Vì một cộng đồng hưng thịnh

0949 600 555

Thi công hệ thống M&E đến tầng 6 Block A, B, C 9 View Apartment quận 9
Thi công hệ thống M&E đến tầng 6 Block A, B, C 9 View Apartment quận 9

Tiến độ dự án 9 View Apartment ngày 12-06-2017

Hình ảnh thi công dự án 9 View Apartment ngày 12/06/2017

Hình ảnh tổng quan Block A 9 View Apartment
Hình ảnh tổng quan Block A 9 View Apartment
Thi công cột sàn tầng 16 Block A căn hộ 9 View quận 9
Thi công cột sàn tầng 16 Block A căn hộ 9 View quận 9
Thi công cột sàn tầng 16 Block A dự án 9 View quận 9
Thi công cột sàn tầng 16 Block A dự án 9 View quận 9
Hình ảnh tổng quan Block B chung cư 9 View Apartment
Hình ảnh tổng quan Block B chung cư 9 View Apartment
Thi công cốp pha sàn tầng 17 Block B căn hộ 9 View Hưng Thịnh
Thi công cốp pha sàn tầng 17 Block B căn hộ 9 View Hưng Thịnh
Hình ảnh tổng quan Block C chung cư 9 View quận 9
Hình ảnh tổng quan Block C chung cư 9 View quận 9
Thi công cốp pha sàn tầng 17 Block C dự án 9 View
Thi công cốp pha sàn tầng 17 Block C dự án 9 View
Xây tường bao căn hộ đến tầng 6 Block A, B 9 View Apartment
Xây tường bao căn hộ đến tầng 6 Block A, B 9 View Apartment
Xây tường bao căn hộ đến tầng 6 Block A, B căn hộ 9 View Apartment
Xây tường bao căn hộ đến tầng 6 Block A, B căn hộ 9 View Apartment
Xây tường bao căn hộ đến tầng 7 Block C dự án 9 View Apartment
Xây tường bao căn hộ đến tầng 7 Block C dự án 9 View Apartment
Thi công hệ thống M&E đến tầng 6 Block A, B, C 9 View Apartment quận 9
Thi công hệ thống M&E đến tầng 6 Block A, B, C 9 View Apartment quận 9

Tiến độ mới nhất dự án căn hộ 9 View quận 9 ngày 12/06/2017 như sau:

  • Thi công cột sàn tầng 16 Block A căn hộ 9 View quận 9
  • Thi công cột sàn tầng 16 Block A dự án 9 View quận 9
  • Hình ảnh tổng quan Block B chung cư 9 View Apartment
  • Thi công cốp pha sàn tầng 17 Block B căn hộ 9 View Hưng Thịnh
  • Hình ảnh tổng quan Block C chung cư 9 View quận 9
  • Thi công cốp pha sàn tầng 17 Block C dự án 9 View
  • Xây tường bao căn hộ đến tầng 6 Block A, B 9 View Apartment
  • Xây tường bao căn hộ đến tầng 6 Block A, B căn hộ 9 View Apartment
  • Xây tường bao căn hộ đến tầng 7 Block C dự án 9 View Apartment
  • Thi công hệ thống M&E đến tầng 6 Block A, B, C 9 View Apartment quận 9
Tiến độ dự án 9 View Apartment ngày 12-06-2017
5 (100%) 1 vote

HỌ TÊN KHÁCH HÀNG (*bắt buộc)
SỐ ĐIỆN THOẠI (*)
EMAIL LIÊN HỆ
YEU CAU CUA QUÝ KHÁCH? (*)
Biên Hòa New City