: CUỐI ĐƯỜNG, GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                2,200 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            3,700, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          1.68

5. Tên Đường: CHƯƠNG DƯƠNG, Đoạn đường từ: VÕ VĂN NGÂN Đến: KHA VẠN CÂN, GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                2,400 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            4,800, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          2.00

6. Tên Đường: ĐẶNG THỊ RÀNH, Đoạn đường từ: DƯƠNG VĂN CAM Đến: TÔ NGỌC VÂN, GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                3,300 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            6,600, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          2.00

7. Tên Đường: ĐẶNG VĂN BI, Đoạn đường từ: VÕ VĂN NGÂN Đến: NGUYỄN VĂN BÁ, GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                3,500 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            7,000, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          2.00

8. Tên Đường: ĐÀO TRINH NHẤT (ĐƯỜNG SỐ 11, PHƯỜNG LINH TÂY, Đoạn đường từ: KHA VẠN CÂN Đến: RANH TỈNH BÌNH DƯƠNG, GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                2,200 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            4,400, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          2.00

9. Tên Đường: ĐOÀN CÔNG HỚN, Đoạn đường từ: NGÃ BA HỒ VĂN TƯ Đến: VÕ VĂN NGÂN, GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                5,500 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            8,400, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          1.53

10. Tên Đường: ĐƯỜNG SỐ 19, PHƯỜNG HIỆP BÌNH CHÁNH, Đoạn đường từ: KHA VẠN CÂN Đến: CUỐI ĐƯỜNG, GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                2,400 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            4,800, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          2.00

11. Tên Đường: ĐƯỜNG SỐ 27, PHƯỜNG HIỆP BÌNH CHÁNH, Đoạn đường từ: PHẠM VĂN ĐỒNG Đến: CUỐI ĐƯỜNG, GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                2,400 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            4,800, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          2.00

12. Tên Đường: ĐƯỜNG SỐ 38, PHƯỜNG HIỆP BÌNH CHÁNH, Đoạn đường từ: HIỆP BÌNH Đến: CUỐI ĐƯỜNG, GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                2,100 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            4,200, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          2.00

13. Tên Đường: ĐƯỜNG SỐ 17, PHƯỜNG HIỆP BÌNH PHƯỚC, Đoạn đường từ: QUỐC LỘ 13 Đến: QUỐC LỘ 13 CŨ, GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                2,200 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            4,400, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          2.00

14. Tên Đường: ĐƯỜNG SỐ 6 PHƯỜNG LINH CHIỂU, Đoạn đường từ: HOÀNG DIỆU 2 Đến: VÕ VĂN NGÂN, GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                3,300 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            6,600, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          2.00

15. Tên Đường: ĐƯỜNG SỐ 16 PHƯỜNG LINH CHIỂU, Đoạn đường từ: HOÀNG DIỆU 2 Đến: KHA VẠN CÂN, GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                2,400 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            3,700, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          1.54

16. Tên Đường: ĐƯỜNG SỐ 17 PHƯỜNG LINH CHIỂU, Đoạn đường từ: HOÀNG DIỆU 2 Đến: CUỐI ĐƯỜNG, GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                2,600 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            5,200, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          2.00

17. Tên Đường: ĐƯỜNG 24, PHƯỜNG LINH ĐÔNG, Đoạn đường từ: LINH ĐÔNG Đến: CUỐI ĐƯỜNG, GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                1,700 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            3,700, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          2.18

18. Tên Đường: ĐƯỜNG SỐ 35, PHƯỜNG LINH ĐÔNG, Đoạn đường từ: TÔ NGỌC VÂN Đến: CUỐI ĐƯỜNG, GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                2,400 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            4,800, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          2.00

19. Tên Đường: ĐƯỜNG SỐ 36 (BẾN ĐÒ), PHƯỜNG LINH ĐÔNG, Đoạn đường từ: KHA VẠN CÂN Đến: CUỐI ĐƯỜNG, GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                2,400 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            4,200, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          1.75

20. Tên Đường: ĐƯỜNG SỐ 4 (LINH TÂY), PHƯỜNG LINH TÂY, Đoạn đường từ: NGÃ BA NGUYỄN VĂN LỊCH Đến: CUỐI ĐƯỜNG, GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                1,600 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            3,700, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          2.31

21. Tên Đường: ĐƯỜNG SỐ 9, PHƯỜNG LINH TÂY, Đoạn đường từ: KHA VẠN CÂN Đến: CUỐI ĐƯỜNG, GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                2,600 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            5,200, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          2.00

