Vì một cộng đồng hưng thịnh

0949 600 555

Thi công cột sàn tầng 17 block C chung cư Moonlight Park View Bình Tân
Thi công cột sàn tầng 17 block C chung cư Moonlight Park View Bình Tân

Tiến độ xây dựng Moonlight Park View ngày 14-06-2017

Hình ảnh thi công mới nhất dự án Moonlight Park View ngày 14/06/2017

Thi công cốp pha sàn tầng 15 block A, B dự án Moonlight Park View
Thi công cốp pha sàn tầng 15 block A, B dự án Moonlight Park View
Thi công cốp pha sàn tầng 15 block A, B chung cư Moonlight Park View
Thi công cốp pha sàn tầng 15 block A, B chung cư Moonlight Park View
Thi công cốp pha sàn tầng 15 block A, B Moonlight Park View Hưng Thịnh
Thi công cốp pha sàn tầng 15 block A, B Moonlight Park View Hưng Thịnh
Thi công cốp pha sàn tầng 15 block A, B Moonlight Park View Bình Tân
Thi công cốp pha sàn tầng 15 block A, B Moonlight Park View Bình Tân
Thi công tường bao căn hộ sàn tầng 4 - 8 block A, B dự án Moonlight Park View Hưng Thịnh
Thi công tường bao căn hộ sàn tầng 4 – 8 block A, B dự án Moonlight Park View Hưng Thịnh
Thi công cột sàn tầng 17 block C chung cư Moonlight Park View Bình Tân
Thi công cột sàn tầng 17 block C chung cư Moonlight Park View Bình Tân
Thi công cột sàn tầng 17 block C dự án Moonlight Park View Bình Tân
Thi công cột sàn tầng 17 block C dự án Moonlight Park View Bình Tân
Thi công cột sàn tầng 17 block C căn hộ chung cư Moonlight Park View
Thi công cột sàn tầng 17 block C căn hộ chung cư Moonlight Park View
Thi công tường bao căn hộ sàn tầng 4 - 8 block C dự án chung cư Moonlight Park View
Thi công tường bao căn hộ sàn tầng 4 – 8 block C dự án chung cư Moonlight Park View

Tiến độ dự án Moonlight Park View ngày 14/06/2017 như sau:

  • Thi công cốp pha sàn tầng 15 block A, B dự án Moonlight Park View
  • Thi công cốp pha sàn tầng 15 block A, B chung cư Moonlight Park View
  • Thi công cốp pha sàn tầng 15 block A, B Moonlight Park View Hưng Thịnh
  • Thi công cốp pha sàn tầng 15 block A, B Moonlight Park View Bình Tân
  • Thi công tường bao căn hộ sàn tầng 4 – 8 block A, B dự án Moonlight Park View Hưng Thịnh
  • Thi công cột sàn tầng 17 block C chung cư Moonlight Park View Bình Tân
  • Thi công cột sàn tầng 17 block C dự án Moonlight Park View Bình Tân
  • Thi công cột sàn tầng 17 block C căn hộ chung cư Moonlight Park View
  • Thi công tường bao căn hộ sàn tầng 4 – 8 block C dự án chung cư Moonlight Park View
0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)

Ghi ro nguồn: batdongsanhungthinh.com.vn khi sao chep

HỌ TÊN KHÁCH HÀNG (*bắt buộc)
SỐ ĐIỆN THOẠI (*)
EMAIL LIÊN HỆ
YEU CẦU CỦA QUÝ KHÁCH? (*)
ĐẤT NỀN VEN SÔNG QUẬN 9