Vì một cộng đồng hưng thịnh

0949 600 555

 Logo Hưng Thịnh Land

Chính sách bán hàng Q7 Boulevard thời Covid-19

Trong tình hình dịch Covid-19 đang hoành hành như hiện nay, thấu hiểu được sự khó khăn của khách hàng cũng như những đóng góp to lớn của các Y Bác Sĩ trong tuyến đầu chống dịch Covid. Tập đoàn Hưng Thịnh đã đưa ra những chính sách bán hàng, chiết khấu cực kỳ ưu đãi dành cho dự án căn hộ Q7 Boulevard quận 7 như sau:

Chính sách dành cho Y Bác Sĩ mua căn hộ Q7 Boulevard

Chiết khấu 10% cho tất cả khách hàng là Y Bác Sĩ

Áp dụng lãi suất thanh toán vượt là 18%

Thanh toán đợt 1 chỉ 30%

Các quy định khác:

– Thời gian áp dụng: kể từ ngày của Thông báo này cho đến hết ngày 15/05/2020.

– Điều kiện áp dụng: Khách hàng đặt cọc và hoàn tất việc các thủ tục Hợp đồng trong vòng 10 ngày kể từ ngày đặt cọc và không muộn hơn ngày 15/05/2020.

– Không áp dụng “Chương trình chiết khấu 5%/tổng số tiền thanh toán Đợt 1”.

– Áp dụng chiết khấu 5%/tổng tiền thanh toán cho số tiền thanh toán vượt.

– Khách hàng không được thực hiện thủ tục sang nhượng trong thời gian quy định là 06 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.

Chính sách dành cho khách hàng bình thường mua Q7 Boulevard

Chiết khấu 6% cho tất cả khách hàng

Áp dụng lãi suất thanh toán vượt là 18%

Thanh toán đợt 1 chỉ 30%

Các quy định khác:

– Thời gian áp dụng: kể từ ngày của Thông báo này cho đến hết ngày 15/05/2020.

– Điều kiện áp dụng: Khách hàng đặt cọc và hoàn tất việc các thủ tục Hợp đồng trong vòng 10 ngày kể từ ngày đặt cọc và không muộn hơn ngày 15/05/2020.

– Không áp dụng “Chương trình chiết khấu 5%/tổng số tiền thanh toán Đợt 1”.

– Áp dụng chiết khấu 5%/tổng tiền thanh toán cho số tiền thanh toán vượt.

– Khách hàng không được thực hiện thủ tục sang nhượng trong thời gian quy định là 06 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.

Tiến độ thanh toán Q7 Boulevard mùa dịch Covid-19

Tiến độ thanh toán Q7 Boulevard mùa dịch Covid-19
Tiến độ thanh toán Q7 Boulevard mùa dịch Covid-19