22. Tên Đường: ĐƯỜNG SỐ 12, PHƯỜNG LINH TÂY, Đoạn đường từ: KHA VẠN CÂN Đến: CUỐI ĐƯỜNG, GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                2,900 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            5,200, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          1.79

23. Tên Đường: ĐƯỜNG SỐ 2 (PHƯỜNG LINH TRUNG), Đoạn đường từ: QUỐC LỘ 1 Đến: PHẠM VĂN ĐỒNG, GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                2,100 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            4,200, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          2.00

24. Tên Đường: ĐƯỜNG SỐ 3-PHƯỜNG LINH TRUNG, Đoạn đường từ: PHẠM VĂN ĐỒNG Đến: ĐƯỜNG SỐ 1, GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                2,000 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            4,000, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          2.00

25. Tên Đường: ĐƯỜNG SỐ 4-PHƯỜNG LINH TRUNG, Đoạn đường từ: PHẠM VĂN ĐỒNG Đến: ĐƯỜNG SỐ 1, GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                2,200 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            4,400, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          2.00

26. Tên Đường: ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG LINH TRUNG, Đoạn đường từ: HOÀNG DIỆU 2 Đến: ĐƯỜNG SỐ 7, GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                2,200 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            4,400, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          2.00

27. Tên Đường: ĐƯỜNG SỐ 7, PHƯỜNG LINH TRUNG, Đoạn đường từ: HOÀNG DIỆU 2 Đến: CUỐI ĐƯỜNG, GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                2,200 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            4,400, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          2.00

28. Tên Đường: ĐƯỜNG SỐ 8, PHƯỜNG LINH TRUNG, Đoạn đường từ: HOÀNG DIỆU 2 Đến: CUỐI ĐƯỜNG, GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                2,200 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            4,300, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          1.95

29. Tên Đường: ĐƯỜNG SỐ 9, PHƯỜNG LINH TRUNG, Đoạn đường từ: ĐƯỜNG SỐ 8 Đến: ĐƯỜNG SỐ 7, GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                2,200 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            4,400, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          2.00

30. Tên Đường: ĐƯỜNG SỐ 16, PHƯỜNG LINH TRUNG, Đoạn đường từ: LÊ VĂN CHÍ Đến: CUỐI ĐƯỜNG, GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                1,300 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            3,700, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          2.85

31. Tên Đường: ĐƯỜNG SỐ 17, PHƯỜNG LINH TRUNG, Đoạn đường từ: QUỐC LỘ 1 Đến: CUỐI ĐƯỜNG, GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                2,300 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            4,300, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          1.87

32. Tên Đường: ĐƯỜNG SỐ 18, PHƯỜNG LINH TRUNG, Đoạn đường từ: QUỐC LỘ 1 Đến: XA LỘ HÀ NỘI, GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                2,300 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            4,300, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          1.87

33. Tên Đường: ĐƯỜNG SỐ 1 VÀ ĐƯỜNG SỐ 3 (ĐƯỜNG CHỮ U), PHƯỜNG LINH XUÂN, Đoạn đường từ: QUỐC LỘ 1K Đến: CUỐI ĐƯỜNG, GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                1,800 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            3,700, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          2.06

34. Tên Đường: ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG LINH XUÂN, Đoạn đường từ: QUÔC LỘ 1K Đến: CUỐI ĐƯỜNG, GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                1,800 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            3,700, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          2.06

35. Tên Đường: ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG LINH XUÂN, Đoạn đường từ: QUÔC LỘ 1K Đến: ĐƯỜNG SỐ 8 (HIỆP XUÂN), GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                1,400 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            3,700, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          2.64

36. Tên Đường: ĐƯỜNG SỐ 7, PHƯỜNG LINH XUÂN, Đoạn đường từ: QUÔC LỘ 1K Đến: ĐƯỜNG SỐ 11 (TRUÔNG TRE), GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                1,200 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            3,100, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          2.58

37. Tên Đường: ĐƯỜNG SỐ 8 (ĐƯỜNG XUÂN HIỆP), PHƯỜNG LINH XUÂN, Đoạn đường từ: QUÔC LỘ 1K Đến: CUỐI ĐƯỜNG, GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                1,800 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            3,700, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          2.06

