Tiến độ xây dựng Lavita Garden

Tháng Mười Một, 2016

 • 4 Tháng Mười Một

  Tiến độ xây dựng Lavita Garden ngày 04-11-2016

  Tiến độ xây dựng Lavita Garden ngày 04-11-2016 Tiến độ xây dựng Lavita Garden ngày 04-11-2016 Quý khách hàng có nhu cầu nhận thông tin cập nhật tiến độ xây dựng, tiến độ thi công dự án căn hộ Lavita Garden hàng tháng vui lòng click vào From bên dưới và để …

Tháng Mười, 2016

 • 4 Tháng Mười

  Tiến độ căn hộ Lavita Garden ngày 04-10-2016

  Tiến độ căn hộ Lavita Garden ngày 04-10-2016 Tiến độ căn hộ Lavita Garden ngày 04-10-2016 Quý khách hàng có nhu cầu nhận thông tin cập nhật tiến độ xây dựng, tiến độ thi công dự án căn hộ Lavita Garden hàng tháng vui lòng click vào From bên dưới và để …

Tháng Chín, 2016

 • 4 Tháng Chín

  Tiến Độ Xây Dựng Căn Hộ Lavita Garden ngày 04-09-2016

   Hình ảnh thực tế tiến độ thi công dự án căn hộ Lavita Garden Thủ Đức đến ngày 04/09/2016 Tiến Độ Xây Dựng Căn Hộ Lavita Garden ngày 04-09-2016 Quý khách hàng có nhu cầu nhận thông tin cập nhật tiến độ xây dựng, tiến độ thi công dự án căn hộ …

Tháng Tám, 2016

 • 4 Tháng Tám

  Tiến độ thi công xây dựng căn hộ Lavita Garden ngày 04-08-2016

  Tiến độ thi công xây dựng căn hộ Lavita Garden ngày 04-08-2016 Thi công cốp pha sàn tầng 1 block A, Hoàn thành thi công đổ sàn tầng 1 block B, Thi công cột sàn tầng 2 block B, đang thi công ngầm hóa đường dây điện phía mặt trước của …