Vì một cộng đồng hưng thịnh

0949 600 555

 Logo Hưng Thịnh Land
Cho thue Melody Residence Au Co 74
Cho thue Melody Residence Au Co 74

Giỏ hàng Melody Residences Âu Cơ 2 phòng ngủ cho thuê

Cho thuê Melody Residences Âu Cơ 2 phòng ngủ Mã Căn B1

Diện tích: 67,6
Số phòng ngủ: 2
Phòng tắm (WC): 2
Hướng View: Tây Nam & Tây Bắc
Hướng cửa: Đông Nam

Giá thuê nội thất cơ bản khoảng: 8,5 – 9 triệu /tháng
Giá thuê Full nội thất cao cấp khoảng: 10 -12 triệu /tháng

Liên hệ : 0936 054 309 (Miss. Hương)

Liên hệ : 0909 517 587 (Miss. Trinh)

Liên hệ : 0909 517 588 (Miss. Trinh)

Liên hệ : 0901 408 286 (Mr. Minh)

Liên hệ : 0949 600 555 (Mr Cường)

Liên hệ: 0283 888 33 79 (Hotline Hưng Thịnh Land)

 

Cho thuê Melody Residences Âu Cơ 2 phòng ngủ Mã Căn B2

Diện tích: 67,6
Số phòng ngủ: 2
Phòng tắm (WC): 2
Hướng View: Tây Nam & Tây Bắc
Hướng cửa: Đông Nam

Giá thuê nội thất cơ bản khoảng: 8,5 – 9 triệu /tháng
Giá thuê Full nội thất cao cấp khoảng: 10 -12 triệu /tháng

Liên hệ : 0909 517 587 (Miss. Trinh)

 

Cho thuê Melody Residences Âu Cơ 2 phòng ngủ Mã Căn B3

Diện tích: 67,6
Số phòng ngủ: 2
Phòng tắm (WC): 2
Hướng View: Tây Nam & Tây Bắc
Hướng cửa: Đông Nam

Giá thuê nội thất cơ bản khoảng: 8,5 – 9 triệu /tháng
Giá thuê Full nội thất cao cấp khoảng: 10 -12 triệu /tháng

Liên hệ : 0909 517 588 (Miss. Trinh)

 

Cho thuê Melody Residences Âu Cơ 2 phòng ngủ Mã Căn B4

Diện tích: 67,6
Số phòng ngủ: 2
Phòng tắm (WC): 2
Hướng View: Tây Nam & Tây Bắc
Hướng cửa: Đông Nam

Giá thuê nội thất cơ bản khoảng: 8,5 – 9 triệu /tháng
Giá thuê Full nội thất cao cấp khoảng: 10 -12 triệu /tháng

Liên hệ : 0901 408 286 (Mr. Minh)

 

Cho thuê Melody Residences Âu Cơ 2 phòng ngủ Mã Căn B5

Diện tích: 71,6
Số phòng ngủ: 2
Phòng tắm (WC): 2
Hướng View: Bắc & Tây Bắc
Hướng cửa: Tây & Tây Nam

Giá thuê nội thất cơ bản khoảng: 9 – 10 triệu /tháng
Giá thuê Full nội thất cao cấp khoảng: 11-12 triệu /tháng

Liên hệ : 0949 600 555 (Mr Cường)

 

Cho thuê Melody Residences Âu Cơ 2 phòng ngủ Mã Căn B6

Diện tích: 71,7
Số phòng ngủ: 2
Phòng tắm (WC): 2
Hướng View: Bắc & Tây Bắc
Hướng cửa: Tây & Tây Nam

Giá thuê nội thất cơ bản khoảng: 9 -10 triệu /tháng
Giá thuê Full nội thất cao cấp khoảng: 11 -12 triệu /tháng

Liên hệ: 0283 888 33 79 (Hotline Hưng Thịnh Land)

 

Cho thuê Melody Residences Âu Cơ 2 phòng ngủ Mã Căn B7

Diện tích: 67,6
Số phòng ngủ: 2
Phòng tắm (WC): 2
Hướng View: Bắc & Tây Bắc
Hướng cửa: Đông Nam

Giá thuê nội thất cơ bản khoảng: 8,5 – 9 triệu /tháng
Giá thuê Full nội thất cao cấp khoảng: 11 -12 triệu /tháng

Liên hệ : 0936 054 309 (Miss. Hương)

