Vì một cộng đồng hưng thịnh

0949 600 555

Tiến độ Lavita Charm ngày 26/02/2019
Tiến độ Lavita Charm ngày 26/02/2019

Tiến độ xây dựng Lavita Charm ngày 26/02/2019

Hình ảnh thi công xây dựng dự án Lavita Charm ngày 26/02/2019

Đang thi công đổ bê tông sàn tầng hầm block A

Tiến độ Lavita Charm ngày 26/02/2019
Tiến độ Lavita Charm ngày 26/02/2019

Đang thi công đổ bê tông sàn tầng hầm block A

Tiến độ Lavita Charm ngày 26/02/2019
Tiến độ Lavita Charm ngày 26/02/2019

Hoàn thành đổ bê tông sàn tầng hầm Block B và Block C

Tiến độ Lavita Charm ngày 26/02/2019
Tiến độ Lavita Charm ngày 26/02/2019

Hoàn thành đổ bê tông cột tầng hầm Block C

Tiến độ Lavita Charm ngày 26/02/2019
Tiến độ Lavita Charm ngày 26/02/2019

Hoàn thành đổ bê tông cột tầng hầm Block C

Tiến độ Lavita Charm ngày 26/02/2019
Tiến độ Lavita Charm ngày 26/02/2019

Đổ bê tông tường tầng hầm Block B và Block C

Tiến độ Lavita Charm ngày 26/02/2019
Tiến độ Lavita Charm ngày 26/02/2019

Đổ bê tông tường tầng hầm Block B và Block C

Tiến độ Lavita Charm ngày 26/02/2019
Tiến độ Lavita Charm ngày 26/02/2019
0/5 (0 Reviews)
0/5 (0 Reviews)

Ghi ro nguồn: batdongsanhungthinh.com.vn khi sao chep

HỌ TÊN KHÁCH HÀNG (*bắt buộc)
SỐ ĐIỆN THOẠI (*)
EMAIL LIÊN HỆ
YEU CẦU CỦA QUÝ KHÁCH? (*)
CĂN HỘ Q7 BOULEVARD