38. Tên Đường: ĐƯỜNG SỐ 9, PHƯỜNG LINH XUÂN, Đoạn đường từ: QUÔC LỘ 1K Đến: ĐƯỜNG SỐ 11, GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                1,800 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            3,700, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          2.06

39. Tên Đường: ĐƯỜNG SỐ 10, PHƯỜNG LINH XUÂN, Đoạn đường từ: ĐƯỜNG SỐ 8 Đến: HẺM 42 ĐƯỜNG 10, GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                1,300 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            3,700, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          2.85

40. Tên Đường: ĐƯỜNG SỐ 13, PHƯỜNG LINH XUÂN, Đoạn đường từ: ĐƯỜNG SỐ 5 (BÀ GIANG) Đến: CUỐI ĐƯỜNG, GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                1,200 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            3,100, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          2.58

41. Tên Đường: ĐƯỜNG SỐ 7-PHƯỜNG TAM BÌNH, Đoạn đường từ: TRỌN ĐƯỜNG Đến: , GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                2,000 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            3,700, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          1.85

42. Tên Đường: ĐƯỜNG SỐ 9-PHƯỜNG TAM BÌNH, Đoạn đường từ: TRỌN ĐƯỜNG Đến: , GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                2,100 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            3,700, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          1.76

43. Tên Đường: ĐƯỜNG SỐ 10-PHƯỜNG TAM BÌNH, Đoạn đường từ: TÔ NGỌC VÂN Đến: ĐƯỜNG SỐ 11, GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                2,000 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            3,800, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          1.90

44. Tên Đường: ĐƯỜNG SỐ 12, PHƯỜNG TAM BÌNH, Đoạn đường từ: TRỌN ĐƯỜNG Đến: , GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                2,200 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            3,700, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          1.68

45. Tên Đường: ĐƯỜNG SỐ 4 PHƯỜNG TAM PHÚ, Đoạn đường từ: TÔ NGỌC VÂN Đến: RANH TỈNH BÌNH DƯƠNG, GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                2,200 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            3,700, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          1.68

46. Tên Đường: ĐƯỜNG SỐ 6 PHƯỜNG TAM PHÚ, Đoạn đường từ: TÔ NGỌC VÂN Đến: RANH TỈNH BÌNH DƯƠNG, GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                2,200 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            3,700, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          1.68

47. Tên Đường: ĐƯỜNG BÌNH PHÚ-PHƯỜNG TAM PHÚ, Đoạn đường từ: TRỌN ĐƯỜNG Đến: , GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                1,500 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            3,700, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          2.47

48. Tên Đường: ĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ, Đoạn đường từ: NGUYỄN VĂN BÁ (XA LỘ HÀ NỘI) Đến: CUỐI ĐƯỜNG, GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                1,900 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            3,800, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          2.00

49. Tên Đường: ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ, Đoạn đường từ: ĐẶNG VĂN BI Đến: CUỐI ĐƯỜNG, GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                1,900 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            3,700, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          1.95

50. Tên Đường: ĐƯỜNG SỐ 8 (PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ), Đoạn đường từ: HỒ VĂN TƯ Đến: ĐẶNG VĂN BI, GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                1,900 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            3,800, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          2.00

51. Tên Đường: ĐƯỜNG SỐ 9 (PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ), Đoạn đường từ: HỒ VĂN TƯ Đến: ĐẶNG VĂN BI, GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                1,900 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            3,800, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          2.00

52. Tên Đường: ĐƯỜNG SỐ 11 (PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ), Đoạn đường từ: HỒ VĂN TƯ Đến: CẦU PHỐ NHÀ TRÀ, GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                2,200 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            4,400, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          2.00

. Tên Đường: , Đoạn đường từ: CẦU PHỐ NHÀ TRÀ Đến: ĐƯỜNG TRƯỜNG THỌ, GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                1,500 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            3,700, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          2.47

53. Tên Đường: ĐƯỜNG SỐ 12-PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ, Đoạn đường từ: ĐƯỜNG SỐ 2 Đến: CUỐI ĐƯỜNG, GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                1,900 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            3,700, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          1.95

54. Tên Đường: ĐƯỜNG SỐ 11 (TRUÔNG TRE), Đoạn đường từ: NGÃ BA ĐƯỜNG BÀ GIANG Đến: RANH TỈNH BÌNH DƯƠNG, GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                2,000 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            3,700, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          1.85

55. Tên Đường: DÂN CHỦ (PHƯỜNG BÌNH THỌ), Đoạn đường từ: VÕ VĂN NGÂN Đến: ĐẶNG VĂN BI, GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                4,000 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            8,000, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          2.00