 

Cho thuê Melody Residences Âu Cơ 2 phòng ngủ Mã Căn B8

Diện tích: 67,6
Số phòng ngủ: 2
Phòng tắm (WC): 2
Hướng View: Bắc & Tây Bắc
Hướng cửa: Đông Nam

Giá thuê nội thất cơ bản khoảng: 8,5 – 9 triệu /tháng
Giá thuê Full nội thất cao cấp khoảng: 10 -12 triệu /tháng

Liên hệ : 0909 517 587 (Miss. Trinh)

 

Cho thuê Melody Residences Âu Cơ 2 phòng ngủ Mã Căn B9

Diện tích: 67,6
Số phòng ngủ: 2
Phòng tắm (WC): 2
Hướng View: Bắc & Tây Bắc
Hướng cửa: Đông Nam

Giá thuê nội thất cơ bản khoảng: 8,5 – 9 triệu /tháng
Giá thuê Full nội thất cao cấp khoảng: 10 -12 triệu /tháng

Liên hệ : 0909 517 588 (Miss. Trinh)

 

Cho thuê Melody Residences Âu Cơ 2 phòng ngủ Mã Căn B10

Diện tích: 67,6
Số phòng ngủ: 2
Phòng tắm (WC): 2
Hướng View: Bắc & Tây Bắc
Hướng cửa: Đông Nam

Giá thuê nội thất cơ bản khoảng: 8,5 – 9 triệu /tháng
Giá thuê Full nội thất cao cấp khoảng: 10 -12 triệu /tháng

Liên hệ : 0901 408 286 (Mr. Minh)

 

Cho thuê Melody Residences Âu Cơ 2 phòng ngủ Mã Căn B11

Diện tích: 66,9
Số phòng ngủ: 2
Phòng tắm (WC): 2
Hướng View: Bắc & Tây Bắc
Hướng cửa: Đông Nam

Giá thuê nội thất cơ bản khoảng: 10 -11 triệu / tháng
Giá thuê Full nội thất cao cấp khoảng: 11,5 -12,5 triệu/tháng

Liên hệ : 0901 408 286 (Mr. Minh)

 

Cho thuê Melody Residences Âu Cơ 2 phòng ngủ Mã Căn B12

Diện tích: 67,6
Số phòng ngủ: 2
Phòng tắm (WC): 2
Hướng View: Nam & Đông Nam
Hướng cửa: Bắc

Giá thuê nội thất cơ bản khoảng: 8,5 – 9 triệu /tháng
Giá thuê Full nội thất cao cấp khoảng: 10-12 triệu/tháng

Liên hệ : 0949 600 555 (Mr Cường)

 

Cho thuê Melody Residences Âu Cơ 2 phòng ngủ Mã Căn B13

Diện tích: 67,6
Số phòng ngủ: 2
Phòng tắm (WC): 2
Hướng View: Nam & Đông Nam
Hướng cửa: Bắc

Giá thuê nội thất cơ bản khoảng: 8,5 – 9 triệu /tháng
Giá thuê Full nội thất cao cấp khoảng: 10 -12 triệu /tháng

Liên hệ : 0936 054 309 (Miss. Hương)

 

Cho thuê Melody Residences Âu Cơ 2 phòng ngủ Mã Căn B14

Diện tích: 67,6
Số phòng ngủ: 2
Phòng tắm (WC): 2
Hướng View: nam & Đông Nam
Hướng cửa: Bắc

Giá thuê nội thất cơ bản khoảng: 8,5 – 9 triệu /tháng
Giá thuê Full nội thất cao cấp khoảng: 10 -12 triệu /tháng 

Liên hệ: 0283 888 33 79 (Hotline Hưng Thịnh Land)

Cho thuê Melody Residences Âu Cơ 2 phòng ngủ Mã Căn B15

Diện tích: 67,6
Số phòng ngủ:
Phòng tắm (WC):
Hướng View:
Hướng cửa:
Gía thuê nội thất cơ bản khoảng : 8,5 – 9 triệu /tháng
Gía thuê Full nội thất cơ bản khoảng : 10 -12 triệu /tháng

Liên hệ : 0901 408 286 (Mr. Minh)

 

