Tiến độ 9 View Apartment

Tháng Năm, 2017

 • 12 Tháng Năm

  Tiến độ thi công xây dựng 9 View quận 9 ngày 12/05/2017

  Thi công cột sàn tầng 15 Block C chung cư 9 View Apartment

  Hình ảnh thi công dự án 9 View Apartment ngày 12/05/2017 như sau: Thi công cốt thép sàn tầng 13 Block A 9 View quận 9 Đổ bê tông sàn tầng 14 Block B căn hộ 9 View quận 9 Thi công cột sàn tầng 15 Block C 9 View Apartment …

Tháng Tư, 2017

 • 12 Tháng Tư

  Hình ảnh xây dựng dự án 9 View Apartment ngày 12/04/2017

  Thi công cốt thép sàn tầng 12 - Block C dự án 9 View Apartment Hưng Thịnh

  Tiến độ thi công dự án 9 View Apartment ngày 12/04/2017 như sau: Thi công cốp thép sàn tầng 10 – Block A căn hộ 9 View quận 9 Hình ảnh xây dựng dự án 9 View Apartment ngày 12/04/2017 Thi công cột sàn tầng 12 – Block B dự án …

Tháng Ba, 2017

 • 12 Tháng Ba

  Tiến độ dự án 9 View Hưng Thịnh ngày 12/03/2017

  Thi công cột sàn tầng 9 - Block B căn hộ 9 View quận 9

  Hình ảnh thi công xây dựng chung cư 9 View Apartment ngày 12/03/2017 như sau: Thi công cốp pha sàn tầng 7 – Block A dự án 9 View Apartment Thi công cột sàn tầng 9 – Block B 9 View quận 9 Thi công cốt thép sàn tầng 9 – Block …

Tháng Hai, 2017

 • 12 Tháng Hai

  Hình ảnh thi công căn hộ 9 View quận 9 ngày 12/02/2017

  Thi công cốt thép sàn tầng 7 Block C Block B chung cư 9 View quận 9

  Tiến độ thi công dự án 9 View Apartment ngày 12/02/2017 như sau: Đổ bê tông sàn tầng 4 và thi công cột sàn tầng 5 Block A dự án 9 View Apartment Thi công cốp pha sàn tầng 7 Block B Block A 9 View quận 9 Thi công cốt …

Tháng Một, 2017

 • 12 Tháng Một

  Tiến độ thi công xây dựng dự án 9 View ngày 12/01/2017

  Đổ bê tông sàn tầng 6 Block C dự án 9 View hưng Thịnh

  Tiến độ thi công dự án 9 View Apartment ngày 12/01/2017 như sau: Thi công cốt thép sàn tầng 3 Block A 9 View quận 9 Thi công cốp pha sàn tầng 6 Block B căn hộ 9 View quận 9 Đổ bê tông sàn tầng 6 Block C dự án …

Tháng Mười Hai, 2016

 • 12 Tháng Mười Hai

  Tiến độ thi công căn hộ 9 View ngày 12/12/2016

  Thi công cốt thép sàn tầng 3 Block B căn hộ 9 View quận 9

  Tiến độ thi công dự án 9 View Apartment ngày 12/12/2016 như sau: Thi công cốp pha sàn tầng 2 Block A căn hộ 9 View Apartment Thi công cốt thép sàn tầng 3 Block B dự án 9 View Apartment Thi công cốp pha sàn tầng 4 Block C …

Tháng Mười Một, 2016

 • 12 Tháng Mười Một

  Tiến độ xây dựng 9 View Apartment ngày 12/11/2016

  Thi công cốp pha sàn tầng 3 - Block C chung cư 9 View Apartment

  Tiến độ thi công dự án 9 View Apartment ngày 12/11/2016 như sau: Chuẩn bị thi công cốp pha sàn tầng 1 – Block A dự án 9 View Apartment Thi công cột sàn tầng 3 – Block B 9 View quận 9 Thi công cốp pha sàn tầng 3 …

Tháng Mười, 2016

 • 12 Tháng Mười

  Tiến độ xây dựng dự án 9 View ngày 12-10-2016

  Tiến độ xây dựng dự án 9 View ngày 12-10-2016 Tiến độ xây dựng dự án 9 View ngày 12-10-2016 Quý khách hàng có nhu cầu nhận thông tin cập nhật tiến độ xây dựng, tiến độ thi công dự án Căn hộ 9View hàng tháng vui lòng click vào From bên …