56. Tên Đường: DƯƠNG VĂN CAM, Đoạn đường từ: KHA VẠN CÂN Đến: PHẠM VĂN ĐỒNG, GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                3,300 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            5,400, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          1.64

57. Tên Đường: GÒ DƯA (HƯƠNG LỘ 25 PHƯỜNG TAM BÌNH), Đoạn đường từ: QUÔC LỘ 1 Đến: CHÂN CẦU VƯỢT GÒ DƯA, GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                2,200 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            4,400, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          2.00

. Tên Đường: , Đoạn đường từ: CHÂN CẦU VƯỢT GÒ DƯA Đến: QUỐC LỘ 1 (CHÂN CẦU VƯỢT BÌNH PHƯỚC), GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                2,200 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            3,700, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          1.68

58. Tên Đường: HIỆP BÌNH, Đoạn đường từ: KHA VẠN CÂN Đến: QUỐC LỘ 13, GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                3,100 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            6,200, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          2.00

59. Tên Đường: HỒ VĂN TƯ, Đoạn đường từ: NGÃ BA KHA VẠN CÂN Đến: ĐƯỜNG SỐ 10, GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                4,400 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            7,400, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          1.68

. Tên Đường: , Đoạn đường từ: ĐƯỜNG SỐ 10 Đến: CUỐI ĐƯỜNG, GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                4,000 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            7,100, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          1.78

60. Tên Đường: HOÀNG DIỆU 2, Đoạn đường từ: KHA VẠN CÂN Đến: LÊ VĂN CHÍ, GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                4,000 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            8,000, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          2.00

61. Tên Đường: KHA VẠN CÂN, Đoạn đường từ: NGÃ NĂM CHỢ THỦ ĐỨC Đến: CẦU NGANG, GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                8,800 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:          17,300, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          1.97

. Tên Đường: , Đoạn đường từ: CẦU NGANG Đến: PHẠM VĂN ĐỒNG, GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                3,400 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            6,800, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          2.00
. Tên Đường: , Đoạn đường từ: CẦU GÒ DƯA ĐẾN CẦU BÌNH LỢI Đến: BÊN CÓ ĐƯỜNG SẮT, GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                2,400 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            4,000, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          1.67

. Tên Đường: , Đoạn đường từ: ĐƯỜNG SỐ 20 (P.HIỆP BÌNH CHÁNH) ĐẾN CẦU BÌNH LỢI Đến: BÊN KHÔNG CÓ ĐƯỜNG SẮT, GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                3,400 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            6,200, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          1.82

. Tên Đường: , Đoạn đường từ: NGÃ NĂM CHỢ THỦ ĐỨC Đến: PHẠM VĂN ĐỒNG, GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                3,700 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            7,400, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          2.00

62. Tên Đường: KHU LÀNG ĐẠI HỌC  (PHƯỜNG BÌNH THỌ), Đoạn đường từ: CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CÓ TÊN KHU LÀNG ĐẠI HỌC (TRỪ ĐƯỜNG NGUYỄN VĂN BÁ, THỐNG NHẤT, DÂN CHỦ) Đến: , GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                3,100 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            6,200, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          2.00

63. Tên Đường: LAM SƠN, Đoạn đường từ: TÔ NGỌC VÂN Đến: LÊ VĂN NINH, GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                3,500 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            6,100, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          1.74

64. Tên Đường: LÊ THỊ HOA, PHƯỜNG BÌNH CHIỂU, Đoạn đường từ: TỈNH LỘ 43 Đến: QUỐC LỘ 1, GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                1,800 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            3,700, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          2.06

65. Tên Đường: LÊ VĂN CHÍ, Đoạn đường từ: VÕ VĂN NGÂN Đến: QUỐC LỘ 1, GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                2,300 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            4,600, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          2.00

66. Tên Đường: LÊ VĂN NINH, Đoạn đường từ: NGÃ 5 THỦ ĐỨC Đến: DƯƠNG VĂN CAM, GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                9,900 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:          19,500, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          1.97

67. Tên Đường: LINH ĐÔNG, Đoạn đường từ: PHẠM VĂN ĐỒNG Đến: TÔ NGỌC VÂN, GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                2,800 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            4,200, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          1.50

68. Tên Đường: LINH TRUNG, Đoạn đường từ: KHA VẠN CÂN Đến: XA LỘ HÀ NỘI, GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                2,400 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            4,800, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          2.00

