Vì một cộng đồng hưng thịnh

0949 600 555

Thi công cốt thép tầng 16 Block A dự án Lavita Garden
Thi công cốt thép tầng 16 Block A dự án Lavita Garden

Tiến độ thi công Lavita Garden ngày 17/02/2017

Thi công cốt thép sàn tầng 16 Block A căn hộ Lavita Garden
Thi công cốt thép sàn tầng 16 Block A căn hộ Lavita Garden
Thi công cốt thép tầng 16 Block A dự án Lavita Garden
Thi công cốt thép tầng 16 Block A dự án Lavita Garden
Thi công cốt thép tầng 16 Block A chung cư Lavita Garden
Thi công cốt thép tầng 16 Block A chung cư Lavita Garden
Thi công cốt thép tầng 16 Block A căn hộ Lavita Garden Thủ Đức
Thi công cốt thép tầng 16 Block A căn hộ Lavita Garden Thủ Đức
Thi công cốt thép tầng 16 Block A dự án Lavita Garden Thủ Đức
Thi công cốt thép tầng 16 Block A dự án Lavita Garden Thủ Đức
Xây tường bao căn hộ tầng 8 Block A chung cư Lavita Garden Thủ Đức
Xây tường bao căn hộ tầng 8 Block A chung cư Lavita Garden Thủ Đức
Xây tường bao căn hộ tầng 8 Block A căn hộ Lavita Garden Hưng Thịnh
Xây tường bao căn hộ tầng 8 Block A căn hộ Lavita Garden Hưng Thịnh
Thi công cốt thép sàn tầng 18 Block B chung cư Lavita Garden Hưng Thịnh
Thi công cốt thép sàn tầng 18 Block B chung cư Lavita Garden Hưng Thịnh
Thi công cốt thép sàn tầng 18 Block B dự án Lavita Garden Hưng Thịnh
Thi công cốt thép sàn tầng 18 Block B dự án Lavita Garden Hưng Thịnh
Thi công cốt thép sàn tầng 18 Block B căn hộ chung cư Lavita Garden Hưng Thịnh
Thi công cốt thép sàn tầng 18 Block B căn hộ chung cư Lavita Garden Hưng Thịnh
Xây tường bao căn hộ tầng 10 Block B dự án Lavita Garden Thủ Đức
Xây tường bao căn hộ tầng 10 Block B dự án Lavita Garden Thủ Đức
Xây tường bao căn hộ tầng 10 Block B dự án Lavita Garden Hưng Thịnh
Xây tường bao căn hộ tầng 10 Block B dự án Lavita Garden Hưng Thịnh
Thi công hệ thống M&E tầng 5 Block B dự án căn hộ Lavita Garden
Thi công hệ thống M&E tầng 5 Block B dự án căn hộ Lavita Garden
Thi công hệ thống M&E đến tầng 5 Block B dự án chung cư Lavita Garden
Thi công hệ thống M&E đến tầng 5 Block B dự án chung cư Lavita Garden
Hoàn thành cáp ngầm điện cao thế Lavita Garden Hưng Thịnh
Hoàn thành cáp ngầm điện cao thế Lavita Garden Hưng Thịnh

Cập nhất tiến độ xây dựng Lavita Garden Thủ Đức ngày 17/02/2017 như sau:

– Thi công cốt thép tầng 16 Block A dự án Lavita Garden Thủ Đức
– Xây tường bao căn hộ tầng 8 Block A chung cư Lavita Garden Thủ Đức
– Thi công cốt thép sàn tầng 18 Block B căn hộ chung cư Lavita Garden Hưng Thịnh
– Xây tường bao căn hộ tầng 10 Block B dự án Lavita Garden Thủ Đức
– Thi công hệ thống M&E tầng 5 Block B dự án căn hộ Lavita Garden
– Hoàn thành cáp ngầm điện cao thế Lavita Garden Hưng Thịnh

Căn hộ Lavita Garden ga Metro số 10 – Thủ Đức

Tiến độ thi công Lavita Garden ngày 17/02/2017
5 (100%) 1 vote

HỌ TÊN KHÁCH HÀNG (*bắt buộc)
SỐ ĐIỆN THOẠI (*)
EMAIL LIÊN HỆ
YEU CAU CUA QUÝ KHÁCH? (*)
Biên Hòa New City