Bảng giá và giỏ hàng Q7 Boulevard

STT MÃ CĂN DIỆN TÍCH TIM TƯỜNG DT THÔNG THỦY BẢNG GIÁ
CHƯA VAT
1 B1.06.11 73.22 66.56 3,114,595,750
2 B1.06.13 70.58 63.8 2,995,930,434
3 B1.07.06 69.18 62.36 3,347,779,314
4 B1.07.11 73.22 66.56 3,167,131,100
5 B1.07.12 75.59 68.01 3,145,677,850
6 B1.09.03 69.81 62.59 #N/A
7 B1.10.12 75.59 68.01 #N/A
8 B1.11.13 70.58 63.91 3,018,067,851
9 B1.12.13 70.58 63.91 3,018,067,851
10 B1.13.02 69.95 62.31 3,225,726,763
11 B1.13.03 69.81 62.69 3,085,462,380
12 B1.13.06 69.18 62.57 3,372,455,820
13 B1.13.13 70.58 63.91 3,018,067,851
14 B1.13.14 69.95 63.57 2,882,289,750
15 B1.14.02 69.95 62.31 3,225,726,763
16 B1.14.13 70.58 63.91 3,018,067,851
17 B1.15.12 75.59 68.01 3,176,669,750
18 B1.16.07 69.7 64.46 3,000,585,000
19 B1.16.12 75.59 68.01 3,176,669,750
20 B1.17.13 70.58 63.91 3,025,446,990
21 B1.18.07 69.7 64.46 3,000,585,000
22 B1.18.13 70.58 63.91 #N/A
23 B1.18.14 69.95 63.57 2,889,459,625
24 B1.20.12 75.59 68.01 3,192,165,700
25 B1.20.13 70.58 63.91 3,040,205,268
26 B1.21.03 69.81 62.69 3,179,915,310
27 B1.21.13 70.58 63.91 3,040,205,268
28 B1.21.14 69.95 63.57 2,903,799,375
29 B1.22.02 69.95 62.31 3,225,726,763
30 B1.22.06 69.18 62.57 #N/A
31 B1.22.12 75.59 68.01 3,168,921,775
32 B1.22.14 69.95 63.57 2,882,289,750
33 B2.05.03 75.59 68.01 3,114,912,720
34 B2.05.04 73.22 66.56 3,120,782,840
35 B2.05.12 69.81 62.59 3,164,403,528
36 B2.05.13 69.95 62.26 3,170,749,560
37 B2.06.03 75.59 68.01 3,114,912,720
38 B2.06.04 73.22 66.56 3,120,782,840
39 B2.06.13 69.95 62.26 3,170,749,560
40 B2.07.03 75.59 68.01 3,114,912,720
41 B2.07.04 73.22 66.56 3,172,549,380
42 B2.07.09 69.18 62.36 3,355,523,323
43 B2.08.04 73.22 66.56 3,194,735,040
44 B2.08.13 69.95 62.26 3,194,063,895
45 B2.09.04 73.22 66.56 3,194,735,040
46 B2.11.03 75.59 68.01 3,137,816,490
47 B2.11.13 69.95 62.31 3,194,063,895
48 B2.12.13 69.95 62.31 3,194,063,895
49 B2.13.01 69.95 63.57 2,854,239,800
50 B2.13.02 70.58 63.91 2,988,443,308
51 B2.13.03 75.59 68.01 3,137,816,490
52 B2.13.04 73.22 66.56 3,194,735,040
53 B2.13.08 69.7 64.46 2,977,793,100
54 B2.13.09 69.18 62.57 3,379,838,710
55 B2.13.12 69.81 62.69 3,226,450,656
56 B2.13.13 69.95 62.31 3,194,063,895
57 B2.15.03 75.59 68.01 3,145,451,080
58 B2.16.03 75.59 68.01 3,145,451,080
59 B2.17.03 75.59 68.01 3,145,451,080
60 B2.17.08 69.7 64.46 #N/A
61 B2.17.13 69.95 62.31 3,201,835,340
62 B2.18.03 75.59 68.01 3,145,451,080
63 B2.19.08 69.7 64.46 3,020,031,300
64 B2.20.02 70.58 63.91 3,010,256,762
65 B2.20.03 75.59 68.01 3,160,720,260
66 B2.20.13 69.95 62.31 3,217,378,230
67 B2.21.02 70.58 63.91 3,010,256,762
68 B2.21.08 69.7 64.46 3,020,031,300
69 B2.21.13 69.95 62.31 3,217,378,230
70 B2.22.02 70.58 63.91 2,988,443,308
71 B2.22.03 75.59 68.01 3,137,816,490
72 B2.22.04 73.22 66.56 3,216,920,700
73 B2.22.09 69.18 62.57 3,404,154,096
74 B2.22.12 69.81 62.69 3,249,718,329
75 B2.22.13 69.95 62.31 3,194,063,895
76 A1.05.03 75.59 68.01 3,106,937,975
77 A1.05.13 69.95 62.26 3,162,631,863
78 A1.06.03 75.59 68.01 3,106,937,975
79 A1.08.03 75.59 68.01 3,130,181,900
80 A1.08.08 69.7 64.25 2,771,969,000
81 A1.08.09 69.18 62.36 3,142,141,764
82 A1.08.12 69.81 62.59 #N/A
83 A1.09.03 75.59 68.01 3,130,181,900
84 A1.09.13 69.95 62.26 3,186,292,450
85 A1.10.03 75.59 68.01 3,130,181,900
86 A1.10.13 69.95 62.26 3,186,292,450
87 A1.11.03 75.59 68.01 3,130,181,900
88 A1.11.13 69.95 62.31 3,186,292,450
89 A1.12.13 69.95 62.31 3,186,292,450
90 A1.13.02 70.58 63.91 #N/A
91 A1.13.03 75.59 68.01 3,130,181,900
92 A1.13.04 73.22 66.56 2,979,504,850
93 A1.13.13 69.95 62.31 3,186,292,450
94 A1.14.03 75.59 68.01 3,130,181,900
95 A1.14.09 69.18 62.57 3,142,141,764
96 A1.14.12 69.81 62.69 3,085,462,380
97 A1.14.13 69.95 62.31 3,186,292,450
98 A1.15.03 75.59 68.01 3,137,929,875
99 A1.15.12 69.81 62.69 3,164,173,155
100 A1.16.03 75.59 68.01 3,137,929,875
101 A1.16.12 69.81 62.69 3,164,173,155
102 A1.16.13 69.95 62.31 3,194,179,313
103 A1.17.12 69.81 62.69 #N/A
104 A1.18.01 69.95 63.57 #N/A
105 A1.19.01 69.95 63.57 #N/A
106 A1.19.03 75.59 68.01 3,153,425,825
107 A1.20.02 70.58 63.91 2,959,358,701
108 A1.20.03 75.59 68.01 3,153,425,825
109 A1.21.02 70.58 63.91 3,003,309,573
110 A1.21.03 75.59 68.01 3,153,425,825
111 A1.21.13 69.95 62.31 3,209,953,038
112 A1.22.02 70.58 63.91 2,981,172,156
113 A1.22.03 75.59 68.01 3,130,181,900
114 A1.22.09 69.18 62.57 3,166,818,270
1 S05 185.61 170.4 12,660,086,880
2 S11 179.72 167.87 13,079,615,433
3 S20 185.61 170.4 12,805,605,120
4 S21 187.44 174.7 12,931,860,480
5 S22 194.39 183.4 13,411,354,880
6 S25 179.72 167.87 12,510,582,374
7 S26 246.33 227.4 16,907,894,136
8 S30 139.4 126.24 9,112,020,400
9 S32 140.88 128.43 9,509,400,000
10 S33 139.62 126.16 9,424,350,000
11 S40 139.4 126.24 9,221,310,000
12 S41 140.88 128.43 9,319,212,000
13 S43 124.68 109.58 8,064,302,400