69. Tên Đường: LÝ TẾ XUYÊN, Đoạn đường từ: LINH ĐÔNG Đến: CUỐI ĐƯỜNG, GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                1,500 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            3,700, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          2.47

70. Tên Đường: NGÔ CHÍ QUỐC, Đoạn đường từ: TỈNH LỘ 43 Đến: CUỐI ĐƯỜNG, GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                1,800 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            3,700, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          2.06

71. Tên Đường: NGUYỄN VĂN BÁ (PHƯỜNG BÌNH THỌ, TRƯỜNG THỌ), Đoạn đường từ: VÕ VĂN NGÂN Đến: TRƯỚC NHÀ MÁY XI MĂNG HÀ TIÊN, GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                4,000 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            7,900, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          1.98

72. Tên Đường: NGUYỄN VĂN LỊCH, Đoạn đường từ: TÔ NGỌC VÂN Đến: KHA VẠN CÂN, GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                2,200 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            3,700, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          1.68

73. Tên Đường: PHÚ CHÂU, Đoạn đường từ: QUỐC LỘ 1 Đến: TÔ NGỌC VÂN, GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                1,800 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            3,700, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          2.06

74. Tên Đường: QUỐC LỘ 13 CŨ, Đoạn đường từ: QUỐC LỘ 13 MỚI Đến: QUỐC LỘ 1, GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                2,600 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            5,200, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          2.00

. Tên Đường: , Đoạn đường từ: QUỐC LỘ 1 Đến: CUỐI ĐƯỜNG, GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                2,200 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            4,400, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          2.00

75. Tên Đường: QUỐC LỘ 13 MỚI, Đoạn đường từ: CẦU BÌNH TRIỆU Đến: CẦU ÔNG DẦU, GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                4,000 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            6,300, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          1.58

. Tên Đường: , Đoạn đường từ: CẦU ÔNG DẦU Đến: NGÃ TƯ BÌNH PHƯỚC, GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                3,500 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            6,300, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          1.80

. Tên Đường: , Đoạn đường từ: NGÃ TƯ BÌNH PHƯỚC Đến: CẦU VĨNH BÌNH, GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                3,300 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            5,900, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          1.79

76. Tên Đường: QUỐC LỘ 1, Đoạn đường từ: CẦU BÌNH PHƯỚC Đến: NGÃ TƯ LINH XUÂN, GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                3,500 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            4,500, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          1.29

. Tên Đường: , Đoạn đường từ: NGÃ TƯ LINH XUÂN Đến: NÚT GIAO THÔNG THỦ ĐỨC (TRẠM 2), GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                3,200 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            5,500, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          1.72

. Tên Đường: , Đoạn đường từ: NÚT GIAO THÔNG THỦ ĐỨC (TRẠM 2) Đến: RANH TỈNH BÌNH DƯƠNG, GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                2,300 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            3,900, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          1.70

77. Tên Đường: QUỐC LỘ 1K (KHA VẠN CÂN CŨ), Đoạn đường từ: NGÃ TƯ LINH XUÂN Đến: SUỐI NHUM (RANH TỈNH BÌNH DƯƠNG), GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                2,400 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            4,800, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          2.00

78. Tên Đường: TAM BÌNH, Đoạn đường từ: TÔ NGỌC VÂN Đến: HIỆP BÌNH, GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                1,600 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            3,700, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          2.31

79. Tên Đường: TAM HÀ, Đoạn đường từ: TÔ NGỌC VÂN Đến: PHÚ CHÂU, GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                2,800 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            5,500, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          1.96

80. Tên Đường: TAM CHÂU (TAM PHÚ-TAM BÌNH), Đoạn đường từ: PHÚ CHÂU Đến: CUỐI ĐƯỜNG, GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                2,200 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            4,200, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          1.91

81. Tên Đường: THỐNG NHẤT(PHƯỜNG BÌNH THỌ), Đoạn đường từ: VÕ VĂN NGÂN Đến: ĐẶNG VĂN BI, GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                4,000 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            8,000, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          2.00

82. Tên Đường: TỈNH LỘ 43, Đoạn đường từ: NGÃ 4 GÒ DƯA Đến: RANH TỈNH BÌNH DƯƠNG, GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                2,300 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            4,000, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          1.74

83. Tên Đường: TÔ NGỌC VÂN, Đoạn đường từ: KHA VẠN CÂN Đến: PHẠM VĂN ĐỒNG, GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                4,000 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            8,000, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          2.00

