Vì một cộng đồng hưng thịnh

0949 600 555

 Logo Hưng Thịnh Land

Hợp đồng đặt cọc là gì?

Hợp đồng đặt cọc là gì?

Hợp đồng đặt cọc là một loại hợp đồng mà bên đặt cọc (thường là người mua) cam kết đặt một khoản tiền tạm thời cho bên bán hoặc bên cho thuê (người bán hoặc chủ nhà) để bảo đảm cho việc mua hoặc thuê bất động sản sau này.

Các nội dung quan trọng của hợp đồng đặt cọc bao gồm:

 1. Số tiền cọc: Hợp đồng đặt cọc cần nêu rõ số tiền cọc và phương thức thanh toán.
 2. Thời gian cam kết đặt cọc: Thời gian cam kết đặt cọc thường từ 1 đến 3 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng đặt cọc.
 3. Điều kiện hoàn trả cọc: Hợp đồng đặt cọc cần quy định rõ các điều kiện và thời gian hoàn trả cọc, ví dụ như nếu việc mua hoặc thuê không thành công, hoặc nếu bên bán hoặc chủ nhà không đáp ứng các điều kiện được thỏa thuận trong hợp đồng.
 4. Các điều kiện khác: Hợp đồng đặt cọc cũng có thể quy định các điều kiện khác, ví dụ như trách nhiệm của hai bên trong trường hợp không thực hiện được hợp đồng hoặc các khoản phạt trong trường hợp một trong hai bên vi phạm hợp đồng.

Hợp đồng đặt cọc là một phương tiện giúp cho người mua hoặc người thuê có được sự bảo đảm trong quá trình mua hoặc thuê bất động sản, đặc biệt là trong trường hợp bất động sản đó là một tài sản có giá trị lớn. Tuy nhiên, các bên cần lưu ý các điều kiện và quy định được thỏa thuận trong hợp đồng đặt cọc để tránh xảy ra tranh chấp trong tương lai.

Hợp đồng đặt cọc bất động sản là gì?

Hợp đồng đặt cọc bất động sản là một loại hợp đồng mà người mua bất động sản cam kết đặt một khoản tiền tạm thời cho người bán bất động sản để bảo đảm cho việc mua bán sau này. Hợp đồng đặt cọc bất động sản là một phần trong quá trình giao dịch bất động sản và thường được ký kết trước khi hai bên thực hiện hợp đồng mua bán chính thức.

Các nội dung quan trọng của hợp đồng đặt cọc bất động sản bao gồm:

 1. Số tiền cọc: Hợp đồng đặt cọc bất động sản cần nêu rõ số tiền cọc và phương thức thanh toán.
 2. Thời gian cam kết đặt cọc: Thời gian cam kết đặt cọc thường từ 1 đến 3 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng đặt cọc.
 3. Điều kiện hoàn trả cọc: Hợp đồng đặt cọc bất động sản cần quy định rõ các điều kiện và thời gian hoàn trả cọc, ví dụ như nếu việc mua bán không thành công hoặc nếu người bán không đáp ứng các điều kiện được thỏa thuận trong hợp đồng.
 4. Các điều kiện khác: Hợp đồng đặt cọc bất động sản cũng có thể quy định các điều kiện khác, ví dụ như trách nhiệm của hai bên trong trường hợp không thực hiện được hợp đồng hoặc các khoản phạt trong trường hợp một trong hai bên vi phạm hợp đồng.

Hợp đồng đặt cọc bất động sản là một phương tiện giúp cho người mua có được sự bảo đảm trong quá trình mua bán bất động sản, đặc biệt là trong trường hợp bất động sản đó là một tài sản có giá trị lớn. Tuy nhiên, các bên cần lưu ý các điều kiện và quy định được thỏa thuận trong hợp đồng đặt cọc để tránh xảy ra tranh chấp trong tương lai.

Việc ký kết hợp đồng đặt cọc bất động sản giữa người mua và người bán được xem như một bước quan trọng trong quá trình giao dịch bất động sản. Hợp đồng đặt cọc bất động sản thường đi kèm với một số giấy tờ và chứng từ quan trọng như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất, giấy phép xây dựng, giấy chứng nhận đăng ký tạm trú hoặc tạm vắng…

Sau khi ký kết hợp đồng đặt cọc, người mua phải tiến hành thanh toán khoản tiền cọc theo thỏa thuận trong hợp đồng. Khoản tiền này sẽ được giữ bởi bên bán hoặc một bên thứ ba đến khi các điều kiện và thủ tục trong hợp đồng được hoàn thành.

