Bất động sản Hưng Thịnh

0949 600 555

  Chính sách bán hàng Q7 Boulevard dành cho Y Bác Sĩ mùa dịch Covid-19
  Chính sách bán hàng Q7 Boulevard dành cho Y Bác Sĩ mùa dịch Covid-19

  Chính sách bán hàng Q7 Boulevard thời Covid-19

  Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành như hiện nay, thấu hiểu được sự khó khăn của khách hàng cũng như những đóng góp to lớn của các Y Bác Sĩ trong tuyến đầu chống dịch Covid. Tập đoàn Hưng Thịnh đã đưa ra những chính sách bán hàng, chiết khấu cực kỳ ưu đãi dành cho dự án căn hộ Q7 Boulevard quận 7 như sau:

  Chính sách dành cho Y Bác Sĩ mua căn hộ Q7 Boulevard

  Chiết khấu 10% cho tất cả khách hàng là Y Bác Sĩ

  Áp dụng lãi suất thanh toán vượt là 18%

  Thanh toán đợt 1 chỉ 30%

  Các quy định khác:

  – Thời gian áp dụng: kể từ ngày của Thông báo này cho đến hết ngày 15/05/2020.

  – Điều kiện áp dụng: Khách hàng đặt cọc và hoàn tất việc các thủ tục Hợp đồng trong vòng 10 ngày kể từ ngày đặt cọc và không muộn hơn ngày 15/05/2020.

  – Không áp dụng “Chương trình chiết khấu 5%/tổng số tiền thanh toán Đợt 1”.

  – Áp dụng chiết khấu 5%/tổng tiền thanh toán cho số tiền thanh toán vượt.

  – Khách hàng không được thực hiện thủ tục sang nhượng trong thời gian quy định là 06 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.

  Chính sách dành cho khách hàng bình thường mua Q7 Boulevard

  Chiết khấu 6% cho tất cả khách hàng

  Áp dụng lãi suất thanh toán vượt là 18%

  Thanh toán đợt 1 chỉ 30%

  Các quy định khác:

  – Thời gian áp dụng: kể từ ngày của Thông báo này cho đến hết ngày 15/05/2020.

  – Điều kiện áp dụng: Khách hàng đặt cọc và hoàn tất việc các thủ tục Hợp đồng trong vòng 10 ngày kể từ ngày đặt cọc và không muộn hơn ngày 15/05/2020.

  – Không áp dụng “Chương trình chiết khấu 5%/tổng số tiền thanh toán Đợt 1”.

  – Áp dụng chiết khấu 5%/tổng tiền thanh toán cho số tiền thanh toán vượt.

  – Khách hàng không được thực hiện thủ tục sang nhượng trong thời gian quy định là 06 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.

  Tiến độ thanh toán Q7 Boulevard mùa dịch Covid-19

  Tiến độ thanh toán Q7 Boulevard mùa dịch Covid-19
  Tiến độ thanh toán Q7 Boulevard mùa dịch Covid-19