Vì sao nên chọn mua Q7 Boulevard trong giai đoạn này

  • Hiện tại mức chiết khấu căn hộ Q7 Boulevard từ 6-10% là mức chiết khấu cực cao và chưa từng có tiền lệ như thế, bình thường mức chiết khấu chỉ là 1%, cao nhất cũng chỉ là 2%
  • Tiến độ thanh toán Q7 Boulevard hiện tại đã giảm chỉ còn 30% trong đợt đầu
  • Khi khách hàng thanh toán vượt được áp dụng lãi suất lên đến 18%/năm, cao gấp 3 lần lãi suất khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng
  • Số tiền mà khách thanh toán vượt còn được chiết khấu thêm 5% tiền mặt hỗ trợ khách trong mùa dịch Covid-19.
  • Dự án Q7 Boulevard đã hoàn thiện phần thô và sắp đưa vào sử dụng, bàn giao nhà khoản giữa, cuối năm sau.

Ngoài dự án Q7 Boulevard, Hưng Thịnh còn có 1 dự án cách đó khoảng 1km trên đường Đào Trí là dự án Q7 Riverside Complex, dự án này hiện đã bán hết 100%, mức giá bán lại rơi vào khoản 2,2 – 2,3 tỷ/căn 2 phòng ngủ 66m2. Q7 Riverside hiện là dự án căn hộ cao cấp có mức giá tốt nhất TP HCM vào thời điểm hiện tại, dòng căn hộ 2 phòng ngủ, trên dưới 2,2tỷ tại vùng ven Sài Gòn đã gần như tuyệt chủng, hãy nhanh tay quyết định chọn cho mình 1 căn hộ phù hợp để không phải hối hận khi giá tăng quá cao. Xem thông tin Q7 Riverside tại đây!

5/5 - (1 bình chọn)

NHẬN BẢNG GIÁ


    *Lưu ý: Thông tin sẽ được bảo mật