Trong trường hợp người mua không thực hiện được giao dịch mua bán hoặc không đáp ứng các điều kiện trong hợp đồng đặt cọc, khoản tiền cọc sẽ được trả lại cho người mua sau khi trừ đi các chi phí liên quan đến việc giữ tiền cọc. Nếu người bán không thực hiện được giao dịch mua bán hoặc không đáp ứng các điều kiện trong hợp đồng, người mua có quyền yêu cầu bồi thường hoặc trả lại khoản tiền cọc.

Việc ký kết hợp đồng đặt cọc bất động sản không bắt buộc phải công chứng, tuy nhiên, để đảm bảo tính pháp lý của hợp đồng và tránh xảy ra tranh chấp, các bên nên lưu giữ đầy đủ giấy tờ, chứng từ liên quan và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về giao dịch bất động sản.

Quy định về hợp đồng đặt cọc bất động sản

Quy định về hợp đồng đặt cọc bất động sản được quy định trong Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 và Luật Bất động sản số 25/2014/QH13, cụ thể như sau:

 1. Hợp đồng đặt cọc phải được lập bằng văn bản và có các nội dung cơ bản như: tên, địa chỉ và chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân của người đặt cọc và người nhận cọc; số tiền cọc; thời gian giao dịch và các điều kiện thỏa thuận khác.
 2. Hợp đồng đặt cọc phải được ký bởi các bên tham gia giao dịch hoặc đại diện hợp pháp của họ.
 3. Người nhận cọc có nghĩa vụ giữ gìn số tiền cọc và trả lại số tiền cọc đầy đủ và không kèm theo bất kỳ lãi suất hay khoản chi phí nào khác nếu người đặt cọc không thực hiện được giao dịch hoặc không đáp ứng các điều kiện thỏa thuận.
 4. Nếu người nhận cọc không trả lại số tiền cọc hoặc trả lại số tiền cọc chậm hơn thời hạn đã thỏa thuận thì phải bồi thường số tiền quá hạn cho người đặt cọc với lãi suất tương đương với mức lãi suất cho vay không đổi của Ngân hàng Nhà nước tại thời điểm xảy ra việc vi phạm.
 5. Nếu người đặt cọc không thực hiện được giao dịch hoặc không đáp ứng các điều kiện thỏa thuận thì phải chịu một số khoản phạt tùy thuộc vào các điều kiện trong hợp đồng đặt cọc.
 6. Hợp đồng đặt cọc bất động sản không bắt buộc phải được công chứng tuy nhiên, nếu các bên muốn thì có thể chọn công chứng để tăng tính pháp lý của hợp đồng.

Việc lập hợp đồng đặt cọc bất động sản là cần thiết trong việc đảm bảo quyền lợi của các bên tham gia giao dịch. Vì vậy, các bên nên đảm bảo đầy đủ các nội dung và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật để tránh xảy ra tranh chấp và rủi ro khi thực hiện giao dịch.

Sang nhượng hợp đồng đặt cọc bất động sản

Sang nhượng hợp đồng đặt cọc bất động sản là việc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần quyền và nghĩa vụ của người đặt cọc đến cho một bên thứ ba. Tùy thuộc vào nội dung và quy định của hợp đồng đặt cọc, việc sang nhượng hợp đồng đặt cọc bất động sản có thể được phép hoặc không được phép.

Nếu hợp đồng đặt cọc bất động sản cho phép sang nhượng, bên mua mới sẽ tiếp quản toàn bộ hoặc một phần quyền và nghĩa vụ của người đặt cọc. Bên mua mới cần phải có trách nhiệm đảm bảo việc thực hiện các nghĩa vụ và thỏa thuận trong hợp đồng đặt cọc đã được ký kết trước đó.

Tuy nhiên, nếu hợp đồng đặt cọc bất động sản không cho phép sang nhượng, việc chuyển nhượng hợp đồng đặt cọc sẽ không được phép và bên mua mới không thể tiếp quản quyền và nghĩa vụ của người đặt cọc.

Trong trường hợp việc chuyển nhượng hợp đồng đặt cọc bất động sản được phép, cần phải lưu ý các điều kiện và quy định được thỏa thuận trong hợp đồng. Đồng thời, bên mua mới cần thực hiện các thủ tục và giấy tờ cần thiết để đảm bảo tính pháp lý của việc chuyển nhượng.