  Bảng giá và giỏ hàng Q7 Boulevard

  STT MÃ CĂN DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG DT THÔNG THỦY BẢNG GIÁ
  CHƯA VAT
  1 B1.06.11 73.22 66.56 3,114,595,750
  2 B1.06.13 70.58 63.8 2,995,930,434
  3 B1.07.06 69.18 62.36 3,347,779,314
  4 B1.07.11 73.22 66.56 3,167,131,100
  5 B1.07.12 75.59 68.01 3,145,677,850
  6 B1.09.03 69.81 62.59 #N/A
  7 B1.10.12 75.59 68.01 #N/A
  8 B1.11.13 70.58 63.91 3,018,067,851
  9 B1.12.13 70.58 63.91 3,018,067,851
  10 B1.13.02 69.95 62.31 3,225,726,763
  11 B1.13.03 69.81 62.69 3,085,462,380
  12 B1.13.06 69.18 62.57 3,372,455,820
  13 B1.13.13 70.58 63.91 3,018,067,851
  14 B1.13.14 69.95 63.57 2,882,289,750
  15 B1.14.02 69.95 62.31 3,225,726,763
  16 B1.14.13 70.58 63.91 3,018,067,851
  17 B1.15.12 75.59 68.01 3,176,669,750
  18 B1.16.07 69.7 64.46 3,000,585,000
  19 B1.16.12 75.59 68.01 3,176,669,750
  20 B1.17.13 70.58 63.91 3,025,446,990
  21 B1.18.07 69.7 64.46 3,000,585,000
  22 B1.18.13 70.58 63.91 #N/A
  23 B1.18.14 69.95 63.57 2,889,459,625
  24 B1.20.12 75.59 68.01 3,192,165,700
  25 B1.20.13 70.58 63.91 3,040,205,268
  26 B1.21.03 69.81 62.69 3,179,915,310
  27 B1.21.13 70.58 63.91 3,040,205,268
  28 B1.21.14 69.95 63.57 2,903,799,375
  29 B1.22.02 69.95 62.31 3,225,726,763
  30 B1.22.06 69.18 62.57 #N/A
  31 B1.22.12 75.59 68.01 3,168,921,775
  32 B1.22.14 69.95 63.57 2,882,289,750
  33 B2.05.03 75.59 68.01 3,114,912,720
  34 B2.05.04 73.22 66.56 3,120,782,840
  35 B2.05.12 69.81 62.59 3,164,403,528
  36 B2.05.13 69.95 62.26 3,170,749,560
  37 B2.06.03 75.59 68.01 3,114,912,720
  38 B2.06.04 73.22 66.56 3,120,782,840
  39 B2.06.13 69.95 62.26 3,170,749,560
  40 B2.07.03 75.59 68.01 3,114,912,720
  41 B2.07.04 73.22 66.56 3,172,549,380
  42 B2.07.09 69.18 62.36 3,355,523,323
  43 B2.08.04 73.22 66.56 3,194,735,040
  44 B2.08.13 69.95 62.26 3,194,063,895
  45 B2.09.04 73.22 66.56 3,194,735,040
  46 B2.11.03 75.59 68.01 3,137,816,490
  47 B2.11.13 69.95 62.31 3,194,063,895
  48 B2.12.13 69.95 62.31 3,194,063,895
  49 B2.13.01 69.95 63.57 2,854,239,800
  50 B2.13.02 70.58 63.91 2,988,443,308
  51 B2.13.03 75.59 68.01 3,137,816,490
  52 B2.13.04 73.22 66.56 3,194,735,040
  53 B2.13.08 69.7 64.46 2,977,793,100
  54 B2.13.09 69.18 62.57 3,379,838,710
  55 B2.13.12 69.81 62.69 3,226,450,656
  56 B2.13.13 69.95 62.31 3,194,063,895
  57 B2.15.03 75.59 68.01 3,145,451,080
  58 B2.16.03 75.59 68.01 3,145,451,080
  59 B2.17.03 75.59 68.01 3,145,451,080
  60 B2.17.08 69.7 64.46 #N/A
  61 B2.17.13 69.95 62.31 3,201,835,340
  62 B2.18.03 75.59 68.01 3,145,451,080
  63 B2.19.08 69.7 64.46 3,020,031,300
  64 B2.20.02 70.58 63.91 3,010,256,762
  65 B2.20.03 75.59 68.01 3,160,720,260
  66 B2.20.13 69.95 62.31 3,217,378,230
  67 B2.21.02 70.58 63.91 3,010,256,762
  68 B2.21.08 69.7 64.46 3,020,031,300
  69 B2.21.13 69.95 62.31 3,217,378,230
  70 B2.22.02 70.58 63.91 2,988,443,308
  71 B2.22.03 75.59 68.01 3,137,816,490
  72 B2.22.04 73.22 66.56 3,216,920,700
  73 B2.22.09 69.18 62.57 3,404,154,096
  74 B2.22.12 69.81 62.69 3,249,718,329
  75 B2.22.13 69.95 62.31 3,194,063,895
  76 A1.05.03 75.59 68.01 3,106,937,975
  77 A1.05.13 69.95 62.26 3,162,631,863
  78 A1.06.03 75.59 68.01 3,106,937,975
  79 A1.08.03 75.59 68.01 3,130,181,900
  80 A1.08.08 69.7 64.25 2,771,969,000
  81 A1.08.09 69.18 62.36 3,142,141,764
  82 A1.08.12 69.81 62.59 #N/A
  83 A1.09.03 75.59 68.01 3,130,181,900
  84 A1.09.13 69.95 62.26 3,186,292,450
  85 A1.10.03 75.59 68.01 3,130,181,900
  86 A1.10.13 69.95 62.26 3,186,292,450
  87 A1.11.03 75.59 68.01 3,130,181,900
  88 A1.11.13 69.95 62.31 3,186,292,450
  89 A1.12.13 69.95 62.31 3,186,292,450
  90 A1.13.02 70.58 63.91 #N/A
  91 A1.13.03 75.59 68.01 3,130,181,900
  92 A1.13.04 73.22 66.56 2,979,504,850
  93 A1.13.13 69.95 62.31 3,186,292,450
  94 A1.14.03 75.59 68.01 3,130,181,900
  95 A1.14.09 69.18 62.57 3,142,141,764
  96 A1.14.12 69.81 62.69 3,085,462,380
  97 A1.14.13 69.95 62.31 3,186,292,450
  98 A1.15.03 75.59 68.01 3,137,929,875
  99 A1.15.12 69.81 62.69 3,164,173,155
  100 A1.16.03 75.59 68.01 3,137,929,875
  101 A1.16.12 69.81 62.69 3,164,173,155
  102 A1.16.13 69.95 62.31 3,194,179,313
  103 A1.17.12 69.81 62.69 #N/A
  104 A1.18.01 69.95 63.57 #N/A
  105 A1.19.01 69.95 63.57 #N/A
  106 A1.19.03 75.59 68.01 3,153,425,825
  107 A1.20.02 70.58 63.91 2,959,358,701
  108 A1.20.03 75.59 68.01 3,153,425,825
  109 A1.21.02 70.58 63.91 3,003,309,573
  110 A1.21.03 75.59 68.01 3,153,425,825
  111 A1.21.13 69.95 62.31 3,209,953,038
  112 A1.22.02 70.58 63.91 2,981,172,156
  113 A1.22.03 75.59 68.01 3,130,181,900
  114 A1.22.09 69.18 62.57 3,166,818,270
  1 S05 185.61 170.4 12,660,086,880
  2 S11 179.72 167.87 13,079,615,433
  3 S20 185.61 170.4 12,805,605,120
  4 S21 187.44 174.7 12,931,860,480
  5 S22 194.39 183.4 13,411,354,880
  6 S25 179.72 167.87 12,510,582,374
  7 S26 246.33 227.4 16,907,894,136
  8 S30 139.4 126.24 9,112,020,400
  9 S32 140.88 128.43 9,509,400,000
  10 S33 139.62 126.16 9,424,350,000
  11 S40 139.4 126.24 9,221,310,000
  12 S41 140.88 128.43 9,319,212,000
  13 S43 124.68 109.58 8,064,302,400

