Vì một cộng đồng hưng thịnh

0949 600 555

Thông tin Sky Center

Mặt Bằng Chi Tiết Căn Hộ OfficeTel Sky Center

A-Mặt Bằng Tổng Thể Căn Hộ OfficeTel SkyCenter B- Mặt Bằng Chi Tiết Căn Hộ OfficeTel Sky Center 1. Mặt Bằng Căn Hộ OfficeTel loại C1 Sky Center 2. Mặt Bằng Căn Hộ OfficeTel loại C2-C3-C4-C5-C8-C9-C10-C11-C12-C13-C14-C15-C16 Sky Center 3. Mặt Bằng Căn Hộ OfficeTel loại C6-C7 Sky Center 4. Mặt …

Xem thêm...