Nếu việc sang nhượng hợp đồng đặt cọc bất động sản được thực hiện không đúng quy định hoặc các điều kiện trong hợp đồng, có thể dẫn đến tranh chấp và rủi ro cho các bên tham gia giao dịch. Do đó, các bên nên lưu ý và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật và thỏa thuận trong hợp đồng khi thực hiện việc sang nhượng hợp đồng đặt cọc bất động sản.

Thanh lý, chấm dứt hợp đồng đặt cọc bất động sản

Việc chấm dứt hợp đồng đặt cọc bất động sản có thể được thực hiện khi một trong các điều kiện sau đây được đáp ứng:

 1. Hết thời gian hiệu lực của hợp đồng đặt cọc: Nếu trong hợp đồng đã được thỏa thuận thời gian hiệu lực của hợp đồng đặt cọc, khi đến hạn, hợp đồng sẽ tự động hết hiệu lực.
 2. Thỏa thuận giữa các bên: Nếu các bên đồng ý chấm dứt hợp đồng đặt cọc trước thời hạn hoặc không thực hiện được hợp đồng theo thỏa thuận đã được ký kết, thì hợp đồng đặt cọc cũng sẽ bị chấm dứt.
 3. Không thỏa thuận được về điều kiện giao dịch: Nếu việc giao dịch không thực hiện được hoặc không đáp ứng được các điều kiện thỏa thuận trong hợp đồng đặt cọc, bên mua có quyền chấm dứt hợp đồng và yêu cầu trả lại số tiền cọc đã đặt.

Việc chấm dứt hợp đồng đặt cọc bất động sản thường được thực hiện bằng văn bản và có sự thống nhất của các bên tham gia giao dịch. Khi chấm dứt hợp đồng đặt cọc, khoản tiền cọc sẽ được trả lại cho người đặt cọc sau khi trừ đi các chi phí liên quan đến việc giữ tiền cọc. Nếu việc chấm dứt hợp đồng đặt cọc được thực hiện không đúng quy định hoặc các điều kiện trong hợp đồng, có thể dẫn đến tranh chấp và rủi ro cho các bên tham gia giao dịch.

Việc thanh lý hợp đồng đặt cọc bất động sản cũng tương tự như chấm dứt hợp đồng đặt cọc, nhưng được thực hiện sau khi hợp đồng đã được ký kết và có thể được áp dụng khi một trong các trường hợp sau đây xảy ra:

 1. Bên đặt cọc không thực hiện đúng các nghĩa vụ đã cam kết trong hợp đồng đặt cọc.
 2. Bên đặt cọc không thực hiện được giao dịch mua bán bất động sản theo thỏa thuận đã ký
 3. Bên bán không thực hiện được các nghĩa vụ đã cam kết trong hợp đồng mua bán, ví dụ như không chuyển nhượng được quyền sở hữu bất động sản.
 4. Các bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng mua bán bất động sản.

Khi thực hiện thanh lý hợp đồng đặt cọc bất động sản, khoản tiền cọc sẽ được trả lại cho người đặt cọc sau khi trừ đi các chi phí liên quan đến việc giữ tiền cọc. Nếu trong hợp đồng đặt cọc không có thỏa thuận về việc thanh lý hợp đồng đặt cọc, thì các bên cần phải thống nhất với nhau để thực hiện việc thanh lý hợp đồng đặt cọc.

Tuy nhiên, trước khi thực hiện thanh lý hợp đồng đặt cọc bất động sản, các bên cần phải kiểm tra kỹ các điều kiện, quy định và thỏa thuận trong hợp đồng để đảm bảo tính hợp lệ và pháp lý của việc thanh lý. Nếu việc thanh lý hợp đồng đặt cọc được thực hiện không đúng quy định hoặc các điều kiện trong hợp đồng, có thể dẫn đến tranh chấp và rủi ro cho các bên tham gia giao dịch.

Xem thêm: Các dự án chung cư cao cấp của tập đoàn Hưng Thịnh Trong năm 2023

 1. Chung cư Hà Nội Melody Residences
 2. Chung cư Moonlight Avenue
 3. Chung cư 9X An Sương
 4. Căn hộ Fiveseasons Homes Vũng Tàu
 5. Chung cư Avatar Thủ Đức
 6. Chung cư Grand Mark Nha Trang
5/5 - (1 bình chọn)

NHẬN BẢNG GIÁ


  *Lưu ý: Thông tin sẽ được bảo mật