  Vì sao nên chọn mua Q7 Boulevard trong giai đoạn này

  • Hiện tại mức chiết khấu căn hộ Q7 Boulevard từ 6-10% là mức chiết khấu cực cao và chưa từng có tiền lệ như thế, bình thường mức chiết khấu chỉ là 1%, cao nhất cũng chỉ là 2%
  • Tiến độ thanh toán Q7 Boulevard hiện tại đã giảm chỉ còn 30% trong đợt đầu
  • Khi khách hàng thanh toán vượt được áp dụng lãi suất lên đến 18%/năm, cao gấp 3 lần lãi suất khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng
  • Số tiền mà khách thanh toán vượt còn được chiết khấu thêm 5% tiền mặt hỗ trợ khách trong mùa dịch Covid-19.
  • Dự án Q7 Boulevard đã hoàn thiện phần thô và sắp đưa vào sử dụng, bàn giao nhà khoản giữa, cuối năm sau.

  Ngoài dự án Q7 Boulevard, Hưng Thịnh còn có 1 dự án cách đó khoảng 1km trên đường Đào Trí là dự án Q7 Riverside Complex, dự án này hiện đã bán hết 100%, mức giá bán lại rơi vào khoản 2,2 – 2,3 tỷ/căn 2 phòng ngủ 66m2. Q7 Riverside hiện là dự án căn hộ cao cấp có mức giá tốt nhất TP HCM vào thời điểm hiện tại, dòng căn hộ 2 phòng ngủ, trên dưới 2,2tỷ tại vùng ven Sài Gòn đã gần như tuyệt chủng, hãy nhanh tay quyết định chọn cho mình 1 căn hộ phù hợp để không phải hối hận khi giá tăng quá cao. Xem thông tin Q7 Riverside tại đây!

  Quý khách hàng đang xem bài viết "Chính sách bán hàng Q7 Boulevard thời Covid-19" của Bất động sản Hưng Thịnh, để nhận được bảng giá, chính sách và các ưu đãi mới nhất từ Chủ Đầu Tư vui lòng điền chính xác thông tin vào form bên dưới, chân thành cảm ơn Quý Khách!

  ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ

  HỌ TÊN KHÁCH HÀNG (*bắt buộc)
  SỐ ĐIỆN THOẠI (*)
  EMAIL LIÊN HỆ
  YÊU CẦU CỦA QUÝ KHÁCH? (*)
  New Galaxy

  TẢI BẢNG GIÁ VÀ ƯU ĐÃI TỪ

  CHỦ ĐẦU TƯ

  (Vui lòng nhập thông tin chính xác để nhận ưu đãi)

   


   *Lưu ý: Thông tin sẽ được bảo mật