Vì một cộng đồng hưng thịnh

0949 600 555

Tiến độ 8X Đầm Sen

Tháng Tám, 2016

 • 15 Tháng Tám

  Tiến độ dự án 8X Đầm Sen ngày 15-08-2016

  Tiến độ dự án 8X Đầm Sen ngày 15-08-2016 1. Nhận cập nhật thông tin tiến độ xây dựng chung cư 8X Đầm Sen vào mỗi tháng cho khách hàng Quý khách hàng có nhu cầu cập nhật thường xuyên về hình ảnh thi công xây dựng của dự án …

Tháng Bảy, 2016

 • 15 Tháng Bảy

  Tiến độ 8X Đầm Sen ngày 15-07-2016

  Tiến độ 8X Đầm Sen ngày 15-07-2016 1. Nhận cập nhật thông tin tiến độ xây dựng căn hộ chung cư 8X Đầm Sen vào mỗi tháng cho khách hàng Quý khách hàng có nhu cầu cập nhật thường xuyên về hình ảnh thi công xây dựng của dự án …

Tháng Ba, 2016

 • 15 Tháng Ba

  Tiến độ dự án 8X Đầm Sen Tân Phú ngày 15-03-2016

  Tiến độ dự án 8X Đầm Sen Tân Phú ngày 15-03-2016 1. Nhận cập nhật thông tin tiến độ xây dựng dự án 8X Đầm Sen Tô Hiệu vào mỗi tháng cho khách hàng Quý khách hàng có nhu cầu cập nhật thường xuyên về hình ảnh thi công xây …

Tháng Một, 2016

 • 15 Tháng Một

  Tiến độ dự án căn hộ 8X Đầm Sen ngày 15-01-2016

  Tiến độ dự án căn hộ 8X Đầm Sen ngày 15-01-2016 1. Nhận cập nhật thông tin tiến độ xây dựng dự án 8X Đầm Sen Tô Hiệu Tân Phú vào mỗi tháng cho khách hàng Quý khách hàng có nhu cầu cập nhật thường xuyên về hình ảnh thi …

Tháng Mười, 2015

 • 15 Tháng Mười

  Hình ảnh xây dựng căn hộ 8X Đầm Sen ngày 15-10-2015

  Hình ảnh xây dựng căn hộ 8X Đầm Sen ngày 15-10-2015 1. Nhận cập nhật thông tin tiến độ xây dựng căn hộ chung cư 8X Đầm Sen Tô Hiệu vào mỗi tháng cho khách hàng Quý khách hàng có nhu cầu cập nhật thường xuyên về hình ảnh thi …

Tháng Tám, 2015

 • 15 Tháng Tám

  Tiến độ chung cư 8X Đầm Sen ngày 15-08-2015

  Tiến độ chung cư 8X Đầm Sen ngày 15-08-2015 1. Nhận cập nhật thông tin tiến độ xây dựng dự án 8X Đầm Sen Tô Hiệu vào mỗi tháng cho khách hàng Quý khách hàng có nhu cầu cập nhật thường xuyên về hình ảnh thi công xây dựng của …

Tháng Sáu, 2015

 • 15 Tháng Sáu

  Tiến độ 8X Đầm Sen Hưng Thịnh ngày 15-06-2015

  Tiến độ 8X Đầm Sen Hưng Thịnh ngày 15-06-2015 1. Nhận cập nhật thông tin tiến độ xây dựng căn hộ 8X Đầm Sen vào mỗi tháng cho khách hàng Quý khách hàng có nhu cầu cập nhật thường xuyên về hình ảnh thi công xây dựng của dự án …

Tháng Năm, 2015

 • 15 Tháng Năm

  Tiến độ dự án chung cư 8X Đầm Sen ngày 15-05-2015

  Tiến độ dự án chung cư 8X Đầm Sen ngày 15-05-2015 1. Nhận cập nhật thông tin tiến độ xây dựng căn hộ chung cư 8X Đầm Sen Tô Hiệu vào mỗi tháng cho khách hàng Quý khách hàng có nhu cầu cập nhật thường xuyên về hình ảnh thi …

Tháng Tư, 2015

 • 11 Tháng Tư

  Tiến độ chung cư 8X Đầm Sen ngày 11-04-2015

  Tiến độ chung cư 8X Đầm Sen ngày 11-04-2015 1. Nhận cập nhật thông tin tiến độ xây dựng căn hộ 8X Đầm Sen Tân Phú vào mỗi tháng cho khách hàng Quý khách hàng có nhu cầu cập nhật thường xuyên về hình ảnh thi công xây dựng của …

Tháng Ba, 2015

 • 9 Tháng Ba

  Hình ảnh thi công căn hộ 8X Đầm Sen ngày 09-03-2015

  Hình ảnh thi công căn hộ 8X Đầm Sen ngày 09-03-2015 1. Nhận cập nhật thông tin tiến độ xây dựng chung cư 8X Đầm Sen Tô Hiệu vào mỗi tháng cho khách hàng Quý khách hàng có nhu cầu cập nhật thường xuyên về hình ảnh thi công xây …