Tiến độ Cam Ranh Mystery Villas

Tháng Tư, 2018

 • 1 Tháng Tư

  Tiến độ thi công Cam Ranh Mystery ngày 01-04-2018

  Tiến độ thi công Cam Ranh Mystery ngày 01-04-2018

  Hình ảnh thực tế thi công Cam Ranh Mystery ngày 01-04-2018 Công tác thi công tô trát tường khu B Công tác thi công tầng thượng khu D Công tác thi công cốp pha tầng thượng khu D Công tác thi công trụ tầng 1 khu E Công tác thi công …

Tháng Ba, 2018

 • 1 Tháng Ba

  Tiến độ xây dựng Mystery Villas ngày 01-03-2018

  Tiến độ xây dựng Mystery Villas ngày 01-03-2018

  Hình ảnh thi công xây dựng biệt thự Mystery Villas ngày 01-03-2018 Công tác thi công cốp pha trụ tầng 2 khu D Công tác thi công tầng thượng khu D Công tác thi công tô trát tường khu E Công tác thi công tầng thượng khu G Công tác thi …

Tháng Hai, 2018

 • 1 Tháng Hai

  Tiến độ thi công Cam Ranh Mystery ngày 01-02-2018

  Tiến độ thi công Cam Ranh Mystery ngày 01-02-2018

  Hình ảnh thực tế thi công Cam Ranh Mystery ngày 01-02-2018 Công tác thi công cốp pha tầng thượng khu B Công tác thi công cốp pha trụ tầng 2 khu D Công tác thi công tầng thượng khu E Công tác thi công tô trát tường khu G Công tác …

Tháng Một, 2018

 • 1 Tháng Một

  Tiến độ biệt thự Cam Ranh Mystery Villas ngày 01-01-2018

  Tiến độ biệt thự Cam Ranh Mystery Villas ngày 01-01-2018

  Hình ảnh thực tế thi công biệt thự Cam Ranh Mystery Villas ngày 01-01-2018 Khu cảnh quan đài nước mặt tiền dự án Công tác thi công cốp pha trụ tầng 2 khu D Công tác thi công tô trát tường khu E Công tác thi công tô trát tường khu …

Tháng Mười Hai, 2017

 • 1 Tháng Mười Hai

  Tiến độ biệt thự biển Cam Ranh Mystery tháng 12-2017

  Tiến độ thi công Cam Ranh Mystery

  Tiến độ thi công xây dựng Cam Ranh Mystery tháng 12/2017 Hoàn thành thi công đài nước khu cảnh quan mặt tiền dự án Công tác thi công cốp pha sàn tầng 2 khu B Công tác thi công cốp pha trụ, sàn tầng 2 khu B Công tác thi …

Tháng Mười Một, 2017

 • 10 Tháng Mười Một

  Tiến độ xây dựng Cam Ranh Mystery tháng 11-2017

  Tiến độ thi công Cam Ranh Mystery

  Tiến độ thi công xây dựng dự án Cam Ranh Mystery tháng 11/2017 như sau: Cảnh quan Cam Ranh Mystery khu vực trung tâm nhìn từ trên cao Hình ảnh hồ bơi nước mặn tràn bờ dự án Cam Ranh Mystery Đường nội bộ khu vực trung tâm Cam Ranh …

Tháng Tư, 2017

 • 27 Tháng Tư

  Tiến độ thi công dự án Cam Ranh Mystery Villas ngày 27/04/2017

  Ngày 27/04/2017 tất cả các hạng mục cơ bản nhu cảnh quan, cây xanh, hồ bơi nước mặn, cổng chào chính dự án, biệt thự mẫu Cam Ranh Mystery Villas đã gần nhu hoàn thiện, chuẩn bị cho ngày trọng đại 30/04/2017-mở bán dự án Cam Ranh Mystery Villas. Tiến …

 • 21 Tháng Tư

  Tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villa ngày 21/04/2017

  Tiến độ thi công Cam Ranh Mystery Villa ngày 21/04/2017 Tiến độ thi công dự án Cam Ranh Mystery Villas ngày 21/04/2017 như sau: Hoàn thiện phần thô hồ bơi của dự án Trải đá mi đường xương cá và đường chính của dự án Hoàn thành phần thô biệt …

 • 12 Tháng Tư

  Tiến độ xây dựng dự án Cam Ranh Mystery Villas ngày 12/04/2017

  Tiến độ xây dựng dự án Cam Ranh Mystery Villas ngày 12/04/2017 Tiến độ xây dựng dự án Cam Ranh Mystery Villas ngày 12/04/2017 Tất cả các khách hàng đã mua cũng như những khách hàng đang có ý định mua hoặc quan tâm đến dự án Cam Ranh Mystery …

Tháng Ba, 2017

 • 20 Tháng Ba

  Tiến độ dự án Cam Ranh Mystery Villas ngày 20/03/2017

  Hình ảnh tiến độ thi công xây dựng dự án Cam Ranh Mystery Villas ngày 20/03/2017 Công tác san lấp mặt bằng đã cơ bản hoàn thành Nhận cập nhật tiến độ Cam Ranh Mystery Villas mỗi tháng Tất cả các khách hàng đã mua cũng như những khách hàng …