Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 18 Block C dự án 9 View
Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 18 Block C dự án 9 View

Tiến độ thi công căn hộ 9 View quận 9 ngày 12-07-2017

Hình ảnh thi công mới nhất căn hộ 9 View quận 9 ngày 12/07/2017

Hình ảnh tổng quan Block A 9 View Apartment
Tiến độ thi công căn hộ 9 View quận 9 ngày 12-07-2017 Hình ảnh tổng quan Block A 9 View Apartment
Thi công lắp đặt cốt thép sàn tầng 18 Block A căn hộ 9 View quận 9
Tiến độ thi công căn hộ 9 View quận 9 ngày 12-07-2017 Thi công lắp đặt cốt thép sàn tầng 18 Block A
Thi công lắp đặt cốt thép sàn tầng 18 Block A dự án 9 View quận 9
Thi công lắp đặt cốt thép sàn tầng 18 Block A dự án 9 View quận 9
Hình ảnh tổng quan Block B chung cư 9 View Apartment
Hình ảnh tổng quan Block B chung cư 9 View Apartment
Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 18 Block B căn hộ 9 View Hưng Thịnh
Tiến độ thi công căn hộ 9 View quận 9 ngày 12-07-2017 Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 18 Block B
Hình ảnh tổng quan Block C chung cư 9 View quận 9
Hình ảnh tổng quan Block C chung cư 9 View quận 9
Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 18 Block C dự án 9 View
Tiến độ thi công căn hộ 9 View quận 9 ngày 12-07-2017 Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 18 Block C
Xây tường bao căn hộ tầng 8 Block A, tầng 7 Block B, tầng 10 Block C 9 View Apartment
Tiến độ thi công căn hộ 9 View quận 9 ngày 12-07-2017Xây tường bao căn hộ tầng 8 Block A, tầng 7 Block B, tầng 10 Block C 9 View Apartment

"<yoastmark

Thi công hệ thống M&E tầng 8 Block A, B, C dự án 9 View Apartment
Thi công hệ thống M&E tầng 8 Block A, B, C dự án 9 View Apartment
Thi công hệ thống M&E tầng 8 Block A, B, C 9 View Apartment quận 9
Thi công hệ thống M&E tầng 8 Block A, B, C 9 View Apartment quận 9

Tiến độ xây dựng dự án 9 View Apartment ngày 12/07/2017 như sau:

  • Thi công lắp đặt cốt thép sàn tầng 18 Block A căn hộ 9 View quận 9
  • Thi công lắp đặt cốt thép sàn tầng 18 Block A 
  • Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 18 Block B căn hộ 9 View Hưng Thịnh
  • Hình ảnh tổng quan Block C chung cư 9 View quận 9
  • Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 18 Block C dự án 9 View
  • Xây tường bao căn hộ tầng 8 Block A, tầng 7 Block B, tầng 10 Block C
  • Xây tường bao căn hộ tầng 8 Block A, tầng 7 Block B, tầng 10 Block C
  • Thi công hệ thống M&E tầng 8 Block A, B, C 
  • Thi công hệ thống M&E tầng 8 Block A, B, C 
Tiến độ thi công căn hộ 9 View quận 9 ngày 12-07-2017
5 (100%) 1 vote

HỌ TÊN KHÁCH HÀNG (*bắt buộc)
SỐ ĐIỆN THOẠI (*)
EMAIL LIÊN HỆ (*)
QUÝ KHÁCH MUA ĐẦU TƯ HAY ĐỂ Ở? (*)

Có thể bạn quan tâm!

Thi công cốt thép sàn tầng 12 - Block C dự án 9 View Apartment Hưng Thịnh

Hình ảnh xây dựng dự án 9 View Apartment ngày 12/04/2017

Tiến độ thi công dự án 9 View Apartment ngày 12/04/2017 như sau: Thi công cốp …