. Tên Đường: , Đoạn đường từ: PHẠM VĂN ĐỒNG Đến: CẦU TRẮNG 2, GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                3,300 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            6,600, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          2.00

. Tên Đường: , Đoạn đường từ: CẦU TRẮNG 2 Đến: QUỐC LỘ 1, GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                3,300 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            4,500, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          1.36

84. Tên Đường: TÔ VĨNH DIỆN, Đoạn đường từ: VÕ VĂN NGÂN Đến: HOÀNG DIỆU 2, GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                3,500 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            7,000, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          2.00

85. Tên Đường: TRẦN VĂN NỮA (NGÔ QUYỀN), Đoạn đường từ: NGUYỄN VĂN LỊCH Đến: TÔ NGỌC VÂN, GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                2,000 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            4,000, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          2.00

86. Tên Đường: TRƯƠNG VĂN NGƯ, Đoạn đường từ: LÊ VĂN NINH Đến: ĐẶNG THỊ RÀNH, GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                3,100 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            6,200, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          2.00

87. Tên Đường: TRƯỜNG THỌ (đường số 2), Đoạn đường từ: XA LỘ HÀ NỘI Đến: CẦU SẮT, GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                2,400 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            4,800, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          2.00

. Tên Đường: , Đoạn đường từ: CẦU SẮT Đến: KHA VẠN CÂN, GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                2,000 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            4,000, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          2.00

88. Tên Đường: VÕ VĂN NGÂN, Đoạn đường từ: KHA VẠN CÂN Đến: NGÃ TƯ THỦ ĐỨC, GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                8,800 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:          17,600, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          2.00

89. Tên Đường: XA LỘ HÀ NỘI (QUỐC LỘ 52), Đoạn đường từ: NGÃ TƯ THỦ ĐỨC Đến: NÚT GIAO THÔNG THỦ ĐỨC (TRẠM 2), GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                2,300 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            4,400, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          1.91

90. Tên Đường: CÁC ĐƯỜNG NHÁNH LÊN CẦU VƯỢT GÒ DƯA, PHƯỜNG TAM BÌNH, Đoạn đường từ: Đến: , GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND:                1,600 GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            3,220, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:                          2.01

91. Tên Đường: PHẠM VĂN ĐỒNG, Đoạn đường từ: CẦU BÌNH LỢI Đến: CẦU GÒ DƯA, GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND: GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:          12,600, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013: –

. Tên Đường: , Đoạn đường từ: CẦU GÒ DƯA Đến: QUỐC LỘ 1, GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND: GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:          10,500, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:

92. Tên Đường: ĐƯỜNG SỐ 7,  LINH CHIỂU, Đoạn đường từ: HOÀNG DIỆU 2 Đến: CUỐI ĐƯỜNG, GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND: GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            4,600, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013: –

93. Tên Đường: ĐƯỜNG SỐ 22, LINH ĐÔNG, Đoạn đường từ: LÝ TẾ XUYÊN Đến: ĐƯỜNG SỐ 30, GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND: GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            4,500, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013: –

94. Tên Đường: ĐƯỜNG SỐ 25, LINH ĐÔNG, Đoạn đường từ: TÔ NGỌC VÂN Đến: ĐƯỜNG SỐ 8, GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND: GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            4,500, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013: –

95. Tên Đường: ĐƯỜNG SỐ 30, LINH ĐÔNG, Đoạn đường từ: ĐƯỜNG SẮT Đến: CUỐI ĐƯỜNG, GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND: GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            4,500, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013: –

96. Tên Đường: ĐƯỜNG SỐ 5, HIỆP BÌNH CHÁNH, Đoạn đường từ: QUỐC LỘ 13 MỚI Đến: CUỐI ĐƯỜNG, GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND: GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015:            6,600, TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013: –

Theo Sở Tài Nguyên Môi Trường TP Hồ Chí Minh. Tên Đường: , Đoạn đường từ: Đến: , GIÁ ĐẤT THEO QĐ 60/2013/QĐ-UBND: GIÁ ĐẤT ĐỀ XUẤT NĂM 2015: , TỶ LỆ GIÁ ĐỀ XUẤT SO VỚI GIÁ THEO QĐ 60/2013:

5/5 - (4 bình chọn)

NHẬN BẢNG GIÁ


    *Lưu ý: Thông tin sẽ được bảo mật