Vì một cộng đồng hưng thịnh

0949 600 555

 Logo Hưng Thịnh Land
so do to chuc hung thinh
so do to chuc hung thinh

BAN GIÁM ĐỐC VÀ SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Ban tổng giám đốc Hưng Thịnh Corp
Ban tổng giám đốc Hưng Thịnh Corp

BAN ĐIỀU HÀNH

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị – Tổng Giám Đốc Hưng Thịnh Corp

Ông: NGUYỄN ĐÌNH TRUNG

Phó Tổng Giám Đốc thường trực Hưng Thịnh Corp

Ông: NGUYỄN VĂN CƯỜNG

Phó Tổng Giám Đốc Hưng Thịnh Corp

Ông: TRẦN TỰU

Phó Tổng Giám Đốc Hưng Thịnh Corp

Ông: LÊ TRỌNG KHƯƠNG

Phó Tổng Giám Đốc Hưng Thịnh Corp

Ông: LÊ HỒNG VIỆT

Phó Tổng Giám Đốc Hưng Thịnh Corp

Ông: PHẠM KHẮC KHOAN

Phó Tổng Giám Đốc Hưng Thịnh Corp

Ông: TRƯƠNG VĂN VIỆT

Phó Tổng Giám Đốc Hưng Thịnh Corp

Ông: TRẦN QUỐC DŨNG

CỐ VẤN & ĐẠI SỨ THƯƠNG HIỆU

Cố Vấn Quan Hệ Quốc Tế

Ông: LÊ THÀNH ÂN

Đại Sứ Thương Hiệu Hưng Thịnh

MC NGUYỄN CAO KỲ DUYÊN

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Sơ đồ tổ chức Hưng Thịnh Corp
Sơ đồ tổ chức Hưng Thịnh Corp
4.5/5 - (4 bình chọn)

NHẬN BẢNG GIÁ


    *Lưu ý: Thông tin sẽ được bảo mật