Cho thuê Melody Residences Âu Cơ 2 phòng ngủ Mã Căn B16

Diện tích: 67,6
Số phòng ngủ:
Phòng tắm (WC):
Hướng View:
Hướng cửa:
Gía thuê nội thất cơ bản khoảng : 8,5 – 9 triệu /tháng
Gía thuê Full nội thất cơ bản khoảng : 10 -12 triệu /tháng

Liên hệ : 0936 054 309 (Miss. Hương)

 

Cho thuê Melody Residences Âu Cơ 2 phòng ngủ Mã Căn B17

Diện tích: 72,9
Số phòng ngủ: 2
Phòng tắm (WC): 2
Hướng View: Nam & Tây Nam
Hướng cửa: Tây Bắc & Tây Nam
Gía thuê nội thất cơ bản khoảng : 8,5 – 9 triệu /tháng
Gía thuê Full nội thất cơ bản khoảng : 10 -12 triệu /tháng

Liên hệ: 0283 888 33 79 (Hotline Hưng Thịnh Land)

 

Cho thuê Melody Residences Âu Cơ 2 phòng ngủ Mã Căn B18

Diện tích: 69
Số phòng ngủ: 2
Phòng tắm (WC): 2
Hướng View: Đông Bắc
Hướng cửa: Tây Nam
Gía thuê nội thất cơ bản khoảng : 8,5 – 9 triệu /tháng
Gía thuê Full nội thất cơ bản khoảng : 10 -12 triệu /tháng

Liên hệ : 0901 408 286 (Mr. Minh)

 

Cho thuê Melody Residences Âu Cơ 2 phòng ngủ Mã Căn B19

Diện tích: 71,4
Số phòng ngủ: 2
Phòng tắm (WC): 2
Hướng View: Đông Bắc
Hướng cửa: Tây & Tây Bắc
Gía thuê nội thất cơ bản khoảng : 8,5 – 9 triệu /tháng
Gía thuê Full nội thất cơ bản khoảng : 10 -12 triệu /tháng

Liên hệ: 0283 888 33 79 (Hotline Hưng Thịnh Land)

 

QUY MÔ DỰ ÁN MELODY ÂU CƠ

Vị trí: Số 16 Âu Cơ, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM

Diện tích khu đất: 1.07 ha

Mật độ xây dựng: 40%

Số block: 02

Tầng cao: 19 tầng

Số căn hộ: 704 căn.

Diện tích căn hộ: Từ 66.9 m2 – 97.13 m2.

VỊ TRÍ DỰ ÁN MELODY ÂU CƠ

Sở hữu vị trí đẹp trong khu dân cư hiện hữu, Melody Residences tọa lạc ngay mặt tiền đường Âu Cơ – trục đường chính đến các quận Tân Bình, Q.10, Q.11, quận Phú Nhuận và Q.3. Từ đây, cư dân dễ dàng tận hưởng các tiện ích khu vực cũng như kết nối đến trung tâm thành phố và các quận lân cận trên những tuyến đường huyết mạch như Trường Chinh, Cộng Hòa và 3/2.

Với tất cả những lợi thế về ví trí, Melody Residences không chỉ mang đến cuộc sống thuận tiện tối đa cho cư dân mà còn góp phần làm gia tăng giá trị cho mỗi căn hộ.

vi tri can ho melody residences

– Co.op Mart BMC : 3 phút
– Lotte Mart Tân Bình : 5 phút
– Pandora City : 5 phút
– E.Town : 5 phút
– Bệnh viện quận Tân Phú : 5 phút
– Đại học Kinh tế Tài chính : 5 phút
– Công viên Đầm Sen : 10 phút
– Sân bay Tân Sơn Nhất : 10 phút

MẶT BẰNG DỰ ÁN MELODY ÂU CƠ

Mặt bằng Melody Residences
Mặt bằng Melody Residences

CĂN HỘ MẪU MELODY ÂU CƠ

Liên hệ văn phòng cho thuê căn hộ dự án MELODY RESIDENCES ÂU CƠ của Chủ Đầu Tư Hưng Thịnh để chọn căn hộ cho thuê giá tốt nhất vị trí yêu thích nhất

HOTLINE:

0949 600 555 (Miss. Trinh)

0901 33 79 55 (Mr. Cường)

028 3888 3379 (Văn phòng cho thuê Hưng Thịnh Land)

5/5 - (1 bình chọn)

NHẬN BẢNG GIÁ


    *Lưu ý: Thông tin sẽ được bảo mật